NPC ที่รับเควสต์ : Elpas
รางวัล : 30 Kinah

ตื่นมาก็เจอผู้ชายคนนี้เลย

เควสต์นี้ถือเป็นเควสต์แรกของทุก Elyos ที่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจะเจอ NPC คนนี้ยืนอยู่ใกล้ๆ เมื่อเราเข้าไปคุยกับเขา เขาจะบอกว่ารอเราอยู่พอดี และถามว่าเราเป็นอะไรไปทำไมดูเหนือยๆ ตัวเลือนๆ พอเราตอบว่าเราฝันแปลกๆ Elpas จะตำหนิว่าหากเห็นแอบงีบอีกจะไล่ออกจากหน่วยและบอกว่า Mires กำลังรออยู่ให้รีบไปหา

อยู่ตรงนี้แหละ 

เดินไปตามต่ออีกนิดก็เจอ

เมื่อเราเดินต่อไปอีกเล็กน้อยจะเจอ Mires ยืนอยู่ ให้เข้าไปคุย เขาจะบอกว่ากำลังรอเราอยู่พอดี และมอบหมายงานให้เราทำ แต่ก่อนจะมอบงานให้ทำนั้นเขาจะให้เศษเงินแก่เราเพื่อเป็นสินน้ำใจเล็กน้อย (30 Kinah - -*)

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์