ภารกิจนี้ จะเป็นภารกิจแรกของชาว Asmodian ทุกคน สามารถรับได้จาก Asak เขาจะยืนอยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่เราเกิดมา

เข้ามาถึงก็พบเขาได้เลยหาได้ง่ายๆ

    จากนั้นเขาจะทักทายและถามไถ่สารทุกสุขดิบของเรานิดหน่อย และเขาจะให้เราไปพบกับ Vandarnt ต่อไป


 เขาอยู่ถัดมาจาก Asak นิดหน่อยก็เจอแล้ว

หลังจากได้พบกับ Vandarnt และทักทายเขาแล้ว ก็เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ

Mission Reward

รางวัลจากภารกิจนี้ เราจะได้รับ ทองจำนวน 20 Kinah และค่าประสบการณ์ 130 EXP

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์