NPC ที่รับเควสต์ : Ibion, Pilgrim Respite
รางวัล : 2,750 kinah

Ibion พ่อค้าใน Pilgrim Respite เขาจะวานให้เราช่วยหาล่า Broken Rock Kalgolem เพื่อเอา Kalgolem's Essence ซึ่งจะอยู่ในบริเวณนั้น

นำ Kalgolem's Essence จำนวน 8 ก้อนไปให้เขาก็จะผ่านเควสต์ค่ะ

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์