NPC ที่รับเควสต์ : Roseino
รางวัล : 1,580 Kinah

Roseino ต้องการตัวอย่างของ Swamp Plant Root ที่เติบโตอยู่ในแหล่งน้ำปนเปื้อนที่เธอลาดตะเวนอยู่แถวนี้ตามคำสั่งของ Sanctum

ให้เราเก็บไปให้เธอ 7 อัน ก็จะผ่านเควสต์ค่ะ (เธอจะบอกว่า Sanctum อยากได้ 20 อัน แต่เธอเก็บมาแล้ว 13 ให้เราเก็บเพิ่มให้เธออีก 7 อันพอ)

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์