NPC ที่รับเควสต์ : Mikero, Sanctum
รางวัล : 550 Kinah

Mikero ไว้วานเราให้ช่วยส่งบทเพลงสรรเสริญที่เขาประพันธ์ขึ้นไปให้กับ Selence ใน Verteron ให้ที โดยเราต้องไปคุยกับ Polyidus ซึ่งเป็น Teleporter เพื่อขอให้เขาช่วยส่งเราไปยังเมือง Verteron ให้ก่อน เมื่อไปถึงแล้วให้ไปคุยกับ Selence ซึ่งเป็น Potector of Divinity คุยกับเธอจนจบก็จะผ่านเควสต์ค่ะ


เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์