NPC ที่รับเควสต์: Spataros, Verteron
รางวัล: Spataros’s Rose Quartz Necklace, Spataros’s Amethyst Necklace [Optional Reward]
เงื่อนไข : ผ่านเควสต์ [Group] Krall Conspiracy

ตรงนี้แหละที่เราต้องไป

Spataros แม้จะพอใจกับผลงานที่เราสามารถเข้าไปเอาสร้อยที่สลัก Odium ไว้ได้ แต่เขาก็ยังไม่เห็นหลักฐานที่รู้ว่าพวก Krall สุมหัวทำอะไรกันอยู่อย่างชัดเจนเท่าไหร่นัก เขาจะให้เราเข้าไปใน Tursin Garrison อีกครั้ง และไปสอดแนมที่จุดที่ลึกที่สุดของ Tursin Garrison ซึ่งน่าจะเป็นแหล่งข้อมูลของแผนการลับ (The Source of Conspiracy) ของพวก Krall ทั้งหมด

พอขึ้นสะพานแล้วจะมีเควสต์ให้ล่า Elite Searcher

เมื่อเขาไปถึงบริเวณที่ Spataros ให้สอดแนม เราจะได้ทราบว่ามันคือสถานที่ที่อยู่ของ Kraka และมี Elite Searcher คอยเฝ้าอยู่ ให้เราล่า Elite Searcher จำนวน 9 ตัว และกลับไปคุยกับ Spataros อีกครั้ง เขาจะกังวลว่าพวกมันอาจจะกำลังพยายามเปิดประตู Abyss เหมือนที่เคยพยายามทำที่เมือง Akarios คุยกับเขาจนจบ ก็จะผ่านเควสต์ค่ะ

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์