NPC ที่รับเควสต์ : Scarecrow Nola, Belbua’s Farm
รางวัล : 1,800 Kinah

Nola จำได้ว่าหนึ่งใน Lepharist ที่พาตัวมาสเตอร์ Belbua ไปชื่อ Peon (ชายร่างอ้วน) เขาจะขอให้เราช่วยจัดการล้างแค้นแทนเขาที

ให้เราฆ่า Lepharist ที่ชื่อ Peon จำนวน 15 ตัว แล้วกับไปคุยกับ Nola ก็จะผ่านเควสต์ค่ะ

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์