NPC ที่รับเควสต์ : Polyidus, Sanctum
รางวัล : 500 Kinah

Phogus จะอยู่บริเวณวงกลมสีแดงจ้า

คุยกับ Polyidus ซึ่งเป็น Teleporter หน้าเมือง Sanctum เขาจะขอร้องให้เราช่วยไปส่งสินค้ากับ Phogus ที่ Outer Post ให้หน่อย ให้เราไปหา Phogus คุยกับเขา และกลับมาคุยกับ Polyidus อีกทีก็จะจบเควสต์ค่ะ (เป็นเควสต์ Repeat สามารถทำได้ถึง 100 ครั้งค่ะ)

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์