ภารกิจนี้รับได้จาก NPC ที่ชื่อ Djuefene ทางด้านเหนือของ Anturoon Crossing

เขารอการมาของเราอยู่ที่นี่แหละ


สอบถามเกี่ยวกับความต้องการของเธอดู

     เมื่อเราไปพบกับเธอแล้ว เธอจะเล่าให้เราฟังถึง อาการป่วยของ Ulgron เธอจะให้เราช่วยสะสม Leg of Sparkle 5 ชิ้น และ Amphis Thorn 3 ชิ้น มาให้เธอเพื่อจะนำมาเป็นส่วนผสมในการทำยา
Leg of Sparkle นั้น เราสามารถหาได้จากเจ้า Grave Sparkle ส่วน Amphis Thorn นั้น เราสามารถหาได้จาก
Thorny Hair Amphis

1 ในเป้าหมายของเราคือเจ้านี่แหละ


 สำหรับเจ้านี่ต้องสังเกตมันดีๆ มันไม่เด่นเท่าไรนัก

หลังจากที่เรารวบรวมของทั้งหมดได้ครบแล้ว ก็ให้นำกลับไปมอบให้ Djuefene แล้วรับรางวัลจากเขาก็เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ

 Mission Reward

เราจะได้รับทองจำนวน 840 Kinah และค่าประสบการณ์ 2870 EXP

 

 

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์