NPC ที่รับเควสต์ : Santenius, Tolbas Village
รางวัล : Mana Stone แต่ละชนิด [optional Reward]

Santenius ซึ่งเป็นนักบวชประจำเมือง Tolbas เขาเล่าให้เราฟังว่าพวก kobold ใน Dukaki Mine ได้เข้ามาในวิหารนี้ขโมยข้าวของอื่นๆ และขโมยตราประทับเมือง (Village’s Seal) ไป ถ้าขาดตราประทับ ก็ไม่สามารถทำเอกสารดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ จึงขอให้เราเข้าไปใน Dukaki Mine เพื่อนำ Village Seal กลับคืนมา

ขึ้นไปที่ Dukaki Mine ซ้ายบนของแผนที่ ข้างหลังกรงที่ Gaphyrk ถูกจับอยู่ จะมีกองของที่ kobold ขโมยมาจากในเมืองวางสุมไว้ ให้เรากดสำรวจ จะพบกับ Village Seal แต่มันไม่ขยับ ให้คุยกับ Gaphyrk ที่ถูกจับอยู่ เขาจะช่วยเราได้ แต่เราต้องช่วยเขาในเควสต์ Gaphyrk's Love เสียก่อน (แต่หากผ่านแล้ว บทสนทนานี้จะถูกข้ามไป)

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์