NPC ที่รับเควสต์ : Lepios, Frillneck habitate
รางวัล : 4,250 kinah

Lepios ใน Frillneck habitate สงสัยว่าสิ่งมีชีวิตแถวนี้อาจจะได้รับการปนเปื้อน หรือติดเชื้อจากบางอย่างที่ทำให้พวกมันดุร้ายขึ้นจนน่าตกใจ เขาจะขอให้เราช่วยเก็บตัวอย่างของเหลวของพวกสัตว์แถวนี้ให้หน่อย

โดยเราต้องเก็บ Contaminated Body Fluid Sample จำนวน 10 ชิ้น ซึ่งหาได้จาก 1. Giant Rake Claw Frillneck 2. Venomous Octaside 3. Glade Pluma เมื่อเก็บครบแล้วให้นำไปให้ Lepios ก็จะผ่านเควสต์ค่ะ

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์