NPC ที่รับเควสต์ : Anasia, Zumion Canyon
รางวัล : 820 Kinah

Anasia เป็นนักจาริกแสวงบุญหญิงที่ไม่ฆ่าสัตว์ เพราะเธอจะถือว่าเป็นบาปมหันต์จนไม่สามารถไปถึง Holy Ground of Miraju ได้เลย แต่เธอก็รำคาญพวก Condor ที่คอยส่งเสียงหนวกหูการบำเพ็ญตนของเธออยู่ทุกค่ำคืน เธอจึงขอร้องให้เราช่วยไปขุดเห็ด (Soporific Mushroom) ที่อยู่ในถ้ำข้างๆ ที่พำนักของเธอ มาให้เธอ 5 ต้น ซึ่งเห็ดนี้เป็นเหตุที่ทำให้ Condor สามารถหลับได้

เมื่อเราหาครบแล้วให้นำกลับไปให้เธอ ก็จะผ่านเควสต์ค่ะ

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น