NPC ที่รับเควสต์ : Gaphyrk, Dukaki village
รางวัล : -

(สำหรับเควสต์นี้ถ้าในตัวมีเควสต์ Missing Village Seal จำเป็นต้องทำเควสต์นี้ค่ะ เพราะการจะเอา Village Seal ออกมาได้ ต้องได้รับคำแนะนำจาก Gaphyrk เสียก่อน )

Gaphyrk ตัว Shugo ผู้ซึ่งถูกคุมขังอยู่ใน Dukaki village เขาจะขอให้เราช่วยเหลือเพื่อความรักเขาเสียหน่อ ให้พา Mimiti with the long eyelashes (ซึ่งเป็นมอนสเตอร์ผู้หญิงตัวเดียวที่ยืนขุดดินอยู่ตรงทารถไฟ) ไปหาเขา จนคัทซีนขึ้น เราจะได้รับรู้ความรักที่หวานซึ้งระหว่าง Shugo กับ Kobold เพศเมียที่เป็นไปไม่ได้

คุยกับ Gaphyrk อีกครั้งก็จะจบเควสต์ค่ะ

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์