NPC ที่รับเควสต์ : Kinesos, Verteron
รางวัล : 600 Kinah, Poor Odella Powder 30 ea

Kinesos จะขอให้เราช่วยนำอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลายที่ Abolos สั่งมา ไปส่งให้กับเขาที่เมือง Tolbas ที

เมื่อเราไปส่งของให้ Abolos เขาจะบ่นนิดหน่อยที่ว่าของมาส่งช้า แต่ก็ให้รางวัลเรา

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์