NPC ที่รับเควสต์ : Minalinerk, Akarios Village
รางวัล : 200 Kinah

รับเควสต์ที่นี่

เมื่อคุยกับตัว Shugo (หน้าตาคล้ายกระรอก) ที่ชื่อ Minalinerk ซึ่งเป็นพ่อค้าขายของในเมือง Akarios เขาจะขอให้เราช่วยไปเอา Wine ที่อยู่ในถังไม้ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในฟาร์ม Ager ซึ่งอยู่ทางซ้ายมือของทะเลสาบ Cliona โดยไวน์พวกนี้จะขายได้ราคาดีใน Sanctum ซึ่ง Minalinerk จะขอให้เราไปช่วยเก็บมาให้ 5 ขวด เมื่อไปเก็บมาครบและคุยกับเขาอีกครั้งก็จะผ่านเควสต์ค่ะ

ถังพวกนี้จะกระจายอยู่ในฟาร์มนี่แหละ

เก็บๆๆๆ

ผ่านเควสต์แล้ว ง่ายจริงๆ

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์