พาหนะทางบก

สิ่งที่คุณจะต้องทำอีกประการหนึ่งก่อนที่จะเริ่มเล่นช่วงอารยธรรมได้ก็คือการออกแบบสร้างพาหนะทางบกสำหรับเมืองแห่งแรกในประเทศของคุณ เมื่อคุณออกแบบพาหนะแบบใดไว้แล้วคุณสามารถซื้อพาหนะนั้นเพิ่มได้จากเมนูที่ว่าการเมือง (ต้องมีแต้มรายได้สะสมไว้เพียงพอและยังมีพาหนะชนิดนั้นไม่เต็มจำนวนสูงสุด) พาหนะทางบกสามารถใช้เพื่อยึดเหมือง (บ่อน้ำพุเครื่องเทศ) ปล้นเงินหรือพาหนะจากเผ่าที่อยู่ในทวีปเดียวกัน (คลิกขวาที่กระท่อม) ทำภารกิจทางเศรษฐกิจ ทางทหาร หรือทางศาสนาขึ้นอยู่กับเมืองที่สร้างพาหนะนั้นเป็นเมืองประเภทใด พาหนะทางบกไม่สามารถเดินทางผ่านบริเวณที่เป็นน้ำดังนั้นมันจะสามารถปฏิบัติภารกิจได้ในทวีปที่มันถูกสร้างขึ้นเท่านั้น

Robo Clumpy

นี่คือตัวอย่างพาหนะทางบกสำหรับเมืองทางทหารของประเทศ Clumpy มันเพียบพร้อมด้วยยุทโธปกรณ์ที่สามารถใช้โจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งรูปลักษณ์ก็ยังสามารถสะท้อนถึงความเป็น Clumpy ได้อย่างชัดเจน พาหนะที่เราออกแบบนี้มีความสมดุลกันในแต่ละด้านทั้ง พลังชีวิต, พลังโจมตี, และความว่องไว ทำให้มันปราศจากจุดอ่อนที่ชัดเจน

Tip
พาหนะที่เน้นไปที่ความว่องไวจะมีประโยชน์ในช่วงเริ่มช่วงอารยธรรม เพื่อใช้ในการยึดเหมือง (บ่อน้ำพุเครื่องเทศ) และปล้นกระท่อมเผ่าต่างๆ ที่กระจายอยู่ในทวีป (กระท่อมเหล่านี้บางแห่งจะพัฒนาขึ้นมาเป็นเมืองในช่วงอารยธรรม)

พลาสม่าเลทท์
ใช้เป็นส่วนดวงตาของ Clumpy

เซเลสเตียลออร์บ
ส่วนลูกตาที่ติดอยู่ส่วนปลายกระบอกตา

สโนว์โคน
เป็นส่วนฐานรองลูกตา

สโลว์แอนด์โลว์
ใช้เป็นส่วนหัวของ Clumpy

เดอะฮอร์น
เป็นส่วนกระบอกตาที่ยื่นยาวออกจากหัว

วิมม์ไรเดอร์ x 2
ใช้เป็นส่วนลำคอที่อยู่เหนือห้องควบคุม

วอร์ไครม์
อาวุธปืนที่ติดอยู่ที่ส่วนปลายแขนทั้งสองข้าง

ดั๊คบิล x 2
แขนแต่ละข้างประกอบด้วยดั๊คบิลสองชิ้น

อัลตร้าไวด์แบนด์
เสาอากาศถูกใช้เป็นส่วนหาง

ท็อปควาร์ก
วางคว่ำลงแล้วใช้เป็นส่วนล่างของลำตัวที่รองรับห้องควบคุม

ดูโอบลาสเตอร์
ปืนใหญ่กลางลำตัวที่ช่วยเสริมอานุภาพพลังโจมตี

เล๊กซี่
ส่วนขาของพาหนะ ที่ทำให้มันมีความเป็นหุ่นยนต์มากกว่ารถถัง

สปลิทเคบิน
ส่วนห้องควบคุมที่อยู่บริเวณกลางลำตัว

ขั้นตอนการสร้าง Robo Clumpy

เช่นเดียวกับสิ่งปลูกสร้างในการออกแบบสร้างพาหนะก็จำเป็นต้องใช้แต้มวัสดุซึ่งจะมีให้ทั้งหมด 5,000 แต้ม นอกจากนั้นในพาหนะแต่ละแบบก็จะมีค่าสถานะความสามารถในด้านพลังชีวิต, ความว่องไว, และค่าพลังอีกหนึ่งอย่าง (โจมตี, เศรษฐกิจ, หรือล้างสมอง) ซึ่งจะเป็นแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นพาหนะของเมืองทางทหาร, ทางเศรษฐกิจ, หรือทางศาสนา ค่าสถานะเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดความสามารถในด้านต่างๆ ของพาหนะ ค่าสถานะทั้งสามด้านจะมีความสัมพันธ์กันโดยแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์จากความสามารถรวม 100% ตัวอย่างเช่นถ้าคุณเพิ่มค่าสถานะด้านหนึ่งขึ้นค่าสถานะอีกสองด้านก็จะลดลง แต่สำหรับในเวลานี้เราขอกล่าวอธิบายถึงขั้นตอนการสร้าง Robo Clumpy อย่างละเอียดก่อน

1. เราเริ่มต้นด้วยชิ้นส่วนท็อปควาร์กที่วางคว่ำกลับด้านล่างเป็นด้านบนเพื่อเป็นส่วนฐานของลำตัว

2. จากนั้นวางห้องควบคุมแบบสปลิทเคบินเข้าไปด้านบน จากนั้นติดส่วนขับเคลื่อนเป็นแบบเล๊กซี่

3. วางปืนใหญ่คู่แบบดูโอบลาสเตอร์เหนือห้องควบคุม วางดั๊คบิลชิ้นแรกเป็นส่วนท่อนแรกของแขน

4. จากนั้นวางดั๊คบิลอีกชิ้นเป็นท่อนปลายของแขนแล้วติดส่วนปลายด้วยปืนแบบวอร์ไครม์ ส่วนหางนั้นใช้ชิ้นส่วนอัลตร้าไวด์แบนด์ ณ.จุดนี้พลังโจมตีมีค่า 50% ของความสามารถโดยรวม

5. ใช้วิมม์ไรเดอร์สองชิ้นประกอบกันขึ้นไปเป็นส่วนลำคอ และเติมสโลว์แอนด์โลว์ให้เป็นส่วนหัว ค่าสถานะด้านพลังชีวิตและความว่องไวของชิ้นส่วนนี้ทำให้ความสามารถทั้งสามด้านกลับมาสมดุลกัน

6. วางเดอะฮอร์นจากส่วนหัวเพื่อเป็นกระบอกตา

7. แล้วติดสโนว์โคนไว้ที่ปลายของกระบอกตาเพื่อเป็นฐานสำหรับวางลูกตา

8. ส่วนลูกตาที่อยู่บนฐานนั้นใช้ชิ้นส่วนเซเลสเตียลออร์บ และเนื่องจากชิ้นส่วนประเภท “เอฟเฟกต์” และ “ส่วนปลีกย่อย” นั้นไม่ได้มีค่าสถานะใดๆ ดังนั้นสัดส่วนค่าความสามารถด้านต่างๆ จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลง

9. เติมชิ้นส่วนพลาสม่าเลทท์เข้าไปเป็นชิ้นสุดท้ายเพื่อเป็นดวงตา พาหนะ Robo Clumpy ก็พร้อมจะออกปฏิบัติภารกิจแล้ว

Note
เมื่อใช้งานโปรแกรมสร้างพาหนะแล้วคุณจะได้เรียนรู้ว่าชิ้นส่วนหลายๆ ชิ้น นั้นเมื่อติดที่ด้านข้างของพาหนะมันจะปรากฏขึ้นทั้งสองด้านเพื่อให้เกิดความสมมาตรโดยยังคงมีราคาเท่ากับชิ้นเดียวและไม่ได้เพิ่มค่าสถานะหรือความซับซ้อนเป็นสองเท่าแต่อย่างใด ดังนั้นการสร้างพาหนะจึงมีส่วนคล้ายคลึงกับการสร้างสิ่งมีชีวิตมากกว่าการออกแบบสร้างสิ่งปลูกสร้าง ชิ้นส่วนในตัวอย่างที่ตรงตามที่เราอธิบายนี้ก็ได้แก่ส่วนขา, แขน, และดวงตาของ Robo Clumpy

พาหนะทางทะเล

สำหรับพาหนะทางทะเลนั้นจะสามารถสร้างได้จากเมืองที่มีพื้นที่บางส่วนติดกับทะเลเท่านั้น หากคุณไม่มีเมืองที่มีคุณสมบัตินี้อยู่ใต้การปกครองเลยคุณก็จะไม่สามารถสร้างพาหนะทางทะเลได้ พาหนะชนิดนี้จะเดินทางได้ในท้องทะเลเท่านั้นดังนั้นมันจะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจใดๆ บนบกได้เลย อย่างไรก็ตามมันสามารถใช้ยึดแหล่งน้ำพุเครื่องเทศที่มีอยู่ในท้องทะเลหรือใช้ปฏิบัติการกับเมืองที่มีพื้นที่ติดกับทะเลได้

Clumpnaught

อีกตัวอย่างพาหนะทางทะเลที่ยังคงเป็นพาหนะทางทหาร เพื่อรักษาเอกลักษณ์เอาไว้จึงยังมีชิ้นส่วนหลายๆ ชิ้นที่เป็นแบบเดียวกับที่ใช้กับ Robo Clumpy นอกจากนี้เรายังตัดสินใจที่จะเพิ่มความโดดเด่นในเรื่องพลังโจมตีขึ้นโดยลดความสามารถในด้านความว่องไวลง

พลาสม่าเลทท์
ใช้เป็นส่วนดวงตาของ Clumpy

เดอะฮอร์น
เป็นส่วนกระบอกตาที่ยื่นยาวออกจากหัว

บั๊บเบิลไรเดอร์
เป็นส่วนหัวของ Clumpnaught

วิมม์ไรเดอร์ x 2
ใช้สองชิ้นประกอบกันเป็นส่วนลำคอ

อัลตร้าไวด์แบนด์ x 2
วางกระจายอยู่ด้านข้างของพาหนะ

แคล๊กซอน
ใช้เป็นสัญญาณส่องสว่างซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพาหนะทางทะเล

พลาสม่าเวนท์
ส่วนหนึ่งของระบบระบายความร้อน

แชฟท์ออฟไลท์
อุปกรณ์ให้ความสว่างเพื่อส่องนำทาง หรือทำให้ฝ่ายศัตรูตาพร่ามัว

เดอะนิวบิไลเซอร์ x 2
เครื่องยิงจรวดอานุภาพสูงที่ทำให้ Clumpnaught โดดเด่นในเรื่องการต่อสู้

ริวาโบ๊ท
ใช้เป็นระบบขับเคลื่อนหลักของ Clumpnaught

วอเตอร์วิงส์
อุปกรณ์ขับเคลื่อนอีกหนึ่งแบบที่ช่วยเพิ่มความเร็วให้ Clumpnaught

โกลว์สแตทท์ x 4
อุปกรณ์เรืองแสงที่วางไว้เหนือส่วนห้องควบคุม

แพดเดิลช็อท
อาวุธอีกแบบที่มีอานุภาพสูง เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถด้านพลังโจมตี

เดอะไซท์ซีเออร์
ส่วนห้องควบคุม และเป็นที่อยู่ของลูกเรือ

คาร์โกโฮลด์
ครึ่งหนึ่งของส่วนตัวถังของ Clumpnaught

เดอะฮอทดอกเกอร์
อีกครึ่งที่เหลือของตัวถังคือชิ้นส่วนนี้

ขั้นตอนการสร้าง Clumpnaught

เราใช้ชิ้นส่วนหลายชิ้นเหมือนที่ใช้กับ Robo Clumpy ในการสร้าง Clumpnaught ไม่เพียงเท่านั้น เพื่อให้โทนสีออกมาในแนวเดียวกันเราทำการเข้าสู่โหมดลงสี แล้วเลือกปุ่ม “คัดลอกแบบสี...” ที่อยู่ด้านล่างเพื่อเรียกหน้าจอ Sporepedia ขึ้นมาแล้วเลือก Robo Clumpy เพื่อใช้การลงสีแบบเดียวกัน ซึ่งทำให้โทนสีของ Clumpnaught ออกมากลมกลืนกับ Robo Clumpy อย่างไม่ผิดเพี้ยน

1. เริ่มต้นประกอบส่วนตัวถังขึ้นมาด้วยชิ้นส่วนคาร์โกโฮลด์, เดอะฮอทดอกเกอร์, และเดอะไซท์ซีเออร์

2. ติดโกลว์สแตทท์ไว้เหนือห้องควบคุมและที่หน้าต่างด้านข้าง

3. ระบบขับเคลื่อนใช้เป็นริวาโบ๊ทที่ส่วนท้ายกับวอเตอร์วิงส์ทั้งสองข้างของตัวถัง ณ.จุดนี้พลังชีวิตมีค่าเป็น2ใน3ของเปอร์เซ็นต์ความสามารถโดยรวม ในขณะที่ความว่องไวมีค่าเป็น1ใน3

4. เราเลือกใช้เดอะนิวบิไลเซอร์สองชุด (แต่จะประกฎให้เห็นสี่) ร่วมกับแพดเดิลช็อทเพื่อเพิ่มพลังโจมตีให้กับพาหนะ ซึ่งทำให้ในตอนนี้พลังโจมตีขึ้นมามีค่าเป็น 57% ของความสามารถโดยรวม ในขณะที่พลังชีวิตและความว่องไวลดลงไปครึ่งหนึ่ง

5. ประที่ตัวถังเพิ่มด้วยอัลตร้าไวด์แบนด์สองชุด, แชฟท์ออฟไลท์, พลาสม่าเวนท์, และแคล๊กซอน ซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้ไม่ส่งผลต่อค่าสถานะแต่ละด้าน

6. ทำส่วนลำคอด้านหน้าของพาหนะด้วยวิมม์ไรเดอร์สองชิ้นและบั๊บเบิลไรเดอร์เป็นส่วนหัว ซึ่งช่วงเพิ่มพลังชีวิตเป็น 37% แต่ค่าสถานะส่วนใหญ่ยังคงเป็นพลังโจมตี

7. ทำส่วนกระบอกตาที่ยื่นจากส่วนหัวด้วยเดอะฮอร์นซึ่งไม่ส่งผลต่อค่าสถานะความสามารถ

8. สุดท้ายคือพลาสม่าเลทท์เพื่อเป็นส่วนลูกตา เป็นอันเสร็จสิ้นผลงานอย่างพอเหมาะเพราะมาตรวัดความซับซ้อนถูกเติมเต็มพอดี

Note

ในหน้าจอโปรแกรมสร้างพาหนะทางทะเล จะให้คุณสร้างพาหนะของคุณบนผิวทะเลจำลอง เพื่อให้เห็นรูปลักษณ์ตามสภาวะความเป็นจริงเมื่อถูกนำออกใช้งาน คุณควรวางส่วนตัวถังหลักไว้บนผิวน้ำ แต่หากเมื่อคุณออกแบบสร้างไปเกินกว่าครึ่งแล้วพบว่าพาหนะของคุณลอยสูงโดยไม่แตะผิวน้ำเลย ไม่ต้องตกใจคุณสามารถกดปุ่ม Shift ค้างเพื่อใช้เมาส์ลากปรับระดับพาหนะของคุณให้กลับลงมาแตะผิวน้ำหรือจมลงไปบางส่วนก็ได้ตามต้องการ (ถ้าคุณต้องการใช้พาหนะทางทะเลของคุณลอยอยู่สูงโดยไม่แตะผิวน้ำเลยก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด)

พาหนะทางอากาศ

คุณจะสามารถมีพาหนะทางอากาศได้ก็ต่อเมื่อมีจำนวนเมืองอยู่ภายใต้การปกครองแล้วถึงสี่เมือง ก่อนจะถึงจุดนั้นคุณจะสามารถออกแบบสร้างได้เฉพาะพาหนะทางบก หรือทางทะเล (ในเมืองที่มีพื้นที่ติดทะเล) เท่านั้น และหากคุณมีเมืองภายใต้การปกครองถึงสี่เมืองแล้วแต่ภายหลังกลับสูญเสียเมืองบางเมืองไปจนเหลือจำนวนเมืองภายใต้การปกครองต่ำกว่าสี่เมืองคุณก็จะสูญเสียความสามารถในการสร้างพาหนะทางอากาศไปด้วย เมื่อคุณสร้างพาหนะทางอากาศได้แล้วคุณสามารถสร้างมันได้จากทุกเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของคุณ เนื่องจากพาหนะทางอากาศสามารถไปถึงเป้าหมายได้ทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือท้องทะเลมันจึงเป็นพาหนะที่มีคุณค่ามากที่สุดในเกมและแน่นอนมีราคาสูงที่สุดด้วย

Mecha Clumpy

จากพาหนะทางบกที่เน้นความสมดุล และพาหนะทางน้ำที่เน้นไปที่พลังโจมตี สำหรับพาหนะทางอากาศจากเมืองทางทหารของประเทศ Clumpy เราติดสินใจเน้นไปที่ความว่องไวซึ่งทำให้มันสามารถไปถึงที่หมายทุกแห่งบนดาวดวงนี้ได้อย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่ารูปทรงของ Mecha Clumpy ยังคงโดดเด่นแสดงความเป็น Clumpy อย่างชัดเจนแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ถูกหลักฟิสิกส์ในเรื่องอากาศพลศาสตร์ซักเท่าไหร่ นั่นหมายถึงคุณสามารถออกแบบพาหนะของคุณให้มีรูปทรงพิสดารอย่างไรก็ได้และมันจะยังคงสามารถทำงานได้ดีตามค่าสถานะของชิ้นส่วนต่างๆ ที่คุณเลือกใช้

พลาสม่าเลทท์
ใช้เป็นส่วนดวงตาของ Clumpy

เดอะฮอร์น
เป็นส่วนกระบอกตาที่ยื่นยาวออกจากหัว

สโลว์แอนด์โลว์
ใช้เป็นส่วนหัวของ Clumpy

วิมม์ไรเดอร์ x 2
ใช้สองชิ้นประกอบกันเป็นส่วนลำคอ

เทอร์โมเจ็ท x 2
ส่วนขับเคลื่อนที่ทำให้สามารถบินไปได้อย่างรวดเร็ว

คอมเมอร์เชียลเจ็ท
อีกชิ้นส่วนที่ช่วยเพิ่มสถานะความว่องไว

ไทรเดนท์เรย์
อาวุธโจมตีเพียงแบบเดียวที่ติดตั้งให้กับพาหนะทางอากาศชนิดนี้

อาร์เมอร์ไฟท์
ชิ้นส่วนปีกอีกแบบสำหรับ Mecha Clumpy

ควอนตัมเจ็ท x 3
ใช้ประกอบเป็นส่วนแขน

สปอร์แมนกริลล์
ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศที่ส่วนด้านหน้าของลำตัว

เทเปอร์บริ๊ค
ใช้เป็นส่วนไหล่ของ Mecha Clumpy

บุยโอบุย
ส่วนล่างของตัวถังที่เชื่อมต่อกับระบบขับเครื่องคู่ล่าง

เดอะสแตปเปิลเลอร์
เป็นหนึ่งในส่วนประกอบที่เป็นตัวถังหลัก

เมชช์วิง
ปีกคู่ใหญ่ที่อยู่ด้านหลัง

คาร์โกโฮลด์
หนึ่งในสามของส่วนประกอบที่ใช้เป็นลำตัว

อินสครูทเอเบิลอาย
ห้องควบคุมที่เป็นส่วนหนึ่งของลำตัวด้วย

ขั้นตอนการสร้าง Mecha Clumpy

Mecha Clumpy เป็นพาหนะที่มีความซับซ้อนสูงที่สุดถ้าเทียบกับพาหนะสองแบบก่อนหน้า ชิ้นส่วนทุกชิ้นจำเป็นต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนและวางประกอบกันอย่างพิถีพิถัน เมื่อเราทำการออกแบบสร้างไปก็พบว่ามาตรวัดความซับซ้อนถึงขีดจำกัดสูงสุดทำให้แผนแรกที่เราวางไว้ว่าจะให้ Mecha Clumpy มีส่วนขาจึงต้องเปลี่ยนไปเป็นระบบขับเคลื่อนคู่หนึ่งแทน ชิ้นส่วนส่วนใหญ่นั้นจะถูกปรับเปลี่ยนในแนวทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นย่อ, ขยาย, ยืด , หรือหมุน เพื่อให้ประกอบกันได้อย่างลงตัวเป็นผลงานชิ้นนี้

1. เราเริ่มต้นด้วยการประกอบส่วนร่างกายขึ้นด้วยอินสครูทเอเบิลอายและคาร์โกโฮลด์ที่วางไว้ภายในเดอะสแตปเปิลเลอร์เกือบทั้งหมดทำให้มีเพียงส่วนมุมโผล่ออกมาเท่านั้น

2. วางเทเปอร์บริ๊คพาดไว้ด้านหลังเพื่อเป็นส่วนไหล่ และวางบุยโอบุยที่ด้านข้างทั้งสองข้างของห้องควบคุม

3. ติดเมชช์วิงไว้กับเทเปอร์บริ๊คที่เป็นไหล่ ซึ่งทำให้สถานะความว่องไวขึ้นมาเป็น 43% ของความสามารถโดยรวม และวางระบบระบายความร้อนสปอร์แมนกริลล์ไว้ที่ด้านหน้าของลำตัว ซึ่งไม่ส่งผลต่อค่าสถานะแต่อย่างใด

4. ประกอบส่วนแขนแต่ละข้างขึ้นด้วยควอนตัมเจ็ทสามชิ้น และหมุนปรับเปลี่ยนเพื่อให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

5. และติดชิ้นส่วนที่เพิ่มความว่องไวอาร์เมอร์ไฟท์ไว้ที่หน้าแขน และวางชิ้นส่วนอาวุธไทรเดนท์เรย์ไว้ที่ปลายแขนทั้งสอง

6. ใช้วิมม์ไรเดอร์วางเป็นส่วนคอ และวางส่วนขับเคลื่อนเทอร์โมเจ็ทสองคู่ไว้ที่หัวไหล่และด้านล่างสุด เสริมด้วยคอมเมอร์เชียลเจ็ทไว้ด้านล่างด้วยเช่นกัน ทำให้ค่าสถานะความว่องไวเป็น 55%

7. วางวิมม์ไรเดอร์อีกชิ้นและสโลว์แอนด์โลว์เพื่อเป็นลำคอท่อนบนและส่วนหัวของ Mecha Clumpy

8. ใช้เดอะฮอร์นเป็นกระบอกตา

9. สุดท้ายคือพลาสม่าเลทท์sไว้ที่ส่วนปลายของเดอะฮอร์นเพื่อเป็นลูกตา และทำให้พาหนะทางอากาศชนิดนี้พร้อมปฏิบัติการ

Note
ชิ้นส่วนประเภท “ตัวถัง” และ “ห้องคนขับ” นั้นจะถูกล็อคให้วางไว้เป็นแนวแกนกลางของพาหนะ ดังนั้นคุณจะไม่สามารถวางชิ้นส่วนประเภทนี้ไว้ด้านข้างโดยให้ออกจากแนวแกนกลางได้ ตัวอย่างเช่นส่วนแขนของ Mecha Clumpy นั้นจึงต้องใช้ชิ้นส่วนประเภทอื่นๆ จึงทำได้ (จากตัวอย่างของเราใช้ชิ้นส่วนประเภท “ส่วนปลีกย่อย”) และอย่าลืมว่าถ้าวางไว้ด้านข้างออกจากแนวแกนกลางจะทำให้ปรากฏขึ้นทั้งสองข้างเพื่อให้ดูสมมาตร

โปรแกรมสร้างพาหนะ

คุณต้องสร้างพาหนะทางบกตั้งแต่เริ่มช่วงอารยธรรม ส่วนพาหนะทางทะเลและทางอากาศนั้นสามารถสร้างได้ในภายหลังผ่านทางโปรแกรมจัดการเมืองจากที่ว่าการเมือง โดยการเอาเมาส์ชี้ที่ที่ว่าการเมืองแล้วคลิกปุ่ม “โปรแกรมจัดการเมือง” แล้วคลิกที่แถบ “พาหนะ” ที่อยู่ด้านซ้ายบนของหน้าจอ แล้วจะมีเมนูให้เลือกสร้างพาหนะแบบต่างๆ ปรากฏขึ้นทางด้านซ้าย

ถ้าคุณเคยออกแบบสร้างพาหนะแบบใดไว้แล้วคุณสามารถคลิกที่ปุ่ม “ซื้อ” ด้านล่างที่เป็นไอคอนเครื่องหมาย + เพื่อซื้อพาหนะแบบนั้นเพิ่มทันที เงินที่ใช้ในการซื้อพาหนะก็คือเงินรายได้ที่สะสมไว้ในช่วงอารยธรรม นอกเหนือจากนั้นยังมีปุ่มไอคอน “เลือก”, “แก้ไข”, “สร้างใหม่” ให้เลือกด้านล่างของรูปเมนูพาหนะแต่ละแบบซึ่งทำงานเหมือนกับในโปรแกรมสร้างสิ่งปลูกสร้าง

หากคุณยังไม่เคยออกแบบสร้างพาหนะแบบนั้นไว้ และมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะสร้างพาหนะชนิดนั้น (ดูตารางด้านล่าง) ก็จะมีปุ่มไอคอนสีฟ้าปรากฏขึ้นซึ่งสามารถคลิกเพื่อเข้าสู่โปรแกรมสร้างพาหนะ หรือสามารถคลิกที่ปุ่มไอคอน “เลือก” เพื่อเลือกพาหนะที่ถูกออกแบบไว้แล้วจาก Sporepedia

หากคุณมีคุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะสร้างพาหนะชนิดนั้น (ดูตารางด้านล่าง) เมนูพาหนะจะเป็นสีเทา และเมื่อคุณมีคุณสมบัติพร้อมก็จะมีปุ่มไอคอนสีฟ้าปรากฏขึ้นเพื่อให้สามารถออกแบบสร้างได้

คุณสมบัติที่ต้องการในการสร้างพาหนะ

เช่นเดียวกับสิ่งปลูกสร้าง การออกแบบสร้างพาหนะก็มีแต้มวัสดุและมาตรวัดความซับซ้อนเป็นข้อจำกัดเช่นกัน เมื่อชิ้นส่วนที่มีให้เลือกเป็นสีแดงนั่นเป็นเพราะแต้มวัสดุเริ่มไม่เพียงพอหรือมาตรวัดความซับซ้อนกำลังจะเต็ม

พาหนะทุกแบบจะมีค่าสถานะความสามารถสามด้าน คือพลังชีวิต, ความว่องไว, และพลัง (โจมตี, เศรษฐกิจ, หรือล้างสมอง แล้วแต่ว่าสร้างในเมืองทางทหาร, ทางเศรษฐกิจ, หรือทางศาสนา) ซึ่งค่าสถานะเหล่านี้จะได้มาจากชิ้นส่วนต่างๆ ที่นำมาประกอบกันเป็นพาหนะนั้น ประสิทธิภาพด้านต่างๆ ของพาหนะจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับแต้มความสามารถที่ได้จากชิ้นส่วนทั้งหมดมารวมกัน แต่จะคิดจากสัดส่วนของความสามารถด้านต่างๆ ที่แบ่งเปอร์เซ็นต์กันจากความสามารถรวม 100%
ตัวอย่างเช่น พาหนะลำหนึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนที่มีค่าความว่องไวรวมกันเป็น 10, พลังชีวิตเป็น 5, และพลังโจมตีเป็น 5 จะมีประสิทธิภาพความสามารถเหมือนกับพาหนะอีกลำที่มีค่าความว่องไวรวมกันเป็น 2, พลังชีวิตเป็น 1, และพลังโจมตีเป็น 1 นั่นเพราะทั้งสองลำต่างมีค่าความว่องไวเป็น 50%, พลังชีวิตเป็น 25%, และพลังโจมตีเป็น 25% ของแต้มความสามารถทั้งหมดรวมกัน

Note
คุณสามารถซื้อพาหนะเพิ่มได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าโปรแกรมจัดการเมือง แค่ชี้เมาส์ที่ที่ว่าการเมืองก็จะมีปุ่มให้เลือกซื้อพาหนะชนิดต่างๆ ที่ด้านล่าง แต่จะต้องเคยออกแบบพาหนะชนิดนั้นไว้แล้วรวมถึงมีคุณสมบัติเพียงพอในการสร้างพาหนะชนิดนั้นด้วย

Note
คุณอาจสังเกตเห็นว่ามีเมนูยานอวกาศที่เป็นสีเทาเมื่อเลือกแถบพาหนะในหน้าจอโปรแกรมจัดการเมืองด้วย ซึ่งเมื่อชี้เมาส์ที่เมนูจะเป็นข้อมูลแจ้งว่าคุณจำเป็นจะต้องมีเมืองอยู่ภายใต้การปกครองถึง 12 เมืองเพื่อที่จะสามารถออกแบบสร้างยานอวกาศได้ (ซึ่งคงเป็นไปไม่ได้ในช่วงอารยธรรมนี้)

Note
พาหนะที่สมดุลในทุกด้านคือมีความสามารถทั้งสามด้านที่ 33% ดังนั้นสำหรับความสามารถด้านใดที่มากกว่า 33% ถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย และด้านใดที่ต่ำกว่า 33% ถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

เนื่องจากเปอร์เซ็นต์ความสามารถรวมทั้งหมดจะอยู่ที่ 100% เสมอ ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเพิ่มความสามารถด้านใดด้านหนึ่งโดยไม่กระทบต่อสองด้านที่เหลือ ดังนั้นคุณต้องพิจารณาว่าจะให้พาหนะของคุณมีจุดเด่นในด้านใดและด้อยในด้านใดหรือให้สมดุลกันทั้งสามด้าน

Tip
หากคุณพบว่าพาหนะที่คุณออกแบบสร้างนั้นไม่เหมาะกับแนวทางการเล่นของคุณ คุณสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขพาหนะของคุณเมื่อไหร่ก็ได้ผ่านทางโปรแกรมจัดการเมือง โดยเลือกแถบพาหนะแล้วคลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” ใต้ภาพพาหนะที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข

เน้นความว่องไว

พาหนะที่เน้นไปที่ความว่องไวจะสามารถเคลื่อนที่ไปถึงเป้าหมายได้เร็วกว่า และยังสามารถเลือกที่จะหลบหนีจากการต่อสู้ที่ไม่เป็นไปตามคาดและมีโอกาสที่จะหลบหนีพ้นจากการตามล่าได้สูง แต่อย่างไรก็ตามต้องยอมลดความสามารถด้านพลังชีวิตและพลังโจมตีไป อย่างไรก็ตามด้วยการใช้จำนวนกองกำลังที่เหมาะสมจะสามารถใช้ความว่องไวให้เป็นประโยชน์ในการรวมกลุ่มเข้าโจมตีอย่างรวดเร็วก่อนที่เป้าหมายจะทันตั้งตัว

Tip
ความว่องไวนั้นเป็นความสามารถด้านที่เหมาะสำหรับพาหนะทางเศรษฐกิจ เนื่องจากจำเป็นต้องเดินทางสร้างเส้นทางค้าขายแลกเปลี่ยนกับเมืองอื่น ดังนั้นยิ่งพาหนะเคลื่อนที่ได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งใช้เวลาในการเดินทางค้าขายน้อยลงและได้ผลประโยชน์เร็วยิ่งขึ้น

เน้นพลังชีวิต

ยิ่งพาหนะมีพลังชีวิตสูงยิ่งทำให้สามารถยืนหยัดต่อการโจมตีได้นาน การเน้นให้พลังชีวิตสูงช่วยปกป้องทรัพย์สินที่อยู่ในพาหนะ อีกทั้งการซ่อมแซมพาหนะนั้นไม่เสียค่าใช้จ่าย ในขณะที่การซื้อพาหนะใหม่นั้นจำเป็นต้องใช้เงิน หากคุณมีแนวทางไปในทางทหารหรือทางศาสนาพาหนะของคุณมีโอกาสที่จะถูกโจมตีมากกว่าพาหนะทางเศรษฐกิจ ดังนั้นการมีพลังชีวิตอย่างน้อยเท่ากับค่าเฉลี่ยถือเป็นทางเลือกที่ดี

Caution

อย่ายอมลดความสามารถด้านอื่นเพื่อเพิ่มพลังชีวิตมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพาหนะทางทหาร ประโยชน์ที่ได้จากความทนทานจะหมดไปทันทีหากคุณไม่มีพลังโจมตีมากพอที่จะจัดการกับศัตรูได้ก่อนที่คุณจะถูกทำลาย

เน้นพลังกลยุทธ์

พลังด้านอีกด้านหนึ่งของพาหนะจะเป็นไปตามประเภทของเมืองที่สร้างพาหนะนั้น สำหรับพาหนะทางทหารจะเป็นพลังโจมตี, พาหนะทางเศรษฐกิจจะเป็นพลังเศรษฐกิจ, ส่วนพาหนะทางศาสนาจะเป็นพลังล้างสมอง พลังเหล่านี้ช่วยให้สามารถปฏิบัติภารกิจในด้านต่างๆ ให้สำเร็จได้รวดเร็วขึ้น

Note
เราจะอธิบายถึงพลังทั้งสามแบบนี้โดยละเอียดในส่วนคำแนะนำการเล่นตลอดช่วงอารยธรรม ในตอนนี้ขอให้มองว่าพลังโจมตี, พลังเศรษฐกิจ, และพลังล้างสมองนั้น เป็นตัววัดว่าจะสามารถจัดการกับฝ่ายตรงข้ามด้วยแนวทางด้านนั้นได้ดีแค่ไหน

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์