บันไดขั้นที่สี่ของสายวิวัฒนาการ

เมื่อสามารถพิชิตเผ่าอื่นทั้งห้าเผ่าในช่วงสร้างเผ่าได้แล้วไม่ว่าจะโดยแนวทางสร้างพันธมิตรหรือทำลายล้างก็ตาม ก็ถึงเวลาที่คุณจะก้าวสู่การเล่นในช่วงอารยธรรมของ Spore แล้ว ในช่วงนี้เผ่าพันธุ์ของคุณที่พัฒนาขึ้นมาจากช่วงสร้างเผ่ามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ขึ้นคือการสร้างฐานอำนาจเพื่อครอบครองทั้งดวงดาว เมื่อเข้าสู่ช่วงอารยธรรมสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือการออกแบบสร้างที่ว่าการเมือง รวมถึงพาหนะทางบกเพื่อใช้ในการสำรวจโลกภายนอกด้วย นอกจากนั้นในเวลานี้ยังมีเครื่องแต่งกายชนิดใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมากจากช่วงสร้างเผ่าอีกหนึ่งคอลัมม์เพื่อให้คุณสามารถรับปรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้เข้ากับยุคสมัยด้วย

ในระหว่างการเล่นในช่วงอารยธรรมคุณยังต้องออกแบบสร้างอาคารสิ่งก่อสร้างชนิดอื่นๆ สำหรับประชากรของคุณด้วยทั้งในด้านการดำรงชีวิต, งาน, และความบันเทิง ส่วนพวกพาหนะทั้งทางบก, ทางน้ำ, และทางอากาศจะมีความสามารถตามแนวทางของเมืองนั้น เมืองทางทหารจะขยายอาณาเขตด้วยการเอาชนะเมืองอื่นๆ ดังนั้นพาหนะก็จะใช้ในการโจมตี ในขณะที่เมืองทางศาสนาจะใช้การล้างสมองเพื่อเปลี่ยนความเชื่อพาหนะก็จะใช้ในการล้างสมองเมืองเป้าหมาย ส่วนเมืองทางเศรษฐกิจก็จะใช้การค้าและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการขยายอิทธิพลดังนั้นพาหนะจะใช้ในการค้าขายกับเมืองเป้าหมาย ประเทศของคุณสามารถมีเมืองหลายๆ แบบผสมผสานกันได้
เนื้อหาในบทนี้จะมีตัวอย่างสิ่งปลูกสร้างแบบต่างๆ รวมถึงการออกแบบเครื่องแต่งกายให้กับสิ่งมีชีวิตของคุณในช่วงอารยธรรมด้วย และสุดท้ายคือคำแนะนำการเล่นตลอดช่วงอารยธรรมซึ่งมีแนวทางหลากหลายให้เลือก

Note
คุณต้องใช้เวลาไม่น้อยในการออกแบบสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างรวมถึงพาหนะแบบต่างๆ เมื่อเทียบกับช่วงอื่นๆ ของเกม แต่โชคดีที่ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ใช้ในการออบแบบสร้างนั้นจะมีให้คุณเลือกใช้ทั้งหมดตั้งแต่แรกโดยไม่ต้องมีการปลดล็อค

Titan of Clumpton

Clumpton Villa

Clumpnaught

Robo Clumpy

MechaClumpy

Clumpton Industries

Clump Towers

การออกแบบสร้างที่ว่าการเมือง

เมืองทุกแห่งที่อยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของประเทศคุณจะต้องมีที่ว่าการเมืองตามแบบของประเทศคุณ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการออกคำสั่งต่างๆ สำหรับเมืองนั้น

Titan of Clumpton

นี่คือตัวอย่างที่ว่าการเมืองของประเทศ Clumpy ที่เราออกแบบขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางการปกครองแต่สถาปัตยกรรมยังบ่งบอกถึงเอกลักษณ์และความภูมิใจของประเทศ Clumpy ได้อย่างชัดเจน เพราะสร้างตามแบบรูปร่างเผ่าพันธุ์ของ Clumpy เอง

อชิคิวลาริส x 2

เป็นส่วนที่ทำให้ดูเป็นรูม่านตา

เอสพีเรียล x 2

เป็นส่วนที่ทำให้ดูเป็นดวงตาสีฟ้า

โดนัท x 2

เป็นส่วนที่ทำให้ดูเป็นตาขาว

อันตูรีซีฟเวอร์

เครื่องรับสัญญาณที่วางไว้บนส่วนหัวระหว่างดวงตา

ล็อกเกีย x 5

ใช้เป็นส่วนฐานของดวงตาที่ยื่นออกจากหน้า รวมถึงเป็นส่วนแขน และหางด้วย

ปอนเต้เว็กซิโอ้

หมุนกลับด้านบนลงล่าง ก็จะกลายเป็นส่วนจะงอยปาก ได้อย่างสมบูรณ์

รอวว์เดอร์มังกอจจ์

ใช้เป็นส่วนขากรรไกรล่าง

ดอลลอปป์แฮบบิแทท x 2

ปรับขนาดให้เหมาะก็สามารถใช้เป็นหัว และส่วนลำตัวได้

คาโรลเซล x 3

ใช้คั่นระหว่างทิวบ์เคบินเป็นส่วนหัวเข่าและเป็นเครื่องประดับที่ลำคอ

ชินคุ๊กเซนเซอร์

เพิ่มความสวยงาม ที่ช่วงอกระหว่างแขนทั้งสอง

อาร์ชเวย์

ปรับรูปร่างแล้ววางพาดระหว่างส่วนที่เป็นขาเพื่อเป็นฐานสำหรับส่วนลำตัว

พอดด์เบย์ดอร์

ประตูระเบียงที่กลางลำตัว

วาคูมพอร์ทโฮล x 7

เป็นหน้าต่างที่วางกระจายไว้ตามส่วนต่างๆ ของอาคารทั้งส่วนขาและลำตัว

เบอร์รี่รูฟ x 3

วางเหนือขาแต่ละข้างเพื่อเป็นส่วนสะโพก และวางเหนือส่วนลำตัวเพื่อให้ดูเป็นช่วงไหล่

แฮงกิ้งแฟงก์ x 6

ใช้เป็นนิ้วและเล็บที่ส่วนมือ

เอเกรส

ใช้เป็นส่วนบั้นท้ายก่อนที่จะติดส่วนหาง

พีโดป x 6

ใช้เป็นนิ้วเท้าทั้งหก

พรอเมนาด้า

เป็นระเบียงที่ส่วนกลางลำตัวด้านหน้า

ฟิวจูโร่ x 2

ใช้เป็นส่วนเท้าทั้งสองข้าง ซึ่งเป็นฐานของอาคารนี้

ทิวบ์เคบิน x 6

ใช้เป็นส่วนท่อนขาและลำคอ

เยปันซี๊คเกอร์

ใช้ติดส่วนปลายหาง

ขั้นตอนการสร้างอาคาร Titan of Clumpton

ชิ้นส่วนต่างๆ สำหรับสิ่งปลูกสร้างนั้นไม่ได้มีค่าสถานะที่ส่งผลต่อแนวทางการเล่นแต่อย่างใด ดังนั้นส่วนที่ต้องคำนึงถึงก็มีเพียงแต้มวัสดุที่มีให้ใช้ซื้อส่วนประกอบต่างๆ ทั้งหมดโดยจะมีให้ 50,000 แต้ม แสดงไว้ด้านซ้ายล่างของหน้าจอ กับมาตรวัดความซับซ้อนของสิ่งปลูกสร้างซึ่งแสดงไว้ที่ด้านขวาบน

1. เราเริ่มต้นด้วยการวางส่วนขา ซึ่งก็คือส่วนฐานของอาคารแห่งนี้ซึ่งชิ้นส่วนที่ใช้คือฟิวจูโร่เป็นเท้าและพีโดปเป็นนิ้วเท้า

2. จากนั้นวางทิวบ์เคบินเป็นท่อนขาส่วนล่าง จากนั้นวางคาโรลเซลไว้ด้านบน

3. ตามด้วยทิวบ์เคบินอีกครั้งเพื่อเป็นส่วนขาท่อนบน แล้ววางอาร์ชเวย์เชื่อมระหว่างขาสองข้างเพื่อเป็นฐานรองช่วงลำตัว

4. วางเบอร์รี่รูฟเหนือท่อนขาแต่ละข้างเพื่อเป็นส่วนสะโพก แล้ววางดอลลอปป์แฮบบิแททเพื่อเป็นส่วนลำตัว

5. วางเอเกรสเป็นส่วนบั้นท้ายที่ด้านหลัง แล้วใช้ล็อกเกียเป็นหางแล้วติดที่ส่วนปลายหางด้วยเยปันซี๊คเกอร์

6. วางพรอเมนาด้าเป็นระเบียงที่ด้านหน้าของลำตัว และใช้พอดด์เบย์ดอร์เป็นทางออกจากอาคารสู่ระเบียง

7. วางหน้าต่างวาคูมพอร์ทโฮลไว้ตามจุดต่างๆ ของส่วนท่อนขาและลำตัว และวางปิดเหนือช่วงลำตัวด้วยเบอร์รี่รูฟ

8. วางทิวบ์เคบินเพื่อเป็นลำตัวส่วนบน แล้วประดับด้านหน้าด้วยชินคุ๊กเซนเซอร์

9. ใช้ล็อกเกียเป็นส่วนแขนทั้งสองข้าง

10. แล้วตามด้วยแฮงกิ้งแฟงก์เพื่อเป็นนิ้วทั้งหก

11. วางคาโรลเซลเหนือลำตัวส่วนบนแล้ว ซ้อนทับขึ้นไปด้วยทิวบ์เคบินอีกชิ้นเพื่อเป็นลำคอ

12. จากนั้นใช้ดอลลอปป์แฮบบิแททเป็นส่วนหัว และใช้รอวว์เดอร์มังกอจจ์เป็นขากรรไกรและริมฝีปากล่าง

13. ใช้ปอนเต้เว็กซิโอ้ที่วางคว่ำลงเพื่อเป็นปากส่วนบน

14. ใช้ล็อกเกียอีกคู่เพื่อเป็นส่วนกระบอกตาที่ยืดยาวออกไป และวางอันตูรีซีฟเวอร์ไว้เหนือหัวระหว่างตาทั้งสองข้าง

15. วางโดนัทเป็นส่วนลูกตาสีขาว

16. จากนั้นเอสพีเรียลเป็นส่วนดวงตาสีฟ้า และตบท้ายด้วยอชิคิวลาริสเป็นรูม่านตา

Note
หากต้องการสร้างอาคารที่ว่าการที่มีความซับซ้อนมากๆ ก็ต้องพิจารณาเรื่องแต้มวัสดุรวมถึงมาตรวัดความซับซ้อนด้วย เนื้อหาในส่วนต่อๆ ไปจะมีอาคารที่ว่าการแบบอื่นๆ ให้ดูเป็นตัวอย่างด้วย

ที่พักอาศัย

สิ่งปลูกสร้างประเภทที่พักอาศัยยิ่งมีในเมืองต่างๆ ของคุณมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้สามารถมีจำนวนพาหนะสูงสุดแต่ละประเภทได้มากขึ้น โดยจะเพิ่มจำนวนพาหนะประเภทใดก็ขึ้นอยู่กับเมืองที่สร้างอาคารนี้ว่าเป็นเมืองทางทหาร, ทางเศรษฐกิจ, หรือทางศาสนา

Clumpton Villa

ที่พักอาศัยของประเทศ Clumpy เป็นสิ่งก่อสร้างอีกแบบที่ยังคงมีสถาปัตยกรรมที่สะท้อนวัฒนธรรมของ Clumpy อย่างชัดเจน

อชิคิวลาริส x 2

เป็นส่วนที่ทำให้ดูเป็นรูม่านตา

เอสพีเรียล x 2

เป็นส่วนที่ทำให้ดูเป็นดวงตาสีฟ้า

โดนัท x 2

เป็นส่วนที่ทำให้ดูเป็นตาขาว

สโม๊คกี้ฟังจาย

เป็นปล่องควันที่ด้านบนของหัวระหว่างดวงตา

ล็อกเกีย x 2

ใช้เป็นส่วนฐานของดวงตาที่ยื่นออกจากส่วนหัว

ปอนเต้เว็กซิโอ้

หมุนกลับด้านบนลงล่าง ก็จะกลายเป็นส่วนจะงอยปาก

วาคูมพอร์ทโฮล x 4

เป็นหน้าต่างที่วางกระจายไว้รอบอาคารที่พักอาศัย

อินดัสตรีไลท์ x 5

อุปกรณ์ส่องสว่างที่บริเวณประตูและรอบตัวอาคาร

บิลดิ้งบล็อก

วางไว้เพื่อเป็นกรอบสำหรับประตูทางเข้า

พาร์ตี้เฟเวอร์s x 7

วางประดับไว้รอบอาคาร

พอดด์เบย์ดอร์

ประตูทางเข้าที่พักอาศัย

ลอว์นอาร์ท x 3

ประดับให้ดูมีชีวิตชีวา

อัพเพริสโคป

ใช้เป็นส่วนลำคอที่ยื่นจากอาคาร

เบอร์รี่รูฟ x 3

เป็นส่วนหลังคาทั้งสาม

แฮงกิ้งแฟงก์ x 3

ให้ดูเป็นอุ้งเล็บที่ยื่นจากอาคาร

รอวว์เดอร์มังกอจจ์

ใช้เป็นส่วนขากรรไกรล่างที่ใบหน้า

สโตนวอลล์ x 3

กำแพงหินที่วางเชื่อมระหว่างอาคารเพื่อความสวยงาม

ดอลลอปป์แฮบบิแทท x 3

เป็นส่วนตัวอาคารหลักที่มีขนาดแตกต่างกัน

ขั้นตอนการสร้างอาคาร Clumpton Villa

ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ใช้เพื่อเป็นส่วนหัวและตัวอาคารนั้น ส่วนใหญ่ยังคงใช้ชิ้นส่วนแบบเดียวกับอาคารที่ว่าการเมือง Titan of Clumpton ผสมผสานกับชิ้นส่วนเฉพาะบางอย่างสำหรับที่อยู่อาศัยเท่านั้น

1. วางดอลลอปป์แฮบบิแททสามชิ้นเพื่อเป็นส่วนตัวอาคารหลักที่มีขนาดแตกต่างกัน

2. ตกแต่งให้ดูสวยงามร่มรื่นด้วยลอว์นอาร์ทและสโตนวอลล์

3. พอดด์เบย์ดอร์ดูเหมือนว่าจะวางกับอาคารทรงกลมได้ไม่พอดีนัก เราจึงใช้บิลดิ้งบล็อกวางเข้าไปในอาคารโดยให้มีส่วนยื่นออกมาเป็นกรอบประตูแล้วค่อยวางประตูเข้าไป

4. วางหน้าต่างวาคูมพอร์ทโฮลเข้าไปรอบๆ อาคาร และแฮงกิ้งแฟงก์ให้ดูเหมือนอุ้งมือที่ยื่นจากตัวอาคาร

5. ใช้พาร์ตี้เฟเวอร์sประดับรอบๆ รวมถึงโคมไฟอินดัสตรีไลท์

6. วางเบอร์รี่รูฟเป็นหลังคาให้กับอาคารโครงสร้างหลักทั้งสาม

7. ใช้อัพเพริสโคปทำเป็นส่วนลำคอ วางปอนเต้เว็กซิโอ้คว่ำกับรอวว์เดอร์มังกอจจ์เป็นส่วนปากเหมือนที่ใช้กับอาคารที่ว่าการเมือง

8. ใช้ล็อกเกียเป็นกระบอกตาที่ยื่นยาวออกไป แล้ววางสโม๊คกี้ฟังจายไว้ระหว่างกลาง

9. ปิดท้ายด้วยโดนัทเป็นลูกตาขาว เอสพีเรียลเป็นดวงตาสีฟ้า และอชิคิวลาริสเป็นรูม่านตา แบบเดียวกับที่ว่าการเมือง

Note
การออกแบบและใช้ลักษณะเด่นที่เหมือนกันในสิ่งปลูกสร้างชนิดต่างๆ ช่วยสะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์ของประเทศของคุณ อย่างไรก็ตามคุณสามารถออกแบบให้สิ่งปลูกสร้างแต่ละแบบให้แตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงก็ได้ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของคุณเอง
 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์