NPC ที่รับเควสต์ : Ondanius, Northern Tobas village
รางวัล : 2,100 Kinah

เนื่องจากในปัจจุบันจากแผนที่สงบสุข แต่หลังจากยุคแห่งหายนะ พวก Frillneck ทวีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ไล่ที่พวก Tog ที่เคยอยู่ในป่าลึกออกมา และพวก Tog ก็ไล่ที่พวก Zaif จนออกมาถึงถนนโล่งที่คนใช้สัญจรเดินทางไปมาระหว่างเมือง และชอบทำร้ายผู้คน Ondanius เขาจะขอร้องให้เราช่วยกำราบพวก Zaif ให้หน่อย โดยให้เรากำจัด Hungry Zaif จำนวน 9 ตัว Violent Zaif จำนวน 5 ตัว เมื่อครบแล้ว ก็กลับมาคุยกับเขา ก็จะผ่านเควสต์ค่ะ

(สำหรับเควสต์นี้ให้เราเดินมาตีพวก Violent Zaif ตรงบริเวณเนินใกล้ๆ ฟาร์ม Belbua นะคะ ถึงจะได้เควสต์)

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์