คำแนะนำการเล่นตลอดช่วงสร้างเผ่า

พันธมิตรและศัตรู
ทันทีที่สิ่งมีชีวิตของคุณเริ่มเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากไฟ นั่นเป็นสัญลักษณ์ชี้ให้เห็นว่าพวกเขามีสติปัญญาเพียงพอที่จะเข้าสู่ช่วงสร้างเผ่าแล้ว เมื่อเข้าสู่ช่วงสร้างเผ่าในตอนแรกเผ่าของคุณจะมีสมาชิกเพียงสามคือหัวหน้าเผ่าและลูกเผ่าอีกสอง ก่อนอื่นเกมจะมีคำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมเบื้องต้นให้คุณได้ลองทำตาม ซึ่งทำให้คุณได้เรียนรู้ว่าจุดศูนย์กลางที่สำคัญที่สุดของเผ่าคือกระท่อมประจำเผ่า การจัดการเรื่องสิ่งก่อสร้างรวมถึงเครื่องแต่งกายทั้งหมดต้องทำผ่านโปรแกรมจัดการเผ่าที่กระท่อมประจำเผ่านี้ จากนี้ไปการดำรงชีวิตในช่วงสร้างเผ่าก็จะเริ่มต้นขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ

คำแนะนำเบื้องต้น
ขอต้อนรับคุณสู่การเล่นในช่วงสร้างเผ่า สภาพแวดล้อมในการเล่นช่วงนี้จะเป็นแบบสามมิติซึ่งตั้งอยู่บนพื้นดินส่วนหนึ่งของทวีปที่คุณสำรวจมาแล้วในช่วงวิวัฒนาการ แนวทางการเล่นและสิ่งที่คุณจะต้องทำในช่วงสร้างเผ่ามีหลักๆ ดังนี้คือ เอาชนะหรือเป็นพันธมิตรกับเผ่าอื่นๆ อีกห้าเผ่า, สะสมอาหารด้วยการเก็บเกี่ยว หาปลาและล่าสัตว์, สร้างสิ่งก่อสร้างที่จำเป็นต่อการผลิตเครื่องมือต่างๆ ทั้งอาวุธ เครื่องดนตรี และอื่นๆ ภารกิจหลักที่สำคัญที่สุดคือการปฏิสัมพันธ์กับเผ่าอื่นไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้หรือผูกมิตรซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่าสิ่งมีชีวิตของคุณจะถูกจัดอยู่ในลักษณะใดในช่วงสร้างเผ่าจากสามลักษณะคือเป็นมิตร, เป็นกลาง, หรือก้าวร้าว เนื้อหาส่วนต่อไปจะอธิบายถึงแง่มุมที่สำคัญของช่วงสร้างเผ่า รวมถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข เพื่อนำไปสู่ชัยชนะของคุณ

Tip
หากคุณพบความยุ่งยากในการควบคุมเกม คุณสามารถเปิดเมนูตัวเลือก แล้วอ่านคำแนะนำเรื่องวิธีการควบคุมในส่วน Spore Guide ได้ตลอดเวลา

ภารกิจ

ตลอดการเล่นในช่วงสร้างเผ่าจะมีภารกิจหลากหลายแบบให้คุณลองทำ ต่อไปนี้คือคำอธิบายภารกิจโดยสังเขป ส่วนรายละเอียดจะกล่าวถึงต่อไปในบทนี้

เพิ่มสมาชิกใหม่
เมื่อต้องการเพิ่มสมาชิกใหม่ ให้ชี้เมาส์ไปที่กระท่อมประจำเผ่าแล้วจะมีปุ่มคำสั่งปรากฏขึ้น ให้เลือกปุ่มคำสั่ง “เพิ่มสมาชิกใหม่” แล้วจะมีไข่กลิ้งออกมาจากกระท่อมประจำเผ่าและฟักเป็นตัว พร้อมๆ กับไอคอนสมาชิกทางด้านขวาของจอภาพจะเป็นรูปไข่ เมื่อไอคอนรูปไข่นี้เปลี่ยนไปเป็นภาพสมาชิกก็หมายความว่าสมาชิกใหม่พร้อมที่จะรับคำสั่งจากคุณแล้วซึ่งใช้เวลาประมาณ 30 วินาที

หาอาหาร
ภารกิจนี้จะปรากฏขึ้นในหน้าต่างด้านซ้ายบนตั้งแต่เริ่มช่วงสร้างเผ่า การหาอาหารเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขยายเผ่าให้เติบโตขึ้นได้ เพราะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสมาชิกใหม่หรือสร้างสิ่งก่อสร้างล้วนต้องใช้จำนวนอาหารที่สะสมไว้ ดังนั้นเลือกสมาชิกเผ่าที่ต้องการ แล้วคลิกขวาที่แหล่งอาหารที่ใกล้ที่สุดเพื่อเริ่มทำการสะสมอาหาร (แหล่งอาหารขึ้นอยู่กับว่าสิ่งมีชีวิตของคุณเป็นพวกกินพืช, กินเนื้อ, หรือกินทั้งพืชและเนื้อ)

ทำสัตว์ป่าให้เชื่อง
เมื่อคุณสำรวจไปรอบๆ พื้นที่คุณจะพบว่ามีสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่เป็นสัตว์ป่าหลายชนิดอยู่โดยรอบ ซึ่งคุณสามารถทำให้มันเชื่องและนำมาเลี้ยงได้ด้วยการเลือกสมาชิกเผ่า จากนั้นคลิกที่ปุ่มเตรียมผูกมิตร แล้วคลิกขวาที่สัตว์ป่าเป้าหมายเพื่อทำให้มันเชื่อง (ด้วยการให้อาหาร) เมื่อทำสำเร็จมันจะตามกลับมาอาศัยอยู่ในคอกเลี้ยง และตอบแทนด้วยการออกไข่ให้คุณเป็นอาหาร

ปฏิสัมพันธ์กับเผ่าอื่น
ไม่ได้มีเพียงเผ่าพันธุ์ของคุณเท่านั้นที่สามารถเข้าสู่ช่วงสร้างเผ่าและมีหมู่บ้านเป็นของตัวเอง เกมจะสุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นขึ้นมาสู่ช่วงสร้างเผ่าและหมู่บ้านของพวกเขาจะค่อยๆ ปรากฏขึ้นให้เห็นในแผนที่ คุณสามารถที่จะปฏิสัมพันธ์กับเผ่าอื่นได้หลายแบบคือ ให้ของขวัญ, สร้างความประทับใจ (ผูกมิตร), หรือโจมตี (ต่อสู้) การกระทำเหล่านี้จะเป็นตัวตัดสินว่าสิ่งมีชีวิตของคุณถูกจัดอยู่ในลักษณะใดในช่วงสร้างเผ่า (เป็นมิตร, เป็นกลาง, หรือก้าวร้าว)

แผนที่
แผนที่บริเวณมุมซ้ายล่างของหน้าจอสามารถช่วยคุณได้อย่างมากในการเล่น เพราะทำให้คุณเห็นข้อมูลตำแหน่งของสิ่งต่างๆ ได้แก่ที่ตั้งของเผ่าอื่นๆ รวมถึงสมาชิกเผ่าด้วย โดยแต่ละเผ่าจะมีสีแตกต่างกันไป ไอคอนรูปบ้านคือที่ตั้งของหมู่บ้าน ในขณะที่จุดคือสมาชิกของเผ่านั้นๆ หากมีเผ่าที่ถูกทำลายไปแล้วจะแสดงได้ด้วยไอคอนกะโหลกไขว้สีแดง เมื่อนำเมาส์ชี้ที่หมู่บ้านของเผ่าอื่นคุณจะเห็นจำนวนสมาชิกรวมถึงความรู้สึกที่เผ่านั้นมีต่อเผ่าของคุณซึ่งแสดงไว้ด้วยไอคอนใบหน้าแสดงอารมณ์ นอกจากนี้ในแผนที่ยังแสดงที่ตั้งของรังสัตว์ต่างๆ รวมถึงแหล่งหาปลาและผลไม้ด้วย

Tip
ชี้เมาส์ไปเหนือไอคอนรูปบ้านของเผ่าอื่นเพื่อดูข้อมูลของเผ่านั้น การคลิกซ้ายที่จุดใดจุดหนึ่งบนแผนที่จะเป็นการเลื่อนย้ายมุมกล้องไปที่จุดนั้นหรือถ้าดับเบิ้ลคลิกจะเปลี่ยนมุมกล้องโดยฉับพลัน ทำให้คุณสามารถเช็คสถานการณ์ที่จุดต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ทำความรู้จักหมู่บ้าน
ก่อนที่จะเริ่มต้นทำภารกิจใดๆ เป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องรู้จักและเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับหมู่บ้านของคุณเป็นอย่างดี ตั้งแต่ที่เก็บเสบียงอาหาร, คอกเลี้ยงสัตว์, จนถึงสิ่งก่อสร้างทุกๆ อย่าง เราขอเริ่มต้นด้วยกระท่อมประจำเผ่าซึ่งเป็นศูนย์กลางของการควบคุมสิ่งต่าง ซึ่งจะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปตามความก้าวหน้าของเผ่า

กระท่อมประจำเผ่าของพวกกินเนื้อ
เลเวล 1 มีค่า HP 400

เลเวล 2 มีค่า HP 750

เลเวล 3 มีค่า HP 1,000

กระท่อมประจำเผ่าของพวกกินทั้งพืชและเนื้อ
เลเวล 1 มีค่า HP 400

เลเวล 2 มีค่า HP 750

เลเวล 3 มีค่า HP 1,000

กระท่อมประจำเผ่าของพวกกินพืช
เลเวล 1 มีค่า HP 400

เลเวล 2 มีค่า HP 750

เลเวล 3 มีค่า HP 1,000

กระท่อมประจำเผ่าคือศูนย์กลางการพัฒนาทุกอย่างของเผ่า เมื่อนำเมาส์ชี้ไปที่กระท่อมประจำเผ่าของคุณ คุณจะเห็นข้อมูลของเผ่าได้แก่ ชื่อหมู่บ้านที่เรียกตามชื่อสิ่งมีชีวิตของคุณ จำนวนสมาชิกที่มีต่อจำนวนที่มีได้สูงสุด รวมถึงค่า HP ซึ่งถ้าค่านี้ลดลงถึง 0 กระท่อมประจำเผ่าจะถูกทำลาย

Caution
การเล่นของคุณจะจบลงทันทีถ้ากระท่อมประจำเผ่าของคุณถูกทำลาย ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เฉพาะเมื่อถูกเผ่าอื่นโจมตีเท่านั้น ดังนั้นคอยระมัดระวังให้ดี

หน้าที่การทำงานของกระท่อมประจำเผ่า
กระท่อมประจำเผ่ายังมีหน้าที่การใช้งานหลักที่สำคัญดังต่อไปนี้อีกด้วย

เมื่อคุณชี้เมาส์ที่กระท่อมประจำเผ่าจะเห็นปุ่มคำสั่ง “โปรแกรมจัดการเผ่า” เมื่อคลิกปุ่มนี้จำเป็นการนำคุณเข้าสู่หน้าจอโปรแกรมจัดการเผ่า ซึ่งสามารถใช้ในการเลือกสร้างสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ รวมถึงเลือกออกแบบเครื่องแต่งกายประจำเผ่าได้
หรือหากคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มสมาชิกใหม่” ที่อยู่ด้านล่างก็จะเป็นการให้กำเนิดสมาชิกใหม่ออกมาจากกระท่อมประจำเผ่าในรูปของไข่ และเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 30 วินาทีก็จะสามารถใช้งานสมาชิกใหม่นั้นได้ การเพิ่มสมาชิกใหม่แต่ละครั้งจำเป็นต้องใช้อาหารสะสม 10 แต้ม

บริเวณด้านหลังของกระท่อมประจำเผ่าจะเป็นที่เลี้ยงสัตว์ที่ถูกทำให้เชื่องแล้ว เมื่อพวกมันออกไข่คุณสามารถมาเก็บไปเป็นอาหารสะสมได้ ซึ่งเราจะกล่าวถึงโดยละเอียดในภายหลัง

Tip
ถ้าเริ่มเห็นหมู่บ้านของเผ่าอื่นๆ ปรากฏขึ้น และเผ่านั้นอยู่ในสถานะที่ไม่พอใจเผ่าของคุณ (ไอคอนรูปหน้าบูดบึ้งสีส้มหรือสีแดง) คุณสามารถทำให้สถานะกลับมาเป็นกลาง (ไอคอนหน้าสีเหลือง) ได้โดยการมอบของขวัญให้เผ่านั้น วิธีก็คือเลือกสมาชิกเผ่าคนใดคนหนึ่งของคุณ แล้วคลิกขวาที่กระท่อมประจำเผ่าของเผ่านั้น

Tip
ถ้าคุณต้องการทำลายเผ่าอื่น ให้ต่อสู้สังหารสมาชิกเผ่านั้นให้หมดก่อน จากนั้นโจมตีทำลายกระท่อมประจำเผ่าของเผ่านั้น เมื่อกระท่อมประจำเผ่าถูกทำลายเท่ากับเผ่านั้นสูญสิ้นไปโดยไม่สามารถฟื้นได้อีก ดังนั้นคุณไม่มีความจำเป็นต้องทำลายสิ่งก่อสร้างอื่น

กองไฟกลางหมู่บ้าน
เลเวล 1

เลเวล 2

เลเวล 3

ที่ใจกลางหมู่บ้านจะมีกองไฟอยู่ สภาพของกองไฟจะเปลี่ยนไปตามเลเวลความก้าวหน้าของเผ่าด้วย สิ่งก่อสร้างทุกๆ อย่างจะอยู่รายรอบกองไฟนี้ หากคุณเลือกสมาชิกเผ่าแล้วคลิกที่กองไฟจะเป็นการสั่งให้สมาชิกเผ่าเหล่านั้นมาเต้นรอบกองไฟซึ่งเป็นภาพที่น่าดูชมไม่น้อย

เสารูปสลักและกองเสบียง
เลเวล 1

เลเวล 2

เลเวล 3

ที่ด้านตรงข้ามของกระท่อมประจำเผ่าประจำเผ่าจะเป็นที่ตั้งของเสารูปสลักและที่สะสมอาหาร เสารูปสลักนี้จะเปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งที่มีการทำลายหรือเป็นพันธมิตรกับเผ่าอื่นได้สำเร็จซึ่งจะอธิบายในส่วนต่อไป

ความหมายของรูปสลัก
ในตอนเริ่มต้นช่วงสร้างเผ่าเสารูปสลักจะมีเพียงส่วนฐานเท่านั้น แต่เมื่อใดก็ตามที่เผ่าของคุณสามารถทำลาย หรือเป็นพันธมิตรกับเผ่าอื่นได้สำเร็จ ก็จะมีรูปสลักถูกเพิ่มไว้ที่เสานี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ความสำเร็จที่เกิดขึ้น โดยสีของรูปสลักจะเป็นไปตามสีของเผ่านั้น

ถ้าคุณสามารถทำลายเผ่าอื่นรูปสลักที่เพิ่มเข้าไปจะมีลักษณะนี้

ถ้าคุณสามารถเป็นพันธมิตรกับเผ่าอื่นรูปสลักที่เพิ่มเข้าไปจะแตกต่างออกไป

เมื่อสามารถพิชิตทั้งห้าเผ่า ไม่ว่าจะด้วยการทำลายหรือเป็นพันธมิตร คุณก็จะสามารถพัฒนาต่อไปสู่ช่วงอารยธรรม

การสะสมอาหาร
ที่อยู่เบื้องหน้าเสารูปสลักก็คือกองเสบียงหรือที่สะสมอาหาร เป็นที่ที่ใช้รวบรวมอาหารทุกชนิดที่หามาได้ไม่ว่าจะเป็นผลไม้, เนื้อสัตว์, หรือปลา และเมื่อได้รับของขวัญจากเผ่าอื่นของขวัญจะถูกวางไว้ใกล้บริเวณนี้

ระหว่างการเล่นในช่วงสร้างเผ่าคุณควรตรวจสอบ “จำนวนอาหารสะสม” ที่อยู่ทางซ้ายล่างของหน้าจอเป็นระยะ เมื่อมีการเก็บเกี่ยวรวบรวมอาหารแต้มในช่องนี้จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นโดยนับรวมกันไม่ว่าจะเป็นอาหารแบบไหน ประเภทอาหารที่สิ่งมีชีวิตของคุณกินได้จะเป็นตัวกำหนดว่าจะสามารถหาอาหารจากแหล่งใดได้บ้างซึ่งจะอธิบายละเอียดในส่วนต่อไป

เมื่อเผ่าอื่นมอบของขวัญให้เผ่าคุณ มันจะถูกนำมาวางไว้ในบริเวณนี้ เลือกสมาชิกเผ่าแล้วคลิกที่ของขวัญเพื่อนำมันรวมไว้เป็นอาหารสะสม

หากสมาชิกของเผ่าคุณมีไอคอนความคิดแสดงขึ้นมาเป็นรูปอาหาร ก็ให้เลือกสมาชิกนั้นแล้วคลิกขวาที่กองเสบียงเพื่อเป็นการสั่งให้กินอาหารที่สะสมไว้เพื่อตอบสนองความหิว

หากสมาชิกเผ่าออกจากหมู่บ้านไปเกินกว่า 30 วินาที ก็อาจมีสัตว์ป่ามาขโมยอาหารที่กองเสบียง ดังนั้นคุณอาจวางสมาชิกคนหนึ่งไว้ในบริเวณนี้เพื่อคอยเฝ้ารักษากองเสบียงไว้

พัฒนาการของพื้นที่หมู่บ้าน
เลเวล 1

เลเวล 2

เลเวล 3

หมู่บ้านของคุณจะมีพื้นที่สะหรับสร้างสิ่งก่อสร้างที่เรียกว่ากระท่อมเครื่องมือได้หกแห่ง ซึ่งสามารถเลือกได้ผ่านโปรแกรมจัดการเผ่าในส่วนเครื่องมือ สิ่งก่อสร้างใหม่ๆ จะค่อยๆ ถูกปลดล็อคเมื่อคุณก้าวหน้าไปในช่วงสร้างเผ่า

สิ่งก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ต่อไปนี้หรืออาจเรียกว่า “กระท่อมเครื่องมือ” จะสามารถเลือกสร้างได้ระหว่างการเล่นในช่วงสร้างเผ่า และเนื่องจากสามารถสร้างได้สูงสุดหกแบบ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องตัดสินใจว่าสิ่งก่อสร้างแบบใดให้ประโยชน์สูงสุดต่อแนวทางการเล่นของคุณ ในส่วนต่อไปจะแสดงรายละเอียดของสิ่งก่อสร้างแต่ละแบบตามหน้าที่การใช้งาน

Tip
คุณควรที่จะเลือกสิ่งก่อสร้างในส่วนอาหารและการรักษาไม่ว่าคุณจะเลือกเล่นในแนวทางใด เพราะอาหารเป็นวัตถุดิบพื้นฐานที่จำเป็นสูงสุด

Tip
ยิ่งระดับความยากในการเล่นสูงเท่าไหร่ สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ยิ่งมีความจำเป็นและให้ประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น

อาหารและการรักษา

ฉมวก
ฉมวกจะช่วยให้คุณสามารถหาอาหารจากแหล่งน้ำที่มีปลาได้มากขึ้น

แม้ว่าสิ่งมีชีวิตที่กินพืชอาจเลือกใช้เครื่องมือนี้หรือไม่ก็ได้ แต่มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพวกกินเนื้อ หรือ กินทั้งพืชและเนื้อ

กระท่อมเครื่องมือ “ฉมวก” ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับหาอาหารจากแหล่งที่มีปลา คุณสามารถดูแหล่งที่สามารถจับปลาได้ในแผนที่ซึ่งจะแสดงไว้ด้วยไอคอนรูปปลา

หากแหล่งที่มีปลานั้นอยู่ไกลจากหมู่บ้านของคุณมากกว่าแหล่งอาหารอื่นมากๆ คุณก็ไม่ควรสร้างกระท่อมเครื่องมือฉมวก

พิจารณาชั่งน้ำหนักดูว่าแหล่งอาหารใดที่อยู่ใกล้และหาได้อย่างรวดเร็วที่สุด หากมีแหล่งผลไม้หรือเนื้อสัตว์ที่เพียงพออยู่แล้วคุณก็ไม่จำเป็นต้องสร้างกระท่อมเครื่องมือฉมวก

เผ่าอื่นก็สามารถหาปลาด้วยฉมวกได้เช่นกัน ดังนั้นแหล่งหาปลาหนึ่งแห่งอาจเป็นที่หาอาหารของหลายเผ่าได้

สำหรับสิ่งมีชีวิตที่เป็นประเภทกินพืช เมื่อออกไปหาอาหารจากแหล่งน้ำที่มีปลา สิ่งที่พวกเขานำกลับมาเป็นอาหารคือสาหร่ายแทนที่จะเป็นปลา

ที่สอยผลไม้
เครื่องมือนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวผลไม้ให้สูงขึ้น

ข้อดีของที่สอยผลไม้ที่มีเหนือฉมวกก็คือไม่ว่าหมู่บ้านจะตั้งอยู่ที่ไหนก็มักจะมีต้นผลไม้ให้เก็บเกี่ยวอยู่ใกล้ๆ เสมอ

แต่ข้อเสียก็คือผลไม้คือแหล่งอาหารที่คุณสามารถหาได้ตามปกติอยู่แล้วแม้ไม่มีเครื่องมือนี้ ดังนั้นมันจึงไม้ได้เพิ่มแหล่งในการหาอาหารแต่อย่างใด

ถ้าเผ่าของคุณเป็นพวกกินพืชเพียงอย่างเดียวเครื่องมือนี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่ง และควรให้สมาชิกที่ออกเก็บเกี่ยวทุกคนพกเครื่องมือนี้

เผ่ากินพืชควรสร้างสิ่งก่อสร้างนี้ทันทีที่ทำได้ เพื่อประสิทธิภาพในการหาอาหารสูงสุด

จำไว้ว่าเครื่องมือนี้จะช่วยเพิ่มแต้มอาหารสะสมในแต่ละรอบของการเก็บผลไม้กลับมาที่กองเสบียง

ไม้กายสิทธิ์
เครื่องมือนี้จะทำให้ผู้ถือสามารถรักษาและเพิ่มพลังชีวิตให้กับสมาชิกเผ่าคนอื่นๆ ได้

เครื่องนี้นี้สามารถใช้ได้กับทุกเผ่าไม่ว่าจะกินอาหารประเภทใด

เครื่องมือนี้ถือเป็นทางเลือกและไม่ได้มีความจำเป็นสูงเหมือนกับเครื่องมือด้านดนตรีสำหรับผูกมิตร, อาวุธสำหรับโจมตี, หรือเครื่องมือหาอาหาร

ยิ่งเลือกระดับความยากของเกมสูงเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะจำเป็นต้องใช้เครื่องมือนี้

กลุ่มนักล่าควรจะมีสมาชิกบางคนถือเครื่องมือนี้เพื่อช่วยรักษาอาการบาดเจ็บจากการต่อสู้กับสัตว์ป่า

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการต่อสู้กับเผ่าอื่น หรือสัตว์ป่าขนาดยักษ์ ไม้กายสิทธิ์จะช่วยเพิ่มโอกาสที่จะชนะให้มากขึ้น

นี่คือเครื่องมือที่ช่วยให้กองกำลังของคุณไร้เทียมทานได้ แต่คุณต้องไม่ลืมที่จะให้พวกเขากินอาหารเพื่อตอบสนองความหิวด้วย

เครื่องดนตรี

แตรไม้
แตรไม้ใช้สร้างความประทับใจในการผูกมิตรกับเผ่าอื่น

ลูกแซ็ก
ลูกแซ็กเป็นเครื่องดนตรีแบบที่สองที่ใช้สร้างความประทับใจในการผูกมิตรกับเผ่าอื่น

ขลุ่ยยักษ์
ขลุ่ยยักษ์เป็นเครื่องดนตรีแบบที่สามที่ใช้สร้างความประทับใจในการผูกมิตรกับเผ่าอื่น

เครื่องดนตรีทั้งสามชนิดล้วนทำหน้าที่เดียวกันในการผูกมิตรกับเผ่าอื่น (แนวทางเป็นมิตร) คุณสามารถมองข้ามเครื่องมือเหล่านี้ได้หากต้องการเล่นในแนวทางที่จะต่อสู้กำจัดเผ่าอื่น (แนวทางก้าวร้าว)

ดูรายละเอียดในการใช้เครื่องดนตรีทั้งสามแบบในการผูกมิตรกับเผ่าอื่นได้ในเนื้อหาส่วนต่อไป

อาวุธ

ขวานหิน
เป็นเครื่องมือที่มีพลังทำลายล้างสูงเมื่อใช้กับสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นสมาชิกของเผ่าอื่นหรือสัตว์ป่า แต่จะไม่ค่อยได้ผลกับสิ่งก่อสร้าง

เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการต่อสู้กับสมาชิกเผ่าอื่น หรือใช้ในการล่าสัตว์อย่างยิ่ง

หากคุณเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทกินเนื้อ เครื่องมือนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะช่วยให้การออกล่าสัตว์ทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ถ้าการต่อสู้โจมตีเผ่าอื่นคือแนวทางของคุณ เครื่องมือนี้เป็นสิ่งที่ควรหามาใช้ในทันทีที่ทำได้

คบไฟ
คบไฟเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการทำลายสิ่งก่อสร้างของเผ่าอื่นไม่ว่าจะเป็นกระท่อมประจำเผ่าหรือกระท่อมเครื่องมือ แต่จะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพกับสิ่งมีชีวิต

ในการต่อสู้เพื่อทำลายหมู่บ้านของเผ่าอื่น คุณอาจใช้กลยุทธ์ที่ให้สมาชิกทุกคนถือคบไฟเพื่อมุ่งทำลายกระท่อมประจำเผ่าของศัตรูเป็นหลัก ซึ่งถ้าสามารถทำลายกระท่อมลงได้ก่อนที่สมาชิกของคุณจะถูกสังหารทั้งหมดฝ่ายคุณก็จะเป็นฝ่ายชนะในทันทีที่กระท่อมของศัตรูถูกทำลาย

หรือไม่ก็ให้สมาชิกบางคนใช้อาวุธอื่น ในขณะที่บางคนใช้คบไฟ โดยเลือกให้สมาชิกที่ใช้อาวุธอื่นโจมตีสมาชิกเผ่าศัตรู ในขณะที่สมาชิกที่ใช้คบไฟโจมตีเผากระท่อมประจำเผ่าของศัตรู

หอก
หอกเป็นอาวุธที่ใช้โจมตีได้จากระยะไกล แต่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการต่อสู้แบบประชิด

มีประโยชน์ในการล่าสัตว์เป็นอาหาร รวมถึงใช้ป้องกันตัวจากการโจมตีของเผ่าอื่นในช่วงต้นของช่วงสร้างเผ่า

สร้างความได้เปรียบเพราะสร้างความเสียหายได้ก่อนที่ศัตรูจะมาถึงตัว

การผสมผสานกองกำลังที่ใช้ทั้งหอกและขวานหินทำให้สามารถโจมตีได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ

การซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
หากหมู่บ้านของคุณถูกโจมตีโดยเผ่าอื่น หลังจากที่ต่อสู้กำจัดศัตรูที่มาโจมตีแล้วอย่าลืมตรวจดูว่ามีสิ่งก่อสร้างใดได้รับความเสียหายบ้าง หากมีให้เลือกสมาชิกแล้วคลิกขวาที่สิ่งก่อสร้างที่เสียหายเพื่อซ่อมแซมทันที สมาชิกทุกคนสามารถซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษใดๆ

การปลดล็อคสิ่งก่อสร้าง
ประเภทอาหารที่สิ่งมีชีวิตของคุณกินได้จะเป็นตัวกำหนดลำดับการปลดล็อคของสิ่งก่อสร้างในช่วงสร้างเผ่า ตารางต่อไปนี้จะแสดงลำดับสิ่งก่อสร้างที่ได้มาตั้งแต่เริ่มแรกและที่จะได้มาเมื่อพิชิต (เป็นพันธมิตรหรือทำลาย) แต่ละเผ่าไปตามลำดับ คุณจะได้สิ่งก่อสร้างครบทั้งหมดก่อนเผชิญหน้าเผ่าที่ห้าซึ่งเป็นเผ่าสุดท้าย

โปรแกรมสร้างเครื่องแต่งกายชนเผ่า
ภายในหน้าจอโปรแกรมจัดการเผ่า ยังอีกเมนูหนึ่งทางด้านขวาคือ “ออกแบบชุดประจำเผ่า” เมื่อเลือกแล้วจะเห็นปุ่ม “เครื่องแต่งกายประจำเผ่า” อยู่ใต้ภาพสิ่งมีชีวิตของคุณ คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อเข้าสู่โปรแกรมสร้างเครื่องแต่งกายชนเผ่า

จำนวนอาหารสะสม
ในช่วงสร้างเผ่านี้สิ่งที่เข้ามาทำหน้าที่แทนแต้ม DNA ซึ่งเปรียบเสมือนเงินที่ใช้ซื้อหรือกระทำสิ่งต่างๆ ทั้งหลายได้แก่ สร้างสิ่งก่อสร้าง, เพิ่มสมาชิกใหม่, ทำสัตว์ป่าให้เชื่อง, หรือให้ของขวัญเผ่าอื่น ก็คือแต้ม “จำนวนอาหารสะสม”

แหล่งอาหารที่มีให้เลือก
อาหารที่มีให้เลือกทั้งหมดในช่วงสร้างเผ่านี้จะมีหลากหลายแบบ และประเภทอาหารที่สิ่งมีชีวิตของคุณกินได้จะเป็นตัวกำหนดว่าจะหาอาหารแบบไหนได้บ้าง อาหารทั้งหมดไม่ว่าแบบใดจะถูกนำมารวมไว้เป็นจำนวนอาหารสะสม

ผลไม้
สิ่งมีชีวิตที่กินเนื้อเท่านั้นไม่สามารถเก็บเกี่ยวอาหารประเภทนี้ได้ แหล่งอาหารชนิดนี้คือต้นไม้ที่มีผลไม้สีแดง เครื่องแต่งกายที่ช่วยเพิ่มระดับการเก็บเกี่ยวจะทำให้สามารถหาอาหารชนิดนี้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปลา (สาหร่าย)
การจะหาอาหารประเภทนี้ต้องไปที่แหล่งน้ำที่มีปลากกระโดดให้เห็น สังเกตจากบริเวณที่มีไอคอนรูปปลาแสดงไว้บนแผนที่ สิ่งมีชีวิตทุกประเภทสามารถหาอาหารจากแหล่งนี้ได้ หากใช้ฉมวกจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้น สำหรับพวกที่กินพืชเท่านั้นจะได้อาหารเป็นสาหร่ายแทนที่จะเป็นปลา

Caution
แหล่งหาปลาแต่ละแห่งจะมีจำนวนปลาจำกัด ดังนั้นคงสังเกตเป็นระยะเมื่อเห็นว่าทีมหาปลาของคุณไม่สามารถได้อาหารจากแหล่งนี้แล้ว ก็ควรมองหาจากแหล่งอื่นทันทีโดยดูได้บนแผนที่ที่มีไอคอนรูปปลา

เนื้อสัตว์
เนื้อสัตว์จะได้จากซากสัตว์ป่าที่ถูกฆ่าแล้วไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าธรรมดาหรือสัตว์ป่าขนาดยักษ์ สิ่งมีชีวิตประเภทกินพืชจะไม่สามารถเก็บอาหารจากแหล่งนี้ได้แม้ว่าจะสามารถฆ่าสัตว์ป่าได้ก็ตาม ทักษะด้านการต่อสู้รวมถึงอาวุธอย่างขวานหินจะช่วยให้การล่าสัตว์ทำได้ง่ายขึ้น การมีสมาชิกที่ถือไม้กายสิทธิ์ร่วมทีมนักล่าไปด้วยก็เป็นทางเลือกที่ดีเช่นกัน

ไข่
แหล่งอาหารนี้ได้มาจากสัตว์ป่าที่คุณนำมาเลี้ยงไว้ สิ่งมีชีวิตทุกประเภทสามารถหาอาหารได้จากแหล่งนี้ คุณสามารถนำสัตว์ป่ามาเลี้ยงได้ด้วยการทำให้เชื่อง (เลือกสมาชิก คลิกเตรียมผูกมิตร แล้วคลิกขวาที่สัตว์ป่า) บริเวณที่ใช้เลี้ยงสัตว์คือหลังกระท่อมประจำเผ่า สัตว์เลี้ยงจะวางไข่ในคอกไม้ซึ่งสามารถสั่งให้สมาชิกมาเก็บเกี่ยวไปได้

การขโมยอาหาร
แต่ละเผ่าสามารถขโมยอาหารจากเผ่าอื่นได้ โดยขโมยจากกองเสบียง แต่หากคุณทำเช่นกับเผ่าใดก็ตามจะส่งผลให้สถานะความสัมพันธ์ลดทอนลง พวกเผ่าที่ถูกขโมยจะไม่พอใจและโกรธ และทำให้มีโอกาสที่พวกเขาจะมาขโมยอาหารหรือโจมตีเผ่าคุณได้

Tip
หากคุณกำลังโจมตีเผ่าอื่นเพื่อทำลายให้สิ้นซาก อย่าลืมที่จะขโมยอาหารของพวกเขาไปพร้อมๆ กันด้วย เพราะมันเป็นแหล่งอาหารที่ดีเช่นกันหากไม่คิดจะมีเยื่อใยต่อกันอีกแล้ว

ทางเลือกในการใช้แต้มอาหารสะสม
การเก็บเกี่ยวสะสมอาหารเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเพราะต้องใช้แต้มอาหารสะสมในการซื้อสิ่งเหล่านี้

กระท่อมเครื่องมือ
กระท่อมเครื่องต่างๆ ดังที่ได้อธิบายไปแล้วนั้นต้องใช้แต้มอาหารสะสมในการสร้าง โดยกลุ่มพวกอาหารและการรักษาจะมีราคา 20 แต้ม กลุ่มเครื่องดนตรีมีราคา 25 แต้ม และกลุ่มอาวุธมีราคา 25 แต้ม

สมาชิกใหม่
การเพิ่มสมาชิกใหม่ทำได้โดยการชี้เมาส์ที่กระท่อมประจำเผ่าแล้วกดปุ่ม “เพิ่มสมาชิกใหม่” หากสมาชิกยังไม่เต็มจำนวนสูงสุดที่มีได้โดยดูจากไอคอนทางขวาของหน้าจอ ต้องใช้แต้มอาหารสะสม 10 แต้มสำหรับการเพิ่มสมาชิกใหม่แต่ละครั้ง

ตอบสนองความหิวของสมาชิกเผ่า
เมื่อแถบความหิวที่อยู่ใต้แถบพลังชีวิตของสมาชิกตกต่ำคุณสั่งสั่งให้เขามากินอาหารที่กองเสบียงได้

ทำสัตว์ป่าให้เชื่อง
คุณสามารถทำสัตว์ป่าให้เชื่องได้ด้วยการเลือกสมาชิกเผ่าแล้วคลิกปุ่มเตรียมผูกมิตร แล้วคลิกขวาที่สัตว์ป่าเป้ามายเพื่อเป็นการทำให้เชื่องด้วยการให้อาหารมัน แต้มอาหารจะถูกหักจากจำนวนอาหารสะสมของเผ่า เมื่อทำสำเร็จสัตว์ป่าจะตามกลับไปอยู่ในคอกสัตว์เลี้ยงของหมู่บ้านคุณ สัตว์เลี้ยงจะตอบแทนด้วยการออกไข่ให้เป็นระยะซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวมาเป็นเสบียงอาหารได้

การให้ของขวัญ
สำหรับเผ่าที่ไม่เป็นมิตรกับเผ่าคุณ (ไอคอนแสดงอารมณ์เป็นสีส้มหรือแดง) คุณสามารถให้ของขวัญเผ่านั้นเพื่อทำให้ไอคอนแสดงอารมณ์กลับมาอยู่ที่ระดับปกติสีเหลืองได้ การกระทำนี้เป็นสิ่งจำเป็นถ้าคุณต้องการเป็นพันธมิตรกับเผ่านั้น เพราะจะไม่สามารถผูกมิตรโดยการใช้เครื่องดนตรีได้จนกว่าไอคอนแสดงความรู้สึกของเผ่านั้นจะเป็นสีเหลืองหรือดีกว่า ให้ของขวัญเผ่าอื่นได้โดยการเลือกสมาชิกเผ่าของคุณแล้วคลิกขวาที่กระท่อมประจำเผ่าของเผ่าเป้าหมาย การให้ของขวัญจะใช้แต้มสะสมอาหาร 10 แต้ม สำหรับเผ่าที่เป็นพันธมิตรแล้วจะนำของขวัญมาให้คุณคุณเป็นครั้งคราวคุณรับได้โดยการคลิกเก็บเกี่ยวที่ตะกร้าของขวัญเพื่อนำไปเป็นเสบียงอาหาร

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์