NPC ที่รับเควสต์: Phyros, Kantas Coast
รางวัล: 2,000 kinah

ด้วยความที่ Sand Potcrab ตรง Kantas Coast มีมากเกินไป แถมยังพยายามเข้าไปยังศูนย์สังเกตุการณ์ Phyros จึงวานให้เรากำจัดมันให้หน่อย

ให้เราล่าเจ้า Sand Potcrab และนำ Sharp Pincer จำนวน 7 อันไปให้เขา ก็จะผ่านเควสต์ค่ะ

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์