แนวทางกลยุทธ์

มีแนวทางกลยุทธ์สามแนวทางสำหรับใช้เพื่อพิชิตเมืองของประเทศอื่นนั่นคือ ทางทหาร, ทางเศรษฐกิจ, และทางศาสนา หากคุณเลือกเริ่มเกมจากช่วงอารยธรรมคุณก็จะสามารถเลือกได้ว่าเมืองแห่งแรกของคุณจะมีแนวทางแบบใด แต่หากคุณเข้าสู่ช่วงอารยธรรมโดยพัฒนามาจากช่วงสร้างเผ่า “ลักษณะ” แนวทางการเล่นของคุณในช่วงสร้างเผ่าจะเป็นตัวตัดสินว่าเมืองแห่งแรกของคุณในช่วงอารยธรรมจะมีแนวทางใด

ผลจากลักษณะการเล่นในช่วงสร้างเผ่า

ความสามารถสืบเนื่อง

หากคุณเล่นผ่านตั้งแต่ช่วงจุลชีพ, ช่วงวิวัฒนาการ, และช่วงสร้างเผ่า จนพัฒนาถึงช่วงอารยธรรม คุณก็จะได้รับความสามารถสืบเนื่องจากช่วงต่างๆ สำหรับใช้ในช่วงอารยธรรม รวมถึงความสามารถแบบที่สี่ซึ่งจะได้มาตามเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องเล่นผ่านช่วงจุลชีพ, วิวัฒนาการ, หรือสร้างเผ่ามาก่อน

เงื่อนไขความสามารถสืบเนื่อง

กลยุทธ์ทั่วไป

หลักพื้นฐานในการบริหารจัดการและป้องกันเมืองนั้นจะเหมือนกันสำหรับเมืองทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเมืองทางทหาร, ทางเศรษฐกิจ, หรือทางศาสนา แต่จะต่างกันมากสำหรับการรุกเพื่อยึดครองเมืองของประเทศอื่น เมื่อคุณสามารถยึดเมืองแห่งใหม่เพิ่มมาได้คุณจะสามารถเลือกได้ว่าจะให้เมืองนั้นเป็นเมืองตามแนวทางของคุณหรือให้เป็นตามแนวทางเดิมของเมืองนั้นก่อนที่คุณจะยึดได้ ตัวอย่างเช่นหากคุณใช้แนวทางทางเศรษฐกิจซื้อเมืองทางทหารได้เมืองหนึ่งคุณก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะเมืองแห่งนี้ที่เพิ่งกลายเป็นของคุณเปลี่ยนเป็นเมืองทางเศรษฐกิจ (ที่จะสร้างพาหนะทางเศรษฐกิจ) หรือยังคงเป็นเมืองทางทหาร (ที่จะสร้างพาหนะทางทหาร) เหมือนเดิมก็ได้

Note
หากเมืองที่ยึดได้ใหม่มีแนวทางเดียวกันกับแนวทางที่คุณใช้ยึดเมือง คุณก็จะไม่มีโอกาสที่จะเลือกเปลี่ยนแนวทางของเมืองนั้นได้

การเลือกให้เมืองทุกเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองมีแนวทางเดียวกันจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของแนวทางนั้นได้อย่างมาก เพราะจำนวนพาหนะทั้งหมดที่มีได้จะเป็นพาหนะในแนวทางกลยุทธ์แบบเดียวกันและสามารถรวมพลังกันทั้งหมดเพื่อปฏิบัติงานในเป้าหมายเดียวกันได้

อย่างไรก็ตามคุณสามารถเลือกที่จะให้เมืองแต่ละเมืองภายใต้การปกครองมีแนวทางที่ต่างกันออกไปก็ได้เพื่อสร้างความสมดุลในการเล่น ตัวอย่างเช่นพาหนะทางเศรษฐกิจ (ที่สร้างจากเมืองทางเศรษฐกิจ) นั้นจะไม่สามารถป้องกันตัวเองจากการถูกโจมตีได้ ดังนั้นจึงมีเหตุผลที่คุณจะมีเมืองทางทหารด้วยเพื่อใช้สร้างพาหนะทางทหารไว้คอยคุ้มกันพาหนะทางเศรษฐกิจเหล่านี้ หรือพาหนะทางศาสนาก็ช่วยส่งเสริมแนวทางการทหารได้เพราะมันสามารถโจมตีสร้างความเสียหายได้เป็นบริเวณกว้างทำให้เหมาะสำหรับใช้ช่วยเสริมโจมตีกลุ่มยานพาหนะของศัตรู
ไม่มีทางเลือกที่ถูกหรือผิดสำหรับการเลือกแนวทางการเล่นของคุณ เพราะทั้งสามแนวทางแม้จะแตกต่างกันแต่ก็มีประโยชน์และคุณค่าในแบบของตัวเองที่เท่าเทียมกัน

กลยุทธ์ทางทหาร

ถ้าถามตัวเองแล้วพบว่าการที่สามารถบดขยี้ฝ่ายตรงข้ามให้ย่อยยับเพื่อบีบบังคับให้พวกเขายอมศิโรราบได้นั้นคือความสุขแล้วละก็นี่คือแนวทางที่เหมาะกับคุณ

เป้าหมาย

เพื่อให้ได้ชัยชนะในช่วงอารยธรรม คุณต้องพิชิตเมืองอื่นทั้งหมดโดยการส่งกองกำลังทางทหารไปโจมตีทำลายและยึดเมืองของพวกเขา

แผ่อำนาจด้วยความรุนแรง

 

 

กลยุทธ์ทางทหารคือแนวทางการเล่นที่ตรงไปตรงมาที่สุด เริ่มต้นด้วยการพยายามสร้างกองพาหนะทางทหาร เลือกควบคุมกลุ่มพาหนะ แล้วคลิกที่เมืองเป้าหมายแล้วเลือกคำสั่ง “ยึดเมือง” เมื่อได้รับคำสั่งพาหนะของคุณจะมุ่งหน้าสู่เมืองเป้าหมายแล้วเริ่มทำการโจมตี โดยมีเป้าหมายที่ป้อมปืนหรือพาหนะของศัตรูก่อน คุณสามารถออกคำสั่งให้โจมตีเป้าหมายที่ต้องการได้ด้วยการเลือกพาหนะแล้วคลิกขวาที่เป้าหมายเฉพาะที่ต้องการ

Tip
ก่อนที่จะเริ่มโจมตีเมืองใดเมืองหนึ่ง ควรตรวจสอบระดับการป้องกันของเมืองนั้นก่อนเพื่อประเมินว่าคุณต้องใช้กองกำลังขนาดไหนในการเอาชนะมัน คุณสามารถดูข้อมูลเมืองได้ง่ายๆ ด้วยการชี้เมาส์ไปเหนือที่ว่าการเมืองของเมืองเป้าหมาย หรือชี้ที่ไอคอนของเมืองนั้นในแผนที่ขนาดเล็ก

เมื่อพาหนะของคุณเริ่มเปิดฉากการโจมตีที่ว่าการเมืองของเมืองเป้าหมาย (ต้องทำลายสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ จนหมดก่อน) แถบการยึดครองจะปรากฏขึ้นและค่อยๆ ถูกเติมเต็ม เมื่อแถบการยึดครองนี้เต็มเมื่อไหร่เมืองนั้นจะตกเป็นของฝ่ายคุณในทันที

Tip
จำนวนกองกำลังที่เพียงพอคือหัวใจสำคัญในการเอาชนะ ดังนั้นสร้างโรงงานและที่พักอาศัยไว้ในเมืองต่างๆ ของคุณเพื่อเพิ่มรายได้และจำนวนพาหนะสูงสุด นั่นจะทำให้คุณสามารถซื้อพาหนะทางทหารได้เพิ่มขึ้นซึ่งจะยิ่งทำให้สามารถยึดครองเมืองเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

การต่อต้านอย่างรุนแรง

ทำใจไว้เลยว่าประเทศของคุณจะไม่เป็นที่ชื่นชอบของประเทศอื่นๆ เมื่อเลือกใช้แนวทางการทหารในการพิชิตเมืองต่างๆ ยิ่งคุณใช้ความรุนแรงมากเท่าไหร่ยิ่งไม่เป็นที่ชื่นชอบเท่านั้น
แน่นอนว่าประเทศที่ถูกคุณโจมตีย่อมไม่พอใจ และอาจไปรวมตัวกับประเทศอื่นเพื่อร่วมกันโจมตีคุณโดยเฉพาะประเทศที่เน้นแนวทางเศรษฐกิจที่มักจะพยายามรักษาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านไว้

เมืองที่ถูกยึดโดยกองกำลังทางทหารมีแนวโน้มที่จะมีระดับความสุขของประชากรตกต่ำในตอนแรก ดังนั้นคุณควรสำรองเงินจำนวนหนึ่งไว้สร้างแหล่งบันเทิงในเมืองที่คุณยึดได้ รวมถึงสร้างที่พักอาศัยไว้รอบๆ แหล่งบันเทิงด้วย จำไว้ว่ายิ่งมีที่พักอาศัยมากยิ่งทำให้จำนวนพาหนะสูงสุดที่มีได้เพิ่มขึ้น

การผสมผสานกลยุทธ์

แนวทางทหารและแนวทางเศรษฐกิจนั้นเปรียบเหมือนน้ำกับน้ำมัน เพราะแนวทางนึงนั้นต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเปิดเส้นทางการค้าในขณะที่อีกแนวทางหนึ่งนั้นสร้างความหวาดกลัวและความไม่พอใจไปทั่วทุกแห่งที่ต้องการยึดครอง หากคุณใช้ความระมัดระวังโดยไม่โจมตีเมืองของประเทศที่คุณต้องการเสนอเส้นทางการค้าด้วยคุณก็อาจสามารถทำได้ รายได้ที่ได้มาจากการค้าขายทางเศรษฐกิจนั้นช่วยเสริมกองกำลังทางทหารได้ แต่บางทีอาจไม่ใช่งานง่ายนักก่อนที่จะสามารถทำให้เมืองต่างๆ ยินยอมเปิดรับเส้นทางการค้ากับคุณ
แนวทางศาสนานั้นมีความคล้ายคลึงกันแนวทางทหารในบางด้านและวิธีการเล่น แต่จะไม่มีพลังโจมตีมากนักและไม่ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ได้มากเท่ากับพาหนะทางทหาร พาหนะทางศาสนาสามารถช่วยเสริมการโจมตีให้กับพาหนะทางทหารได้ อย่างเช่นใช้พหนะทางศาสนาหยุดการทำงานของป้อมปืนชั่วคราว หรือคุณสามารถใช้พาหนะทางทหารโจมตีทำลายแหล่งบันเทิงและป้อมปืนในขณะที่ใช้พาหนะทางศาสนาเพื่อล้างสมองเมืองนั้น แต่โดยทั่วไปแล้วประเทศที่เน้นแนวทางการทหารควรเน้นไปที่แนวทางเดียวเพราะแนวทางนี้เป็นแนวทางที่ตรงไปตรงมาดังนั้นการทุ่มเทไปที่พลังทำลายล้างสูงสุดจึงเป็นทางเลือกที่ดีและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ทางศาสนา

คือการแผ่ขยายอำนาจการปกครองด้วยการเปลี่ยนความเชื่อของเมืองเป้าหมาย โดยวิธีการเล่นแล้วมีส่วนคล้ายคลึงกับแนวทางทหาร

เป้าหมาย

เป้าหมายของแนวทางศาสนาคือเปลี่ยนความเชื่อเมืองอื่นๆ ทั้งหมดด้วยการใช้พาหนะทางศาสนาในการล้างสมองจนทำให้เมืองนั้นหันมาภักดีกับฝ่ายคุณ

แผ่ขยายความเชื่อทางศาสนา

วิธีที่จะเปลี่ยนความเชื่อของเมืองเป้าหมายด้วยพาหนะทางศาสนานั้นคล้ายคลึงกับการยึดเมืองด้วยพาหนะทางทหาร เริ่มต้นด้วยการเลือกควบคุมพาหนะทางศาสนาแล้วคลิกที่เมืองเป้าหมายแล้วเลือกคำสั่ง “ล้างสมองชาวเมือง” พาหนะทางศาสนาจะเคลื่อนสู่เมืองเป้าหมายแล้วทำการโจมตีด้วยอาวุธล้างสมอง เมื่อเริ่มโจมตีแถบการล้างสมองจะปรากฏขึ้นและค่อยๆ ถูกเติมเต็ม เมื่อแถบล้างสมองเต็มเมืองนี้ก็จะเปลี่ยนมาตกอยู่ภายใต้การปกครองของคุณ

พาหนะทางศาสนานั้นสามารถโจมตีเพื่อยึดบ่อน้ำพุเครื่องเทศที่เป็นของประเทศอื่นได้เช่นเดียวกับพาหนะทางทหาร เพียงแต่จะใช้เวลามากกว่าเล็กน้อย

อุปสรรคของการแผ่ขยายความเชื่อ

ยิ่งเมืองเป้าหมายมีระดับความสุขของประชากรสูงเท่าไหร่ยิ่งเป็นการยากในการล้างสมองเมืองนั้น ประชากรที่มีความสุขจะแสดงท่าทางต่อต้านด้วยการขว้างก้อนหินและระเบิดเพลิงใส่พาหนะทางศาสนาของคุณ และหากคุณยังไม่หยุดป้อมปืนป้องกันเมืองและพาหนะอื่นก็จะเริ่มเปิดฉากโจมตี ดังนั้นควรเริ่มล้างสมองกับเมืองที่มีระดับความสุขต่ำ (ใช้เมาส์ชี้ที่เมืองเพื่อดูข้อมูลระดับความสุขของเมือง)

คุณสามารถเลือกควบคุมพาหนะทางศาสนาแล้วคลิกขวาที่แหล่งบันเทิงของเมืองเป้าหมายเพื่อหยุดการทำงานของมันชั่วคราวซึ่งจะส่งผลให้ระดับความสุขของประชากรในเมืองลดลง และคุณสามารถหยุดการทำงานของป้อมปืนชั่วคราวได้ด้วยวิธีเดียวกัน ข้อดีของแนวทางศาสนาที่เหนือกว่าแนวทางทหารคือคุณสามารถยึดเมืองได้โดยไม่ต้องทำลายสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ในเมืองเสียก่อน และสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้จะกลายมาเป็นของคุณทันทีที่ยึดเมืองได้โดยไม่ต้องสร้างขึ้นใหม่

Note

แม้ว่าจะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสู้รบโดยตรง แต่พาหนะทางศาสนาก็สามารถที่จะต่อสู้กับพาหนะทางทหารได้เมื่อถึงคราวจำเป็น พลังแสงที่ยิงออกไปจากพาหนะทางศาสนานั้นสามารถที่จะทำลายพาหนะอื่นได้แต่จำเป็นต้องมีจำนวนมากพอสมควรจึงจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การผสมผสานกลยุทธ์

หากคุณเป็นประเทศที่เน้นแนวทางศาสนาการมีพาหนะทหารไว้จำนวนหนึ่งเพื่อคอยสนับสนุนนั้นเป็นทางเลือกที่ดี เนื่องจากมันสามารถช่วยทำลายป้อมปืนหรือแหล่งบันเทิงของเมืองเป้าหมายเพื่อลดระดับความสุขได้อย่างรวดเร็ว (เลือกพาหนะแล้วคลิกขวาที่เป้าหมายที่ต้องการทำลาย) แต่มีข้อเสียคือคุณอาจต้องสร้างมันใหม่เมื่อยึดเมืองได้แล้ว พาหนะทางทหารยังช่วยคุ้มกันพาหนะทางศาสนาได้เป็นอย่างดีและยังมีประสิทธิภาพในการใช้ยึดบ่อน้ำพุเครื่องเทศของประเทศอื่นอีกด้วย
รายได้ที่พาหนะทางเศรษฐกิจสามารถสร้างได้จากการเปิดเส้นทางการค้านั้นสามารถเป็นประโยชน์กับแนวทางศาสนาได้เช่นกัน อีกทั้งแนวทางศาสนายังไม่ได้สงผลลบต่อระดับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ มากนัก แต่ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังในการผสมผสานใช้แนวทางทั้งสองนี้เพราะการล้างสมองนั้นก็ส่งผลลบต่อค่าความสัมพันธ์ด้วยเช่นกันในขณะที่จำเป็นต้องใช้ความสัมพันธ์ที่ดีในการขอเปิดเส้นทางการค้ากับเมืองต่างๆ

กลยุทธ์ทางเศรษฐกิจ

สำหรับแนวทางนี้เงินคือคำตอบของทุกสรรพสิ่ง

เป้าหมาย

เป้าหมายของแนวทางเศรษฐกิจคือเปิดเส้นทางการค้ากับเมืองต่างๆ จนสามารถแผ่อิทธิพลทางเศรษฐกิจครอบคลุมเมืองนั้นได้ซึ่งจะทำให้สามารถซื้อเมืองนั้นมาอยู่ในการปกครองได้ในที่สุด

เจรจาค้าขาย

เพื่อยึดครองเมืองของประเทศอื่น คุณต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างพาหนะทางเศรษฐกิจจำนวนหนึ่ง จากนั้นติดต่อกับเมืองเป้าหมายเพื่อเพิ่มระดับความสัมพันธ์ให้สูงกว่าระดับปานกลางด้วยการชื่นชมหรือให้ของขวัญ (ระดับความสัมพันธ์ที่ต้องการคือไอคอนหน้าสีน้ำเงินหรือสีเขียว)

จากนั้นเลือกควบคุมพาหนะทางเศรษฐกิจ แล้วคลิกที่เมืองเป้าหมายแล้วเลือกคำสั่ง “เสนอเส้นทางการค้า” พาหนะของคุณจะมุ่งหน้าสู่เมืองเป้าหมายเมื่อไปถึงจะมีหน้าต่างติดต่อแจ้งให้ทราบว่าเมืองแห่งนั้นยินยอมหรือไม่ หากเมืองนั้นยอมรับพาหนะทางเศรษฐกิจของคุณก็จะเริ่มขนสินค้าแลกเปลี่ยนระหว่างเมืองทันที แต่ละเที่ยวที่ขนสินค้าจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับฝ่ายคุณรวมถึงเพิ่มค่าความสัมพันธ์ต่อกันด้วย
ระหว่างที่เปิดเส้นทางการค้ากับประเทศใดคุณไม่ควรกระทำการใดที่จะเป็นการลดค่าความสัมพันธ์ระหว่างกันลง อย่างเช่นยึดบ่อน้ำพุเครื่องเทศของพวกเขาหรือปฏิเสธคำร้องของใดๆ แต่คุณอาจปฏิเสธคำร้องขอให้ช่วยต่อสู้กับประเทศอื่นได้เนื่องจากคุณไม่มีพาหนะที่พร้อมสำหรับการต่อสู้ (ถ้าคุณไม่มีเมืองทางทหารหรือเมืองทางศาสนาเลย)
เมื่อการค้าขายระหว่างเมืองดำเนินไป แถบการครอบครองทางเศรษฐกิจก็จะค่อยๆ ถูกเติมเต็ม เมื่อแถบนี้เต็มเมื่อไหร่คุณจะสามารถใช้คำสั่ง “ซื้อเมือง” แห่งนั้นได้ ซึ่งคุณต้องเลือกจำนวนเงินที่จะเสนอซื้อเมืองแห่งนั้น ถ้าพวกเขาพอใจและยอมรับ เมืองแห่งนั้นรวมถึงสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดภายในเมืองก็จะตกเป็นของคุณ

มูลค่าในการซื้อเมือง

ยิ่งคุณมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศที่เป็นเจ้าของเมืองเท่าไหร่ยิ่งสามารถซื้อเมืองนั้นได้ในราคาถูก อย่างไรก็ตามคุณต้องใช้ความระมัดระวังในการเสนอราคาเพราะคุณไม่มีทางรู้ว่าพวกเขาคิดว่าราคาเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม ถ้าคุณเสนอราคาต่ำเกินไปพวกเขาจะแสดงความไม่พอใจและตัดเส้นทางการค้ากับคุณทันที นั่นหมายถึงคุณต้องเริ่มขบวนการทั้งหมดใหม่ตั้งแต่ต้น

Tip

เป็นทางเลือกที่ดีในการเสนอราคาซื้อให้สูงไว้สักหน่อยแน่นอนว่าควรอยู่ในงบประมาณที่คุณไม่เดือดร้อน ซึ่งนั่นไม่เพียงแต่จะทำให้มั่นใจว่าการซื้อจะสำเร็จแต่ยังเป็นการเพิ่มระดับความสัมพันธ์กับประเทศที่เป็นเจ้าของเมืองนั้นด้วย (ถ้าประเทศนั้นยังมีเมืองอื่นเหลืออยู่ในการปกครองหลังจากคุณซื้อเมืองนี้แล้ว) ซึ่งจะยิ่งช่วยให้การรุกคืบหน้าทางเศรษฐกิจไปยังเมืองที่เหลือของพวกเขาทำได้ง่ายขึ้น

พาหนะทางเศรษฐกิจจะไม่สามารถโจมตีพาหนะอื่นหรือสิ่งปลูกสร้างได้ (แต่จะสามารถติดสินบนคนงานที่บ่อน้ำพุเครื่องเทศที่มีเจ้าของแล้วได้) ดังนั้นคุณอาจจำเป็นต้องร้องขอความช่วยเหลือจากประเทศอื่น หรือติดตั้งป้อมปืนให้พร้อมที่เมืองของคุณ หรือไม่เช่นนั้นก็ควรมีเมืองทางทหารหรือทางศาสนาไว้ด้วยเพื่อสร้างพาหนะไว้สำหรับป้องดันตัว

การผสมผสานกลยุทธ์

ทางเลือกที่ดีของประเทศที่เน้นแนวทางเศรษฐกิจคือการมีเมืองทางทหารไว้ด้วย แต่คุณต้องระมัดระวังในการใช้พาหนะทางทหารให้ดี ไม่ควรใช้พาหนะทางทหารในการโจมตีพาหนะหรือสิ่งปลูกสร้างของประเทศอื่นนอกเสียจากว่าคุณจะไม่สนใจเรื่องความสัมพันธ์กับประเทศนั้นแล้ว และตกลงตัดสินใจยืดเมืองของประเทศนั้นด้วยวิธีทางทหาร ไม่เช่นนั้นก็ควรใช้พาหนะทางทหารสำหรับป้องกันแหล่งเครื่องเทศที่คุณเป็นเจ้าของและคุ้มกันเส้นทางการค้าเท่านั้น
พาหนะทางศาสนาสามารถใช้ทำหน้าที่เดียวกับพาหนะทางทหารได้แต่จะไม่มีความแข็งแกร่งเท่า แต่มีข้อดีคือจะไม่ทำลายความสัมพันธ์เท่ากับพาหนะทางทหาร อย่างไรก็ตามคุณสามารถใช้พาหนะทางทหารได้โดยไม่ส่งผลเสียหากไม่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลลบต่อความสัมพันธ์ดังที่ได้อธิบายไปแล้ว

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์