NPC ที่รับเควสต์ : Abolos, Tolbas Village
รางวัล : 2,250 Kinah

คุยกับ Abolos เขาจะถามเราว่าจำพวกอาวุธทั้งหลายที่เคยเอามาส่งให้ได้ไหม ตอนนี้มันได้หายไปแล้ว เพราะพวก Dukaki มันขโมยไป และเขาขอให้เราไปเอากลับมาให้เขาที

ให้เราเข้าไปใน Dukaki Mine เก็บ Supplied to Tolbas Village จำนวน 7 อันซึ่งอยู่ในรูปของกล่องไม้ที่กระจัดกระจายอยู่ในเหมือง เมื่อเก็บครบแล้ว กลับไปคุยกับ Abolos ก็จะผ่านเควสต์ค่ะ

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์