NPC ที่รับเควสต์ : Saminel, Tolbas Village
รางวัล : 750 Kinah

Saminel จะขอให้เราเข้าไปเก็บ Silver Ore ที่อยู่ใน Dukaki Village ให้หน่อย เพราะเขาต้องการหาลำไพ่พิเศษนอกเหนือจากเป็นยามท้ายหมูบ้านอย่างนี้

เมื่อเราเข้าไปเก็บ Silver Ore ให้เขาจำนวน 5 ก้อนแล้ว กลับมาคุยกับเขาอีกครั้ง แต่เขาจะทำเป็นจำไม่ได้ว่าบอกว่าจะจ่ายค่าจ้างให้เราด้วย เมื่อเราหาว่าเขาโกหก เขาจึงตั้งใจคิดอีกครั้ง และบอกว่าลืมไปว่าต้องจ่ายค่าจ้างให้เราจริงๆ และเขาจะให้เงินมา

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น