NPC ที่รับเควสต์ : Abolos, Tolbas Village
รางวัล : Lesser Running Scroll 5 ea

Abolos ขอร้องให้เราช่วยกำจัดเจ้า Lightningfoot Tuka มันชอบเข้ามาโจมตีหมู่บ้านบ่อยๆ อาศัยว่ามีฝีเท้าที่เร็วมากเลยยังไม่มีใครจับมันได้ มันมักชอบวิ่งอยู่รอบเส้นทางที่จะเข้า Dukaki Mine เป็นวงกลม

ให้เรากำจัดมัน และกลับไปคุยกับ Abolos อีกครั้งก็จะจบเควสต์ค่ะ

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์