NPC ที่รับเควสต์ : Mune, ร้านขายอาวุธ Akarios Village
รางวัล : 550 Kinah

คุยกับ Mune ซึ่งเป็นแม่ค้าขายชุดเกราะในเมือง Akarios เธอจะเล่าให้ฟังว่าช่วงนี้อากาศทั่ว Poeta ช่างแปรปรวนเหลือเกิน ฝนตกบ่อย จนกระทั่ง Qooqoo (สัตว์หน้าตาเหมือนไก่) ก็ยังทำตัวแปลกไป แล้ววันหนึ่งก็มีชายแก่คนหนึ่งหอบถุง Kinah ใหญ่พอสมควรมาหาเธอ พร้อมกับขอให้ช่วยทำ Special Robe ให้เขาหน่อย ซึ่งเธอจะเล่าว่าชุดเกราะที่เธอทำนั้นสามารถตรวจจับ Aether ที่พวก Deava ชอบใส่เป็นส่วนผสมในชุดที่สวมใส่อยู่ด้วย และเธอมั่นใจว่าชายแก่ที่มาขอให้เธอสร้างชุดเกราะให้นั้นต้องเป็น Pernos แน่นอน แต่ตอนนี้เธอกำลังขนาดวัตุดิบหลัก ซึ่งก็คือหนังของ Abex (Abex’s Skin) ที่ได้จากตัว Grove Abex ในป่า Daminu แต่เธอไม่สามารถออกไปล่ามันได้ เธอจึงขอร้องเรา

ให้เราออกไปล่าเจ้า Grove Abex และเก็บหนังของมันมาให้ได้จำนวน 5 ชิ้น ครบแล้วกลับไปคุยกับเธออีกครั้ง ก็จะผ่านเควสต์ค่ะ

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์