NPC ที่รับเควสต์: Vancas, Pilgrim’s Respite
รางวัล: Lesser Raging Wind Scroll 2 ea

Vascas จะวานให้เราช่วยนำของบริจาคไปให้ Lunax ที่ Ardus Shrine ที

นำของบริจาคไปให้ Lunax คุยกับเขาให้จบก็จบจะเควสต์ค่ะ

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์