NPC ที่รับเควสต์ : Gano, Northern Tobas village
รางวัล : 460 Kinah
เงื่อนไข : เควสต์จับเวลา

คุยกับ Gano เขาจะขอร้องให้เรานำต้น Mandrak ไปให้กับ Krodis ที่อยู่ในเมือง Tobas เพื่อรักษาอาการแก้ปวดท้องของเขาที

นำ Mandrak ไปให้กับ Krodis คุยกับเขาจนจบ ก็จะผ่านเควสต์ค่ะ

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์