NPC ที่รับเควสต์ : Spiros, Verteron
รางวัล : 700 Kinah

Spiros ขอร้องให้เราช่วย เขาต้องการคนที่บินได้ เพื่อไปเก็บ Ancient Lobnite Fossil ที่ติดอยู่บนหน้าผาข้างๆ เมือง Verteron มาให้เขาที เขาจะเอาไปทำการบ้านส่งอาจารย์

บินไปเก็บ Ancient Lobnite Fossil มาให้เขาจำนวน 1 อัน คุยกับเขา ก็จะจบเควสต์ค่ะ

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์