เริ่มต้นให้เราไปพบกับ Meibjar ที่ Altgrad Ice Lake เธอจะบอกว่าเธอกำลังต้องการคนที่จะมารับภารกิจของเธอในตอนนี้ ซึ่งเธอจะถามว่าเราพอจะช่วยเธอได้ไหม


ไปรับที่จุดในแฟนที่ได้เลย


 มีอะไรที่เราช่วยได้บอกมาเลย เรายินดีช่วยเสมอ

จากนั้นเธอจะบอกถึงภารกิจคือให้เราช่วยกำจัดเจ้า
Lepharist revolutionaries 4 ตัวด้วยกัน ซึ่งมันจะอยู่รอบๆ Altgrad Ice Lake


เมื่อพบมันแล้วก็จัดการมันได้เลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในเป้าหมาย ลุยโลด

เมื่อกำจัดเป้าหมายได้ครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว ให้กลับไปรายงานกับ Meibjar แล้วเขาจะมอบรางวัลสำหรับการสิ้นสุดภารกิจให้กับเรา


Mission Reward

รางวัลที่เธอจะมอบให้กับเราจะมีทอง 600 Kinah, Minor Secret Remedy of Life 3 ขวด และค่าประสบการณ์ 6580 EXP


เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์