วันนี้ทีมงาน Online Station ในนาม Aion Thailand Team มี Preview อาชีพ Spritmaster มาเสนอให้เพื่อนๆ ที่ชื่นชอบ Aion ได้สำผัสกับ Spritmaster ก่อนที่จะเลือกคลาสนี้ ถ้าสนใจกันแล้ว ตามไปดูกันเลยครับ

บทนำ

     Spritmaster เป็นคลาสที่แปลกแยกจากคลาสอื่นๆ เพราะพวกเขามักอันเชิญพลังจากธาตุต่างๆ มาเป็นพลังของตน แต่ก็มิได้หมายความว่า Spritmaster นั้นอ่อนแอ เพราะการอัญเชิญธาตุต่างๆ นั้นแหละ คอยป้องกัน Spritmaster และทำให้ Spiritmaster แข็งแกร่งกว่า Mage และ Sorcerers
     จากคำบอกเล่า Spiritmaster จะต้องค้นหาหนทางของตนเองไปเรื่อยๆ โดยการค้นหาธาตุของตน และศึกษาธาตุๆ หนึ่งให้มีประสบการณ์ก่อน แล้จึงค่อยๆ ปลดผนึกธาตุอื่นๆ มาใช้ เพื่อให้ได้ใช้งานธาตุต่างๆ ได้อย่างเต็มที่

ข้อมูลพื้นฐาน

     อาชีพ Spritmaster เป็นอาชีพที่พัฒนาต่อเนื่องจากอาชีพ Mage ซึ่งสามารถเปลี่ยนอาชีพได้ เมื่อตัวละคร Mage มีเลเวล 10

     ใน Aion ค่า Stat ต่างๆ จะเพิ่มขึ้นเองเมื่อมีการอัพเลเวล โดยค่า Stat จะส่งผลกับค่าอื่นๆ ในเกมอีก 12 ค่า โดยเมื่อเริ่มต้น อาชีพ Spiritmaster จะมี STR และ CON 90 จุด,  ACC และ AGI 100 จุด, INT และSPI 115 จุดเป็น Stat เริ่มต้น

     Stat: STR 90, CON 90, ACC 100, AGI 100, INT 115, SPI 115
     อาวุธ:  2 Hand Staff / 2 Hand Orb
     เครื่องป้องกัน:  Robe
     จุดเด่น : - สามารถอัญเชิญธาตุทั้ง 4 ได้
     จุดเด่น : - สามารถทำลายเวทย์มนต์ของฝั่งตรงข้ามได้
     จุดเด่น : - มีสกิลต่างในการจัดการกับสถานะการณ์ต่างๆ กันได้

อาวุธและเครื่องป้องกันของ Spiritmaster

     เครื่องป้องกันของ Spiritmaster ไม่จำเป็นต้องเลือกมาก เพราะ Spiritmaster ใส่ได้แต่ Robe เท่านั้น ดังนั้นเราจึงไม่มีทางเลือกที่จะเลือกใส่เครื่องป้องกันอื่นอีก ดังนั้นเราจึงหันมาเลือกอ๊อฟชั่นของเครื่องป้องกันแทน
     แม้ว่า Robe จะเป็นเครื่องป้องกันที่มีค่าป้องกันต่ำที่สุด (Robe < Leather < Chain < Plate) จึงทำให้ป้องกันได้แย่ที่สุด แต่ก็ไม่เป็นไร ให้เราเน้นการเสริมอ๊อฟชั่น MP และ Magic Boost หรืออัตราการร่ายเวทย์นั้นเอง เพราะยิ่งร่ายเร็วก็จะยิ่งทำให้เราโจมตีได้ถี่ขึ้น อีกอ๊อฟชั่นหนึ่งก็คือ พลังโจมตีเวทย์ ย้ำนะว่า พลังโจมตีเวทย์ ไม่ใช่พลังโจมตี เพราะเราใช้เวทย์มนต์ไม่ได้ใช้พลังโจมตีกายภาพ ซึ่งจะกลบข้อด้อยทางด้านป้องกัน โดยเน้นที่ การโจมตีที่รวดเร็วและต่อเนื่องแทน


▲ จุดสำคัญ อาวุธของ Spritmaster เน้นพลังโจมตีเวทย์

     อย่างไรเสีย Spiritmaster มักไม่ได้เจอกับมอนสเตอร์ตรงๆ อยู่แล้ว เพราะสามารถใช้ Summon หรือCreature ที่เราอัญเชิญมา ต่อกรกับมอนสเตอร์ เป็นกันชนให้อยู่แล้ว

ความแตกต่างระหว่าง Elyos  และ Asmodians

     ใน Aion แม้จะอาชีพเดียวกัน แต่ต่างเผ่ากัน สกิลทั่วไป , สกิล DP และ สกิล Stigma ก็จะแตกต่างกัน ซึ่งทำให้การเลือกเผ่ามีส่วนสำคัญต่อการเล่นด้วยเช่นกัน โดยมีสกิลที่แตกต่างกันดังนี้

ประเภท

เผ่า

ชื่อสกิล

รายละเอียด

สกิลทั่วไป

Elyos

Fire Fear I

Polymorphs the target within 25m, fears, decreases movement speed by 30%, flight speed by 30%, fire resistance by 100 for 6~8sec.

Asmodians

Water Fear I

Polymorphs the target within 25m, fears, decreases movement speed by 30%, flight speed by 30%, water resistance by 100 for 6~8sec.

สกิลของ Spiritmaster

     สกิลต่างใน Aion ส่วนใหญ่เราสามารถซื้อมาเรียนได้จาก NPC หัวหน้าสายอาชีพของเรา ซึ่งใน Aion มีสกิลต่างๆ มากมายให้เลือกเล่น มีข้อดีข้อเสีย และเทคนิคการใช้แตกต่างกันไป และ จำกัดเลเวลในการซื้อ

■ สกิลพื้นฐานของ  Spiritmaster

 

Name

Lv

Description

Fire Elemental I

10

Summon fire elemental.

Elemental Shock I

10

Attacks through  the spirit to from the elemental skills.

Slow I

10

Decreases attack speed of the target within 25m for 25~35sec.

Fire Servent I

13

Summon 2 fire servents, causes fire damage on enemy within 25m.

Earth Grab I

13

Causes 27 earth damage on the target within 25m, additional 26 damage each 3sec and decreases target's movement speed for 10~15sec.

Dispel I

16

Removes 1 basic positive effect on the target.

Recover Health I

16

Transfer player's health to spirit.

Decaying I

22

Attacks through  the spirit to decreases elemental resistance

Stone Shock I

22

Causes 164 earth damage on the target within 25m and knockbacks.


▲ หัวใจของสกิล Spritmaster อยู่ที่ Summon นี่แหละ

สกิล Stigma ของ Spiritmaster

     Stigma เป็นระบบสกิลที่ทำให้ตัวละครของเรามีความสามารถมากขึ้น ซึ่งเมื่อถึงเลเวล 20 จะสามารถติดตั้ง Stigma ได้ 2 ชิ้น และจะเพิ่มขึ้น 1 ชิ้นทุกๆ 10 เลเวล โดยสามารถติดตั้งได้มากที่สุด 5 ชิ้น

 

Name

Lv

Description

Drain Evergy I

20

Causes 244 fire damage on the target within 25m, you gain health 50% of dealt damage.

Bind I

20

Binds the target within 25m for 6~8sec.

Sympathetic Switch I

22

Exchange threats of player and elemental.

Enchantment Burst I

25

Removes 3 medium positive effects on the target, causes 209 damage on the target per removed buffs.

Silence I

28

Silences the target within 25m for 6~8sec.

Dimiss Polymorph I

34

Causes 350 wind damage on the target, additional 349 damage on elementals.

Terrior Sprit I

37

Polymorph all enemies within 15m into fire-elementals for 13~18sec. fears.

Spiritmaster สายล่า

     Spritmaster สายล่า หรือสายเดี่ยว ค่อนข้างเป็นที่นิยมทีเดียว เพราะสามารถเก็บเลเวลคนเดียวสบายๆ โดยการใช้ Summon หรือ Creature ที่อัญเชิญมาสู้กับมอนสเตอร์ แล้วก็แค่คอยฮิวSummon อยู่เบื้องหลัง แต่เราสามารถจะใช้สกิลอื่นๆ ที่น่าสนใจ มาช่วยต่อสู้ร่วมกับSummon ให้สามารถโจมตีศัตรูได้เร็วยิ่งขึ้นด้วย
     ในการเล่นโดยการโจมตีพร้อมกับใช้ Summon ร่วมกัน เราสามารถใช้สกิลโจมตีต่างๆ คอยช่วยโจมตีพร้อมกับการโจมตีของ Summon ได้ โดยเฉพาะสกิลโจมตีของธาติต่างๆ ที่เหมาะแก่การโจมตีมอนสเตอร์ที่แพ้ธาตุต่างๆ ด้วย โดยเราจะให้ Summon เข้าไปตีก่อน จากนั้นโจมตีด้วยสกิลโจมตีธาตุต่างๆ เข้าไป ซึ่งแต่ละสกิลก็จะมีผลให้ติดสถานะบางอย่างด้วย
     รูปแบบคอมโบของ Spritmaster สายล่า ควรมีรูปแบบ เริ่มจาก ให้ Summon เข้าไปตี -> สกิล Gravity Cage -> สกิล Flame Bolt -> สกิล Ignic Burn -> สกิล Ice Grab -> สกิล Frozen Shock -> สกิล Flame Bolt


▲ ให้ Summon โจมตีไป เราคอยตามฮิวก็ได้

     จากสกิลต่างๆ ที่เราแนะนำ จะเป็นสกิลที่สามารถโจมตีได้จากระยะไกล ซึ่งทำให้เราสามารถช่วย Summon โจมตี ได้ง่ายๆ แต่อย่าลืมช่วยตีจนเพลิน จนไม่ดูว่า Summon ของเราเหลือ HP น้อยเท่าไรแล้ว ควรแบ่งการโจมตีมา ฮีล Summon ของเราด้วย

Spiritmaster สายปาร์ตี้

     Spritmaster สายปาร์ตี้ ส่วนใหญ่ จะเป็น Spritmaster สายแท็งค์ คือ ให้ Spiritmaster เรียก Summon ออกมาช่วยทีมแท็งค์ แล้วจึงให้ปาร์ตี้ช่วยกันรุมตี จึงไม่ต้องมีสกิลอะไรมากมายนัก แค่คอยฮิว Summon แล้วรอให้เพื่อนๆ ในปาร์ตี้ตีเท่านั้น

Spiritmaster สาย PvP

     Spritmaster สาย PvP มักจะพบเห็นได้ง่ายในการต่อสู้ใน Abyss กล่าวคือ Spritmaster สาย PvP จะสามารถเก็บ PvP แบบโหดๆ ฆ่าคนง่ายๆใน Abyss โดยส่วนใหญ่แล้ว เป็นเพราะ Spritmaster มี Summon คอยโจมตีเป็นทัพหน้าอยู่แล้ว ดังนั้น การเล่นใน Abyss จึงเล่นได้ง่ายไม่ต่างจากสายเดี่ยว หรือ สายปาร์ตี้

■ สกิล Spiritmaster สาย PvP

Name

Lv

Description

Ice Grab I

3

Causes 80 water damage on the target within 25m, decreases movement speed for 12sec.

Frozen Shock I

7

Causes 111 water damage on the target within 25m and knockback.

Earth Grab I

13

Causes 27 earth damage on the target within 25m, additional 26 damage each 3sec and decreases target's movement speed for 10~15sec.

Stone Shock I

22

Causes 164 earth damage on the target within 25m and knockbacks.


▲ ให้ Summon ไปเป็นกองหน้า ตามไล่ฆ่าสบาย

     จากรายการสกิลที่เราแนะนำ จะเป็นสกิลที่โจมตีระยะไกล ซึ่งจะใช้ในการโจมตีช่วยเหลือ Summon ของเรา โดยวิธีเล่นใน Abyss ให้มีทัพหน้าเป็นคลาสอื่นๆ เช่น Gladiator, Templar หรือ Assassin นำไปก่อน หลังจากนั้นให้เรา Summon เรียก Sprit ตัวหนึ่งขึ้นมา (โดยส่วนใหญ่มักเป็น Sprit of Fire) แล้วให้ตามเข้าไปตีต่อ ซึ่งเราสามารถโจมตีด้วยสกิลระยะไกลร่วมไปด้วยได้ ทำให้ข้าศึกถ่อยล้น และทำให้เรายึดป้อมได้ง่าย

แปลและเรียบเรียงโดยทีมงาน Aionthailand

หมายเหตุ: ข้อมูลทั้งหมด แปลมาจากเซิร์ฟเวอร์เกาลี ข้อมูลบางอย่างอาจไม่ตรงกับเซิร์ฟเวอร์จีน

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์