NPC ที่รับเควสต์ : Kales, Akarios Plain
รางวัล : 120 Kinah

เมื่อเราเสร็จธุระกับ Mires แล้ว ก็ถึงเวลามุ่งหน้าเข้าเมือง แต่ก่อนหน้านั้นจะเห็นชาวนาคนหนึ่งระหว่างทางกำลังมีปัญหา เขาคือ Kales เจ้าของไร่ในบริเวณนี้ คุยกับเขาจะได้ความว่าเขาเกลียดเจ้า Grain Snuffler มาก เพราะมันเป็นคู่หูเจ้า Kenubim คอยทำลายไร่และขโมยข้าวของเขาไป เขาจึงขอร้องเราให้ช่วยจัดการเจ้า Grain Snuffler และนำหาง (Long Snuffler tails) มาให้เขา 4 อัน

คนนี้เลย

นี่แหละของที่ต้องการ

จัดการเจ้า Grain Snuffler ที่วิ่งเล่นอยู่แถวนั้น หาหางมันให้ครบและกลับไปคุยกับเขาจะผ่านเควสต์

จบเควสต์จ้า

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์