เราสามารถรับภารกิจนี้ได้จาก Kaindal ที่ Aldelle Village

เขาอยู่ตรงจุดที่เราวงไว้

เขามีเรื่องขอให้เราช่วย ลองถามเขาดูสิ

     หลังจากที่ได้พบกับ Kaindal แล้ว เขาจะกล่าวถึงธุระที่ต้องการบอกแก่ Motgar ที่ประจำการอยู่ที่ Munihele Forest แต่ตอนนี้เขาไม่ว่างที่จะไปบอกด้วยตัวเอง เขาจึงอยากให้เราช่วยนำสารนี้ไปบอกแก่ Motgar แทนเขาที

หลังจากที่เรารับภารกิจมาแล้ว เขาจะบอกให้เราไปพบ Motgar ที่ Munihele Forest

เขาอยู่ตรงนี้ ไปพบเขากันเลย

    เมื่อพบ Motgar และบอกเรื่องที่ Kaindal ใช้เรามาพบเขา ก็เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ และเขาจะมอบรางวัลให้แก่เรา

รับรางวัลกันแบบสบายๆเลย

Mission Reward

รางวัลที่เราจะได้รับจากภารกิจนี้คือ Broiled Brax จำนวน 1 ชิ้น และค่าประสบการณ์ 1920 EXP

 

 

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์