NPC ที่รับเควสต์ : Adelia, Verteron citadel
รางวัล : 1,500 Kinah, Lesser power Shard 50 ea

Adelia จะขอให้ช่วยเราจำกัดเจ้า Brown Break Airon และ Swamp Slink อย่างละ 10 ตัว ซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้แอ่งน้ำที่พวกเธอและเพื่อนใช้กินดื่มเน่าเสีย จัดการเสร็จแล้วกลับมาคุยกับเธออีกครั้ง ก็จะผ่านเควสต์ค่ะ

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์