Mission Require :จะต้องผ่านภารกิจ Ascension LV.9 มาก่อน

เริ่มแรกให้เราไปพบผู้เชี่ยวชาญตามสายอาชีพของเรา ที่ Pandaemonium จากนั้นเราจะได้รับมอบหมายให้ไปที่ Altgrad เพื่อไปปฏิบัติภารกิจที่นั่น


เริ่มที่นี่อ่ะเราวงไว้ให้เห็นกันจะจะ


มีงานเข้า อะ มีงานเข้า

จากนั้นเขาจะให้เราไปหา Doman ที่อยู่ทางใต้สุดของ Pandaemonium เพื่อถามถึงวิธีที่จะช่วยให้เราสามารถไปถึง Altgrad ได้


เดินกลับมาที่นี่เลย ทำความรู้จักกับเขาไว้ เพราะเราต้องพึ่งพาเขาบ่อยๆแน่นอน

จากนั้นให้เราใช้คำสั่ง Teleport ที่ Doman ไปสู่ Altgard เพื่อไปพบกับ Meibjar และรายงานแก่เธอว่า ทาง Pandaemonium ได้ส่งตัวเรามาช่วยเหลืองานที่นี่


 เขารอการมาพบของเราอยู่ที่นี่


 มีงานใดให้เราช่วยเหลือ บอกมาได้เลย

เมื่อพบกับเธอแล้ว เธอจะให้รางวัลกับเราก็เป็นการสิ้นสุดภารกิจ

Mission Reward

เธอจะมอบสมุดสกิล Pandaemonium Focus 1 ให้กับเรา และค่าประสบการณ์ 1500 EXP ให้แก่เรา

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์