ภารกิจจะบอกให้เราไปพบ Neparinerk ที่ Traders Berth

ไปรับภารกิจตามจุดที่เราวงไว้เลย

 เขามีอะไรให้เราช่วยลองถามดู

     เขาจะเล่าปัญหาของเขาให้เราฟัง ซึ่งจะเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุดิบไปยัง Impetusium เพราะเขาได้ทำสัญญาการซื้อขายไว้ว่าต้องนำหินไปส่งให้ที่ Impetusium แต่ตอนนี้เขาไม่สามารถทำงานของเขาได้และเขากำลังเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องสมาคมพ่อค้าที่กำลังพิจรณาในตัวเขาอยู่ เขากลัวว่าจะถูกไล่ออกจากสมาคมพ่อค้า เพราะว่าระหว่างทางที่ทำการขนส่งนั้น เขาถูกโจมตีโดยเจ้า Crimson Needle Amphis ทำให้การขนส่งของเขาไม่สามารถกระทำต่อไปได้ ตอนนี้เขากำลังหาคนช่วยอยู่เขาจะถามเราว่าเราพอจะช่วยเขาได้ไหม

    หลังจากที่เราฟังเรื่องราวของเขาแล้ว เขาจะขอร้องให้เราช่วยไปกำจัดเจ้า Crimson Needle Amphis ให้เขาในจำนวน 3 ตัวด้วยกัน เราจะพบมันได้ตามทางที่จะไปถึง Impetusium นั่นเอง


หน้าตามันเป็นแบบนี้แหละ

   หลังจากที่เรากำจัด Crimson Needle Amphis ได้ครบ 3 ตัวตามจำนวนที่ต้องการแล้วก็ให้เรากลับมารายงานแก่ Neparinerk ที่ Traders Berth ให้เขาทราบ

จัดการมันให้เรียบร้อยแล้วนะ

     จากนั้นเขาจะขอร้องให้เราช่วยนำ Polished Stone ไปมอบให้แก่ Banatisai ที่ Impetusium ให้เขาหน่อย ( ยังไงนี่ตัวขวางทางก็ฆ่าให้ ยังใช้เราไปส่งให้อีก - - เอ้อ... )

เราจะได้รับไอเทมภารกิจอันนี้มา

 Banatisai รออยู่ที่นี่

นำมามอบให้เขาคนนี้แหละ

เมื่อเรานำ Polished Stone มามอบให้แก่ Bantisai แล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจ

Mission Reward

รางวัลที่เราจะได้รับจากภารกิจนี้จะมี Banatisai’s Belt 1 อัน และค่าประสบการณ์จำนวน 30300 EXP

 หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจก็รับรางวัลกันไปเลยเกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์