NPC ที่รับเควสต์ : Polinia, Akarios Village
รางวัล : 30 Kinah

หลังจากที่ทำงาน (เก็บกระสอบข้าว) ให้ Mires เสร็จเรียบร้อย เขาจะให้เรานำเรื่องทั้งหมดไปรายงานกับ Polinia ซึ่งเป็นนักบวชหญิงประจำเมือง Akarios ซึ่งจะยืนอยู่หน้าวิหาร Nobelium เป็นประจำ

โดนใช้อีกแล้ว

เป้าหมายครั้งนี้

รายงานเรื่องทั้งหมดให้เธอฟังเสียหน่อย

เมื่อเรามาถึงเมืองจะเห็นเธอยืนอยู่หน้าวิหาร Nobelium คุยกับเธอเสร็จ เธอจะบอกขอบคุณเรา และจะช่วยกระจายคุณความดีที่เราทำตรงนี้ให้ชาวเมืองได้ทราบ (มีเกร็ดความรู้เล็กน้อยในประโยคสนทนาช่วงนี้ด้วยว่า Kales ซึ่งเป็นชาวไร่ที่อยู่ในทุ่ง Akarios ที่เราผ่านมา คือญาติห่างๆ ของเธอ)

 

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์