เราสามารถรับภารกิจนี้ได้จาก Nobekk เขาจะอยู่ที่ Aldelle Village

 เขาอยู่ตรงนี้

มีอะไรให้ช่วยว่ามาได้เลย

    หลังจากที่เราไปพบกับ Nobekk แล้ว เขาจะเล่าถึงสมุนไพรที่เขาจะนำมาใช้ผลิต Potion เพื่อมารักษาอาการบาดเจ็บต่างๆ ซึ่งตอนนี้เขากำลังต้องการมัน เขาอยากให้เราไปช่วยรวบรวมมาให้เขาหน่อย จากนั้นเขาจะบอกให้เราไปรวบรวม ต้น Feverfew มาจำนวน 10 ต้น เราสามารถหาได้จากต้น Angelica บริเวณรอบๆ Adelle Village

ต้นนี้มีอยู่ทั่วไป แต่ถ้าใกล้ๆก็ตามที่เราวงไว้

เจ้าต้นนี้แหละที่เราต้องมาเก็บ

หลังจากที่เรารวบรวมต้น Feverfew ได้ครบ 10 ต้น แล้วก็ให้นำกลับมามอบให้แก่ Nobekk เขาก็จะมอบรางวัลให้แก่เราก็เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ


นำมาให้เขาแล้วรับรางวัลกันได้เลย

Mission Reward

รางวัลที่เราจะได้รับคือ Minor Potion of Life 3 ขวด และค่าประสบการณ์ 1310 EXP

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์