NPC ที่รับเควสต์: Cerios, Ardus Shrine
รางวัล: 4,600 Kinah

คุยกับ Cerios เราจะได้ทราบว่าที่พวก Wild Spirit ใน Ardus Shrine ดุร้ายขึ้น เป็นเพราะสิ่งแปลกปลอมที่ลอยอยู่ในอากาศทั่วบริเวณนี้ โดยต้นตออยู่ที่ Contaminate Swamp ซึ่งทาง Sanctum ได้เป็นคนส่งรายงานเรื่องนี้มาให้เขาทราบแล้ว และเขาต้องการคนส่งรายงานนี้ไปให้ Hyacinte ที่ Verteron อีกทอดหนึ่ง

ให้เราส่งรายงานให้ถึงมือ Hyacinte ก็จะจบเควสต์ค่ะ

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์