ฟาด


เป็นการโจมตีที่รุนแรง และยังสามารถสร้างความเสียหายให้หลายเป้าหมายที่อยู่ในระยะด้วย
อาวุธ
เมซบอล +1
สเตรสบอล +2
เดอะทอนท์เล็ต +3
สลิมสแลมคาแบลม +4
สิมิทาร์ด +2
ท็อกซิกเทลสัน +3
รีปเปอร์แทนทิส +4
สเปอร์ไพรส์! +5

มือ
นั๊บนัคเคิล +1
ล็อคพิคเกอร์ +1
/อ็อพโพซาบั๊บบ้า +2
มอนสตรัมทาลอน +3
แทร็พฟิสท์ +1
ซัคคิวเลนเดอร์ส +2
สแนชเช็นแกร็บเบ็น +3
เด็กซ์เทอโรรัส +4
โบนสติ๊กเกลอร์ +1
ทอร์ชั่นเร็นเชอร์ +2
พร็องริปเปอร์ +3
แทเรอร์ริสท์ +3
แฟทแลงจ์ +1
แบ๊ดเจอร์แบร์ +2
อัลตร้ารอล์ฟเฟอร์ +3
อัลตร้ารอล์ฟเฟอร์ +4
กรั๊บบี้แกร็บเบอร์ +2
เวโลซิแกรสเปอร์ +3
ฮุคเค่นครู๊ก +4
ฮอร์เรอธัมบ์ +5

คำแนะนำ: การมีแขนมากกว่าหนึ่งชุดย่อมหมายถึงการมีมือได้หลายแบบด้วย ดังนั้นคุณสามารถผสมผสานมือแบบต่างๆ เพื่อให้มีทักษะโดดเด่นทั้งในด้านการโจมตีและการเข้าสังคมได้
 

แบ่งตามการเข้าสังคม
คุณสามารถเลือกทักษะในการเข้าสังคมแบบต่างๆ ทั้ง ร้องเพลง, เต้น, เต๊ะท่า, และหว่านเสน่ห์ จากชิ้นส่วนต่อไปนี้

ร้องเพลง


การร้องเพลงคือการผูกมิตรกับสิ่งมีชีวิตอื่นโดยใช้เสียงร้อง
ปาก
ดีออร์ก้า +1
เทอร์เรอพิน +1
คร็อกคิสเซอร์ +2
ช็อตเท่นสเน้าท์ +3
ก็อบสเตอร์คลอว์ +1
แฮนดิเบิล +1
แฮนด์เทนน่า +1
พินเซอร์นอท +1
แมงเกลอร์ฟิช +1
สแล็กจอว์ +1
บาราคิวตี้ +1
คาชาร์แบร์ +1
ทูแค้นท์ +1
บัชบีค +2
บัซมัซเซิล +3
สเค็กซีบิสต์ +4
ซอโรคล็อด +1
กรินเนซ +2
เวอร์มิลลิป +3
สนาร์ลลี่ +4
ซิมเปอร์ตัน +2
รอสตรัม +3
วอรีบีค +4
แอมพิบิทิจูด +5
ลีย็อช +1
นาโธแนชเชอร์ +1
ซาจินอตี้ +1
ดายแทร็พ +1
โมลแรท +2
ล้าร์ดวาร์ค +3
รูมิแนนท์อีทเตอร์ +4
เวลลิเฟนท์ +5
สวิลสัน +2
อังกุล็อต +3
ซาวน์เดอร์สเน้าท์ +4
ฮอนช์เฟซ +5
แคนโทวิส +2
สแปล็ทติปัส +3
สแน็ปเกเตอร์ +4
กรั๊บเบิลมอว์ +5

คำแนะนำ: ทักษะการร้องเพลงจะได้จากชิ้นส่วนประเภทปากเท่านั้น ดังนั้นเลือกปากที่มีทักษะร้องเพลงระดับสูงถ้าคุณต้องการเน้นที่การเข้าสังคม หรือหากต้องการทักษะในการกัดระดับสูงด้วยสิ่งมีชีวิตของคุณอาจต้องมีปากมากกว่าหนึ่งแบบ แม้สิ่งมีชีวิตของคุณอาจดูพิลึกแต่ก็เพียบพร้อมด้วยทักษะหลายด้าน

เต้น


การเต้นตามจังหวะเป็นหนึ่งในทักษะที่สามารถใช้ผูกมิตรกับสิ่งมีชีวิตอื่น
เท้า
สตับบ์โท+1
สแกร์คลอว์ +1
เดอะคลอว์แมน +1
เดิร์ทชาร์จเจอร์ +1
ทูพอว์ +1
ทรีพอว์ +1
โฟร์พอว์ +2
มอร์พอว์ +2
สตัมเพิลสติ๊ลท์ +1
บั๊คฟุต +2
สแลชเชอร์ไนท์ +3
สการ์เมคเกอร์ +4
ปาล์วอล์คเกอร์ +1
อันเดอร์แฮนด์ +2
ฮ็อมเบรนิด +3
แซสซี่แค๊วช +4
ซัคโทเพ็ด +2
ซูเจเร่ฟุต +3
ซัคโทพ็อด +4
ซัคโทเฟลอร์ +5
เดอะเก็กโคเนเตอร์ +2
เดอะเก็กคอนนิ่ง +3
เดอะฟร็อกเกนนิ่ง +4
เดอะโท๊ดเดนนิ่ง +5

คำแนะนำ: ทักษะการเต้นจะได้จากชิ้นส่วนประเภทเท้าเท่านั้น คุณสามารถเลือกเท้าที่ให้ทักษะเต้นระดับ 5 หรือเท้าแบบแซสซี่แค๊วชที่เต้นได้ดีและมาพร้อมกับทักษะการแอบย่องด้วย แต่หากต้องการทั้งความเร็วและการพุ่งชนด้วย คุณจำเป็นต้องมีขาและเท้าหลายข้าง

หว่านเสน่ห์


สิ่งมีชีวิตที่มีชิ้นส่วนปลีกย่อยบางชนิดสามารถผูกมิตรด้วยทักษะนี้
ปลีกย่อย
เฮย์คอร์น +2
เนอร์เปิล +3
เจลลี่บั๊ทเทิ่น +4
แม็คเน่ +5
ปอมพ์ปอม +2
สปริงเกิ้ล +3
วร็อททันเทล +4
เฟลอร์ไบน์ +5
เดอร์ม่าบาร์ค +1
บอเบิ้ลวอร์ท +2
เจไมท์ +3
สตีลลิ่งคริสตัล +4
เฟเธอร์บลัสเตอร์ +1
มาร์ชคาร่า +2
พีคร็อก +3
เฟเธอร์เฟิร์น +5
กราสตาชิโอ +1
คัฟเวอร์ลีฟ +2
บรานช์เด็คโค่ +3
ฟลอร์เสจ +4
วิพวิค +2
โพรทิวเบอร์ +3
แฮร์แล็กไมท์ +4
เครสเทเชียน +5
สปอร์แซลฟิน +1

คำแนะนำ: เลือกชิ้นส่วนประเภทปลีกย่อยเพื่อเพื่อเสริมทักษะสำหรับการเข้าสังคม ซึ่งสามารถเลือกโดยเน้นที่ทักษะหว่านเสน่ห์ หรือเสริมด้วยพลังชีวิต หรือผสมผสานหลายชิ้นส่วนเข้าด้วยกันหากคุณมีแต้ม DNA เพียงพอ

เต๊ะท่า


ชิ้นส่วนมือบางชนิดช่วยให้สิ่งมีชีวิตของคุณสามารถผูกมิตรด้วยการเต๊ะท่าได้
มือ
ซีติทาร์ซัล +2
แอมฟิบิแกร็บ +3
แอมฟิบิกริพ +4
โคร้กแมสเซอร์ +5
นั๊บนัคเคิล +1
ล็อคพิคเกอร์ +2
อ็อพโพซาบั๊บบ้า +3
มอนสตรัมทาลอน +4
โบนสติ๊กเกลอร์ +1
ทอร์ชั่นเร็นเชอร์ +2
พร็องริปเปอร์ +2
แทเรอร์ริสท์ +3
แฟทแลงจ์ +1
แบ๊ดเจอร์แบร์ +1
อัลตร้ารอล์ฟเฟอร์ +2
เมต้าคาร์นัล +3
บัตเตอร์บิ๊บ +1
มิทซี่ +2
คลาสสิกมิเนี่ยน +3
เอ็คโตไนท์ +4

คำแนะนำ: ทักษะการเต๊ะท่าจะได้จากชิ้นส่วนประเภทมือเท่านั้น มือแบบโคร้กแมสเซอร์คือชิ้นส่วนที่ให้ทักษะเต๊ะท่าสูงสุดที่ระดับ 5 คุณสามารถพิจารณาให้สิ่งมีชีวิตของคุณมีมือหลายๆ แบบเพื่อให้โดดเด่นทั้งการเข้าสังคมและการโจมตีได้

แบ่งตามความเร็วในการเคลื่อนที่
เลือกเท้าที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความเร็วให้สิ่งมีชีวิตของคุณ

แขนและขา
บรอว์นนี่ซอรัส +1
แคงเคิล +1
บรองโค +1
สเต็ทโตพิกกี้ +1
ฟาเทลล่า +1
สตอมป์บัตทอม +1
แคลลี่พิเจียน +1
ยัมสติ๊ก +1
ธันเดอร์คาล์ฟ +1
ออสทริโชพาธ +1
ไทจ์สไตเดอร์ +1
โคปาซโคอาเทิล +1

เท้า
สตับบ์โท +2
สแกร์คลอว์ +3
เดอะคลอว์แมน +4
เดิร์ทชาร์จเจอร์ +5
ทูพอว์ +2
ทรีพอว์ +3
โฟร์พอว์ +4
มอร์พอว์ +5
เว็บแวดเดิ้ล +2
แบ็คสคริทเชอร์ +3
เอเลเวเตอร์คลอว์ +4
แร็ปเตอร์คลอว์ +5
ปาล์วอล์คเกอร์ +2
อันเดอร์แฮนด์ +2
ฮ็อมเบรนิด +3
แซสซี่แค๊วช +4
คลิพพิตี้ +2
คล็อพพิตี้ +3
ฮ็อพพิตี้ +4
ฮิปโปตี้ +5
สตัมเพิลสติ๊ลท์ +1
บั๊คฟุต +2
สแลชเชอร์ไนท์ +3
สการ์เมคเกอร์ +4
ซัคโทเพ็ด +1
ซูเจเร่ฟุต +2
ซัคโทพ็อด +3
ซัคโทเฟลอร์ +4
เดอะเก็กโคเนเตอร์ +1
เดอะเก็กคอนนิ่ง +2
เดอะฟร็อกเกนนิ่ง +3
เดอะโท๊ดเดนนิ่ง +4

คำแนะนำ: เช่นเดียวกับการสามารถติดมือไว้ที่ปลายขา คุณสามารถเลือกติดเท้าไว้ที่ปลายแขนได้เช่นกัน แน่นอนว่าการมีเท้าหลายๆ แบบช่วยให้มีทักษะรอบด้าน แต่หาคุณต้องการให้สิ่งมีชีวิตของคุณมีเท้าเพียงคู่เดียวก็สามารถเลือกเท้าแบบสการ์เมคเกอร์ซึ่งแม้จะไม่ดีที่สุดแต่ก็สมดุลย์ในหลายๆ ด้าน

แบ่งตามพลังชีวิต
ในแต่ละเลเวลที่ก้าวหน้าขึ้นไปในช่วงวิวัฒนาการจะช่วยเพิ่มพลังชีวิตให้อยู่แล้วตามปกติ แต่ชิ้นส่วนเหล่านี้จะสามารถช่วยเพิ่มพลังชีวิตขึ้นไปอีกเพื่อเพิ่มความอดทนที่อาจจำเป็นในการต่อสู้

ปาก
แฮนดิเบิล +1
แฮนด์เทนน่า +2
พินเซอร์นอท +3
บัชบีค +1
บัซมัซเซิล +2
สเค็กซีบิสต์ +3
สแปล็ทติปัส +1
สแน็ปเกเตอร์ +2
กรั๊บเบิลมอว์ +3

มือ
แทร็พฟิสท์ +1
ซัคคิวเลนเดอร์ส +2
สแนชเช็นแกร็บเบ็น +3
เด็กซ์เทอโรรัส +4
ทอร์ชั่นเร็นเชอร์ +1
พร็องริปเปอร์ +2
แทเรอร์ริสท์ +3
บัตเตอร์บิ๊บ +1
มิทซี่ +2
คลาสสิกมิเนี่ยน +3
เอ็คโตไนท์ +4

เท้า
สตัมเพิลสติ๊ลท์ +1
บั๊คฟุต +2
สแลชเชอร์ไนท์ +3
สการ์เมคเกอร์ +4

อาวุธ
เคราตินฮอร์น +1
นาร์วาลิคอร์น +2
คอร์นูโทเปีย +3
แร็มเมอร์ +4
ก็อบสตอล์กเกอร์ +1
เฟล็มโธรวเวอร์ +2
พร็อบเบล็มโซลเวทน์ +3
สเปรย์ปาล์ม +4
เมซบอล +1
สเตรสบอล +2
เดอะทอนท์เล็ต +3
สลิมสแลมคาแบลม +4

ปลีกย่อย
เดอร์ม่าบาร์ค +1
บอเบิ้ลวอร์ท +2
เจไมท์ +3
สตีลลิ่งคริสตัล +4
เชลล์ชาร์ด +2
ออสทีโอฟลิปปี้ +3
ไฮดร็อกซิลแอพพิไทท์ +4
ไทเทอราฟล็อป +5
โบนนีแพ็ด +2
เนิร์ลดาวน์ +3
โบนแท็บเล็ต +4
ร็อคเน่ +5

คำแนะนำ: ทางเลือกในการเพิ่มพลังชีวิตโดยใช้ชิ้นส่วนร่างกายนั้นอาจไม่ใช่ทางเลือกที่จำเป็นนัก อีกประการหนึ่งคือจะเพิ่มให้เพียง +2 HP ต่อระดับเท่านั้น ดังนั้นควรพิจารณาเลือกชิ้นส่วนโดยเน้นไปที่ทักษะอื่นๆ ก่อน และหากมีแต้ม DNA เหลือก็สามารถเลือกที่จะเพิ่มระดับพลังชีวิตได้

ชิ้นส่วนที่ไม่ได้ให้ทักษะใดๆ
ชิ้นส่วนต่อไปนี้ไม่ได้มาพร้อมกับทักษะด้านใดเลย

ตาและส่วนรับสัมผัส
สปอราคลีส
ชัฟเฟิล
สนัฟเฟิล
สนอร์เทิล
แมนเท็นน่า
ฟิลลีฟรอนด์
เซ็กเมนเทนน่า
แอ็นท์เลอร์
เฮียร์แบร์
คิตตี้
เอลฟินมาจิกค์
เก็ตทินเอียฟูล
เอ่อว็อท
โอเวอร์เฮียร์
แพนเฮียร์
แบทบอย

คำแนะนำ: การติดชิ้นส่วนเหล่านี้ไม่ได้ช่วยเพิ่มความสามารถใดๆ ให้กับสิ่งมีชีวิตของคุณเลย แต่มีประโยชน์ในเรื่องภาพลักษณ์หรือเมื่อคุณต้องการที่จะเพิ่มรายละเอียดให้กับสิ่งมีชีวิตของคุณหลังจากเพิ่มทักษะในด้านหลักๆ จนเพียงพอแล้วและมีแต้ม DNA เหลือพอ

การสร้างสิ่งมีชีวิตให้ดูโดดเด่นน่าสนใจ
ถึงจุดนี้คุณคงได้ลองสร้างสิ่งมีชีวิตหลากหลายในแบบของคุณเองแล้ว ต่อไปนี้จะเป็นคำแนะนำชั้นสูงเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเพื่อทำให้คุณสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้น่าสนใจยิ่งขึ้น

ให้ความสำคัญกับส่วนร่างกาย
ที่แล้วมาคุณอาจพบว่าสิ่งมีชีวิตที่คุณสร้างขึ้นมาในตอนแรกนั้นดูกลมๆ ป้อมๆ หรือโป่งพองเป็นบางส่วนจากการลองปรับขนาดแต่ละส่วนของร่างกาย ซึ่งออกมาดูไม่ค่อยน่าประทับใจคล้ายๆ ภาพตัวอย่างด้านซ้าย แต่คุณสามารถเปลี่ยนโฉมผลงานได้ดูดีขึ้นได้ด้วยการค่อยๆ ปรับขนาดของร่างกายไปทีละส่วนอย่างพิถีพิถันตามแนวข้อต่อกระดูกสันหลังไปทีละข้อแล้วผลงานที่ออกมาจะดูมีความเป็นไปได้และสง่างามขึ้น

นี่คือสิ่งมีชีวิตตัวแรกของผม ซึ่งดูน่าเกลียดน่าขยะแขยงยังไงชอบกล แต่ผมคงไม่ปล่อยให้มันทนทุกข์อยู่ในสภาพนี้นานนักหรอก

และนี่คือผลของความพยายามในเวลาต่อมาจากการปรับเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตที่น่าเกลียดทางซ้ายมือ ผมเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนขนาดร่างกายแต่ละส่วนอย่างเหมาะสม และผสมผสานชิ้นส่วนร่างกายแบบต่างๆ ให้ผลงานออกมาดูน่าประทับใจ

ศิลปะบนชิ้นส่วนร่างกาย
เมื่อคุณได้ลองสร้างสิ่งมีชีวิตหลายๆ แบบ คุณคงได้เคยลองผสมผสานชิ้นส่วนต่างๆ เข้าไปบนร่างกายเพื่อให้ผลงานออกมาดูพิเศษและมีเอกลักษณ์ การทดลองปรับทิศทางปรับขนาด ยืดหรือหดชิ้นส่วนต่างๆ และดูผลงานที่ออกมา นั้นสามารถทำได้โดยไม่มีข้อจำกัดตามแต่ที่คุณจะสามารถจินตนาการไปถึง

Star Spawn ที่หน้าเต็มไปด้วยหนวดระโยงระยางนี้ใช้เป็นตัวอย่างได้ดี ชิ้นส่วนคอร์นูโทเปียที่ดูคล้ายเขาที่บิดเป็นเกลียวยิ่งช่วยเสริมให้บริเวณปากดูแน่นขนัดไปด้วยหนวดยิ่งขึ้น

ตัวอย่างในภาพนี้คือการใช้ปากแบบซาวน์เดอร์สเน้าท์ชุดนึงไว้ตรงกลาง และอีกชุดหนึ่งไว้ด้านข้างซึ่งจะปรากฏขึ้นมาสองปากบนร่างกาย ทำให้ดูมีสามหัว และต่อท้ายร่างกายด้วยชิ้นส่วนอาวุธรีปเปอร์แทนทิสให้ดูเป็นหาง ทำให้ผลงานที่ออกมาดูคล้าย Cerberus สัตว์เลี้ยงของ Hades ตามตำนาน

รยางค์สุดพิสดาร
คำแนะนำสุดท้ายคือการประยุกต์ใช้แขนและขาในหลากหลายแนวทาง ถึงตรงนี้คุณคงเคยลองติดชิ้นส่วนมือเข้าไปที่ปลายขา หรือเท้าเข้าไปที่ปลายแขนแล้ว แต่คุณเคยลองใช้ชิ้นส่วนประเภทอาวุธหรือปลีกย่อยแล้วหรือยัง ความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนนั้นแทบไม่จำกัด อย่างใช้ชิ้นส่วนปลีกย่อยเป็นหูหรือจมูก หรือใช้ชิ้นส่วนเนิร์ลดาวน์ติดที่หลังสิ่งมีชีวิตที่คล้ายบาบูนเป็นต้น

ถ้าคุณอยากให้สิ่งมีชีวิตของคุณมีตาที่ยื่นยาวออกจากร่างกาย แต่ไม่ชอบชิ้นส่วนตาที่เกมมีให้ ลองติดแขนเล็กๆ เข้าไปแล้วเอาส่วนมือออกจากนั้นติดตาเข้าไปแทน ดังตัวอย่างในภาพ ใช่แล้วส่วนดวงตาที่ยืดยาวนั่นคือแขน!

หากคุณต้องการหางที่แข็งแรงและมีอาวุธที่ส่วนปลายล่ะก็ ลองใช้แขนหรือขาแทนสิ เมื่อติดแล้วลองปรับเปลี่ยนขนาดและตำแหน่งข้อต่อตามต้องการ จากนั้นติดอาวุธที่ต้องการเข้าไปที่ส่วนปลาย คุณจะได้ส่วนหางที่ดูแข็งแรงและน่าเกรงขามตามที่ต้องการ

ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตรูปแบบต่างๆ
ในส่วนท้ายของบทนี้เราจะนำเสนอตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่เราสร้างขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งคราวนี้จะชิ้นส่วนทั้งหมดที่เป็นได้ในช่วงวิวัฒนาการ โดยจะแบ่งเป็นสามประเภทคือกลุ่มที่เน้นไปที่ภาพลักษณ์ภายนอก และกลุ่มที่เน้นไปที่ประโยชน์การใช้งานของชิ้นส่วนต่างๆ สุดท้ายคือกลุ่มที่เลียนแบบสิ่งมีชีวิตบนโลก เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคุณในการนำไปประยุกต์ใช้

Caution
สิ่งมีชีวิตที่เป็นตัวอย่างในส่วนนี้บางชนิดมีความซับซ้อนอย่างยิ่ง ดังนั้นหากรวมกับชิ้นส่วนอื่นที่คุณอาจเพิ่มเติมเข้าไปตามแนวทางของคุณเอง อาจทำให้มาตรวัดความซับซ้อนเกิดเต็มขึ้นมา (เป็นสีแดง) ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถเพิ่มชิ้นส่วนใดเข้าไปได้อีก คุณจากต้องถอดชิ้นส่วนบางชิ้นออกเพื่อลดระดับบนมาตรวัดความซับซ้อนลงเพื่อเพิ่มชิ้นส่วนที่ต้องการเข้าไป

ประเภท 1 เน้นภาพลักษณ์

Wild Thing
ตาดุ
โบนนีแพ็ด
สแคร็ปปี้
มอนสตรัมทาลอน
บั๊คฟุต
เคราตินฮอร์น x 7
ทูแค้นท์
แฮร์แล็กไมท์
ยัมสติ๊ก
คุณลักษณะเด่น: พุ่งชน, เต๊ะท่า
คุณลักษณะอื่น: ฟาด
สิ่งมีชีวิตที่ดูคล้ายนกตัวใหญ่นี้แม้ไม่มีความซับซ้อนมากนักแต่ก็แสดงให้เห็นบุคลิกภาพที่ชัดเจนด้วยการผสมผสานของชิ้นส่วนที่ลงตัว จุดเด่นคือการใช้เคราตินฮอร์นทำให้ดูเป็นผมบนส่วนหัว และแฮร์แล็กไมท์กับเคราตินฮอร์นให้ดูเป็นพุ่มหาง ส่วนหัวติดไว้ด้วยจะงอยปากและตาขนาดใหญ่ เสริมรายละเอียดด้วยโบนนีแพ็ดที่รองไว้ใต้ดวงตาทำให้ดูเหมือนเป็นรอยย่น มือแบบมอนสตรัมทาลอนช่วยทำให้มันดูมีพัฒนาการและน่าเกรงขาม

Star Spawn
ซอว์เรี่ยน
แบทบอย
สเปรย์บูเชต์
โบนแท็บเล็ต
พินเซอร์นอท
กันน์โชว์
ฮุคเค่นครู๊ก
เอเลเวเตอร์คลอว์
คอร์นูโทเปีย
เมก้าไคแรพเตอร่า
โคปาซโคอาเทิล
คุณลักษณะเด่น: กัด, หว่านเสน่ห์, ความเร็ว, พลังชีวิต
คุณลักษณะอื่น: กระโดด, ร่อน, ฟาด, พุ่งชน, พ่นพิษ

บริเวณปากที่เต็มไปด้วยชิ้นส่วนที่ดูคล้ายหนวดจำนวนมากทำให้ดูน่ากลัว ซึ่งประกอบขึ้นจากปากแบบพินเซอร์นอทและอาวุธแบบคอร์นูโทเปีย ภาพลักษณ์โดยรวมที่ออกมาให้ความรู้สึกเด่นชัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการมาจากท้องทะเล แม้ว่า Star Spawn จะมีความสามารถในการร่อน แต่มันมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่วิ่งไล่เหยื่อบนพื้นมากกว่าเพราะมีจุดเด่นเรื่องความเร็วด้วย

Eye Vee
อีวิลอาย x 9
เวอร์มิลลิป
โบนแท็บเล็ต x 3
ไทจ์สไตเดอร์
แบ็คสคริทเชอร์
คุณลักษณะเด่น: การมองเห็น
คุณลักษณะอื่น: ร้องเพลง, ความเร็ว

คำว่า “สัตว์ประหลาด” คงไม่เหมาะกับสิ่งมีชีวิตแบบไหนไปมากกว่า Eye Vee แม้ว่ามันอาจไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุด แต่ก็แสดงให้เห็นว่าด้วยอีวิลอายจำนวนหนึ่งสามารถทำให้เกิดภาพลักษณ์แสนพิสดารขึ้นมาได้ เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ชิ้นส่วนเพียงอย่างเดียวซ้ำๆ เพราะแม้จะมีชิ้นส่วนที่แตกต่างกันเพียงห้าแบบ แต่ผลที่ได้ก็ดูน่าตื่นตะลึง อย่างไรก็ตามทีข้อจำกัดในเรื่องจำนวนที่จะสามารถใช้ซิ้นส่วนแบบใดแบบหนึ่งซ้ำได้ (ประมาณ 15 สำหรับชิ้นส่วนเล็กๆ) แล้ว Eye Vee ต่อสู้ได้ดีแค่ไหน? เอาเป็นว่า มันแทบไม่มีจุดบอดเลยก็แล้วกัน

Carnivorous Terror
สเตรสบอล x 2
กรัมพ์อาย
โอเวอร์เฮียร์
สตีลลิ่งคริสตัล x 5
อัลตร้ารอล์ฟเฟอร์
แคลลี่พิเจียน
สแล็กจอว์
ฮ็อมเบรนิด
กันน์โชว์ x 3
บอเบิ้ลวอร์ท x 4
เจไมท์
คุณลักษณะเด่น: แอบย่อง, ฟาด, พลังชีวิต
คุณลักษณะอื่น: กัด, เต้น, หว่านเสน่ห์

มันคือสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการขึ้นบนดาวเคราะห์ที่เต็มไปด้วยภูเขาไฟและลาวา ด้วยสีสันของร่างการสะท้อนให้เห็นว่ามันคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมที่ร้อนระอุเป็นอย่างดี Carnivorous Terror เป็นสัตว์กินเนื้อที่ออกล่าด้วยการใช้ท่อนแขนอันทรงพลังและมีปลายเป็นตุ้มหนามกระหน่ำทุบตีเหยื่อและกัดกินซากที่เหลือ แม้กระนั้นมีก็ยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเสน่ห์ซึ่งต้องขอบคุณเวทย์มนตร์จากชิ้นส่วนอย่างบอเบิ้ลวอร์ทและเจไมท์

Senior Speedo
เฟลิซาร์ด
แฮนด์เทนน่า
กันน์โชว์ x 2
ฮ็อกคิทลอนเชอร์
เคราตินฮอร์น x 3
สแล็คคริสท์
สลิมสแลมคาแบลม x 2
บรอว์นนี่ซอรัส
ทรีพอว์
คุณลักษณะเด่น: กัด, ฟาด, พุ่งชน
คุณลักษณะอื่น: เต้น, ความเร็ว

แม้จะมีแขนถึงสี่ข้างแต่ Senior Speedo กลับไม่มีความสามารถในการหยิบจับอย่างแท้จริงเพราะปลายแขนทั้งหมดนั้นถูกแทนที่ด้วยตุ้มหนามซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ในการโจมตีเหยื่อ พร้อมด้วยเคราตินฮอร์นอีกจำนวนหนึ่งบนส่วนหลังทำให้มันสามารถพุ่งชนเหยื่อด้วย ดวงตาที่ชูสูงตระหง่านนั้นแท้จริงแล้วคือแขนแบบสแล็คคริสท์เล็กๆ คู่หนึ่งซึ่งติดตาแบบเฟลิซาร์ดเข้าไปที่ปลายนั่นเอง

Greater Koob
ซิกกูร์แฮ็ท
สเปอร์ไพรส์! X 2
ซีโอเดสิก
ลีย็อช
แอ็นท์เลอร์
ออสทริโชพาธ x 2
แคลลี่พิเจียน
ฮิปโปตี้
คุณลักษณะเด่น: วิ่งเร็ว, ฟาด, พุ่งชน
คุณลักษณะอื่น: พ่นพิษ, ความเร็ว

สิ่งมีชีวิตนี้สร้างขึ้นโดยการประยุกต์ใช้ส่วนร่างกายมาเป็นใบหน้า ติดส่วนปลายที่คล้ายงวงด้วยปากแบบลีย็อชและส่วนรับสัมผัสแอ็นท์เลอร์ ส่วนด้านบนใช้ดวงตาแบบซีโอเดสิก Greater Koob ไม่สนใจอวัยวะที่ใช้หยิบจับ และใช้ชิ้นส่วนขาออสทริโชพาธเป็นท่อนแขนแทนแล้วติดปลายด้วยอาวุธแบบสเปอร์ไพรส์! เสริมด้วยชิ้นส่วนที่ใช้พ่นพิษไว้ที่ส่วนบนสุดตรงที่เป็นจุดเชื่อมต่อแขนทั้งสี่ข้าง

ประเภท 2 เน้นประโยชน์การใช้งาน

Herboppotimus
พีดังเคิลดังค์
เวลลิเฟนท์
ไพธอน
โคร้กแมสเซอร์
เดิร์ทชาร์จเจอร์
แคสโซวอรี่
เฟลอร์ไบน์
คัฟเวอร์ลีฟ
ธันเดอร์คาล์ฟ x 3
มอร์พอว์
เดอะโท๊ดเดนนิ่ง
คุณลักษณะเด่น: กระโดด, ร่อน, วิ่งเร็ว, ร้องเพลง, เต้น, หว่านเสน่ห์, เต๊ะท่า, ความเร็ว, พุ่งชน
คุณลักษณะอื่น: กัด
นี่คือสิ่งมีชีวิตที่เป็นมิตรและมีความโดดเด่นในเรื่องการเข้าสังคม และกินพืชเป็นอาหาร นอกจากนี้ยังมีปีกร่อนและเท้าที่ดีที่สุดหรับการกระโดดและการร่อนเพื่อช่วยให้สามารถหลบหลีกจากอันตรายได้เป็นอย่างดียิ่งเน้นให้เห็นว่า Herboppotimus ไม่นิยมความรุนแรง ชิ้นส่วนมือและเท้าล้วนถูกเลือกเพื่อส่งเสริมทักษะด้านเข้าสังคม รวมถึงชิ้นส่วนปลีกย่อยต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มทักษะที่เป็นทางเลือกในการผูกมิตรเข้าไปอีก

Jass of Thun
คาชาร์แบร์
ซอว์เรี่ยน
เอ็ลเคเจนท์
พอร์คิวเพน
สเปอร์ไพรส์!
ฟลอร์เสจ
แคลลี่พิเจียน
แอนติซ็อพเทอร่า
ไทเทอราฟล็อป
เดิร์ทชาร์จเจอร์
คุณลักษณะเด่น: แอบย่อง, วิ่งเร็ว, กัด, พุ่งชน, ฟาด, พ่นพิษ, ความเร็ว, พลังชีวิต
คุณลักษณะอื่น: กระโดด, เต้น, หว่านเสน่ห์
นี่คือตัวอย่างสิ่งมีชีวิตประเภทกินเนื้อที่มีประสิทธิภาพ ชิ้นส่วนทุกอย่างถูกเลือกเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตที่ต้องเผชิญความรุนแรง เพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตที่ไม่ซับซ้อนจนเกินไปเราเลือกชิ้นส่วนต่างๆ โดยเน้นไปที่ทักษะการต่อสู้, ความเร็ว, และพลังชีวิต และตัดชิ้นส่วนที่เป็นมือจับทิ้งไปแทนที่ด้วยอาวุธสำหรับฟาดและเท้าขนาดใหญ่ที่เหมาะกับการต่อสู้ ทำให้มันแทบจะอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหาร (ยกเว้นเมื่อเจอกับพวกสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์)

Snappersley
เพอริสค็อปติก
เอ็ลเคเจนท์
ดายแทร็พ
กรั๊บเบิลมอว์
ฮอร์เรอธัมบ์
มอร์พอว์
พอร์คิวเพน
แม็คเน่
โคร้กแมสเซอร์
ออสทริโชพาธ x 3
คุณลักษณะเด่น: กัด, พุ่งชน, ฟาด, พ่นพิษ, ร้องเพลง, หว่านเสน่ห์, เต๊ะท่า
คุณลักษณะอื่น: เต้น, ความเร็ว, พลังชีวิต
Snappersley ได้รับการสร้างให้มีความสามารถในด้านทักษะแบบผสมผสานทั้งในเรื่องการโจมตีและการเข้าสังคม มีอวัยวะที่เป็นปากทั้งที่ส่วนหัวและส่วนปลายหางซึ่งทำให้มันสามารถกินได้ทั้งพืชและเนื้อ ชิ้นส่วนต่างๆ บนร่างกายอำนวยให้มันสามารถทำทักษะในการผูกมิตรได้ทุกแบบรวมถึงโจมตีแบบกัด, พุ่งชน, ฟาด, และพ่นพิษได้ด้วย ทั้งหมดนี้ทำให้มันสามารถปรับตัวและสามารถเลือกที่จะดำรงชีวิตแบบใดก็ได้

Little Blue Growler
สครูตินอาย
ช็อตเท่นสเน้าท์
แทเรอร์ริสท์
พอร์คิวเพน
ฮิปโปตี้
ร็อคเน่ x 2
ซิกกูร์แฮ็ท
เดลทรอยด์
โคปาซโคอาเทิล
คุณลักษณะเด่น: วิ่งเร็ว, กัด, พุ่งชน, พ่นพิษ, ฟาด, พลังชีวิต
คุณลักษณะอื่น: ความเร็ว, ร้องเพลง, เต๊ะท่า
ไม่จำเป็นที่สัตว์ประเภทกินเนื้อทุกชนิดจะต้องมีกล้ามเนื้อใหญ่โตและดูน่าเกรงกลัวเสมอไป Little Blue Growler คือตัวอย่างของสัตว์กินเนื้อที่ร้ายกาจแต่กลับดูค่อนข้างน่ารัก มันมีทักษะในด้านการโจมตีที่เพียบพร้อมทั้งการกัด, พุ่งชน, พ่นพิษ, และฟาด แถมยังมีความเร็วที่เหลือเชื่อ อาวุธซิกกูร์แฮ็ทถูกวางไว้ในตำแหน่งที่ดูเป็นหู และพอร์คิวเพนไว้ที่ส่วนหน้าอก ชิ้นส่วนทุกชิ้นล้วนถูกเลือกโดยพิจารณาจากความสามารถในการโจมตีเป็นหลัก ถ้าสิ่งมีชีวิตอื่นมองข้ามเพราะมันตัวเล็กละก็อาจต้องกลายเป็นอาหารของมันโดยไม่รู้ตัว

Romuthid
แคสโซวอรี่
เฟเธอร์เฟิร์น
คัฟเวอร์ลีฟ
สครูตินอาย
แอมพิบิทิจูด
เฟล็กซ์เตอร์
โคร้กแมสเซอร์
ร็อคเน่ x 2
โคปาซโคอาเทิล
เดอะโท๊ดเดนนิ่ง
เดิร์ทชาร์จเจอร์
คุณลักษณะเด่น: กระโดด, ร่อน, วิ่งเร็ว, ร้องเพลง, เต้น, หว่านเสน่ห์, เต๊ะท่า, ความเร็ว, พลังชีวิต
คุณลักษณะอื่น: -
อีกตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตประเภทที่กินทั้งพืชและเนื้อ ที่มาพร้อมกับความสามารถในการร่อน รวมถึง
ความเร็วและพลังชีวิตในระดับสูง ด้วยรูปร่างที่ไม่เหมือนใคร (เริ่มตัวการจัดร่างกายเป็นรูปตัว C) แล้วติดตากับปากไปที่ปลายคนละด้านของร่างกาย Romuthid เน้นการดำรงชีวิตไปที่การเข้าสังคมเนื่องจากชิ้นส่วนต่างๆ บนร่างกายที่ส่งเสริมไปทางด้านนั้น ความสามารถในการกระโดดและร่อนช่วยให้มันสามารถเข้าถึงผลไม้ที่อยู่บนต้นไม้สูง รวมถึงช่วยในการหลีกหนีจากอันตรายด้วย

Throkgrunter
พอร์คิวเพน
เคราตินฮอร์น x 2
ซอว์เรี่ยน
คอร์นูโทเปีย
พินเซอร์นอท
ฮิปโปตี้
ฟลอร์เสจ
ร็อคเน่
ออสทริโชพาธ x 3
สเปอร์ไพรส์!
คุณลักษณะเด่น: วิ่งเร็ว, กัด, พุ่งชน, ฟาด, พ่นพิษ, พลังชีวิต
คุณลักษณะอื่น: หว่านเสน่ห์, แอบย่อง, ความเร็ว
นี่คือผลของการทดลองว่าจะติดรยางค์ยาวคดเคี้ยวได้มากเท่าไหร่ไปบนร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่มีสองเท้า และผลที่ออกมาก็เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง แม้จะขาดทักษะในด้านการกระโดดหรือร่อนแต่นั่นไม่ใช่สิ่งจำเป็นมากนักในเมื่อ Throkgrunter เป็นสิ่งมีชีวิตกินเนื้อซึ่งมาพร้อมกับความสามารถในการโจมตีที่ครบถ้วนและรุนแรง นอกจากนี้ยังโดดเด่นในเรื่องพลังชีวิตทำให้มันพร้อมที่จะต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตประเภทใดก็ได้แม้แต่กับพวกที่เป็นนักล่าด้วยกันเองก็ตาม

ประเภท 3 ตามแบบสิ่งมีชีวิตบนโลก

Tartywoad
เฟลิซาร์ด
เฮย์คอร์น
สตีลลิ่งคริสตัล
อิคกี้โอซอร์
แอมพิบิทิจูด
สแล็คคริสท์
เดอะโท๊ดเดนนิ่ง
ธันเดอร์คาล์ฟ
ซีติทาร์ซัล
คุณลักษณะเด่น: ร้องเพลง, เต้น
คุณลักษณะอื่น: ความเร็ว, พลังชีวิต
Tartywoad คือสิ่งมีชีวิตที่มีรูปลักษณ์ตามแบบคางคก ชิ้นส่วนต่างๆ ถูกเลือกให้ใช้และปรับขนาดอย่างลงตัวเพื่อให้สามารถถ่ายทอดลักษณะต้นแบบออกมาได้อย่างชัดเจน รูปร่างของลำตัว และส่วนขาซึ่งต้องให้แน่ใจว่าขาหลังนั้นยาวกว่าขาหน้าและมีเท้าแบบพังผืด ส่วนจุดโป่งพองตามร่างกายนั้นคือชิ้นส่วนเฮย์คอร์นที่ติดเข้าไปมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ปิดท้ายด้วยการเลือกโทนสีผิวที่ช่วยทำให้ลักษณะผิวหนังดูเด่นชัดขึ้นมา

Grizzlebear
เฟอร์ทีฟ
เทอร์เรอพิน
ชัฟเฟิล
เนอร์เปิล x 4
ธันเดอร์คาล์ฟ
ทรีพอว์
เฮียร์แบร์
ไพธอน
ร็อคเน่ x 3
วร็อททันเทล
แบ๊ดเจอร์แบร์
คุณลักษณะเด่น: หว่านเสน่ห์, พลังชีวิต
คุณลักษณะอื่น: กัด, เต้น, ความเร็ว
เลือกใช้ชิ้นส่วนที่เหมาะสมแล้วคุณจะสามารถสร้างหมีในแบบของ Spore ขึ้นมาได้ไม่ยาก ถ้าสังเกตจะพบว่าหลายๆ ชิ้นส่วนนั้นมีชื่อที่สอดคล้องกับหมีอยู่แล้ว แต่ชิ้นส่วนสำคัญที่ต้องเลือกให้เหมาะสมคือส่วนปากที่เมื่อปรับขนาดรูปร่างแล้วต้องทำให้ดูเป็นส่วนท่อนจมูกด้วย เมื่อติดชิ้นส่วนชัฟเฟิลเข้าไปเป็นรูจมูกพร้อมด้วยตาแบบเฟอร์ทีฟและเฮียร์แบร์เป็นใบหูก็ได้ส่วนหัวของหมีที่สมบูรณ์ จากนั้นเลือกลายผิวที่ดูเป็นขนและเลือกโทนสีน้ำตาลเข้ม เพิ่มเติมรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ด้วยเนอร์เปิลและร็อคเน่ ทำให้สิ่งมีชีวิตของเรากลายเป็นญาติที่ใกล้ชิดกับหมีบนโลกอย่างที่สุด

Killer Gorilla
เฟอร์ทีฟ
สนอร์เทิล
กรินเนซ
เนอร์เปิล
อันเดอร์แฮนด์ x 2
เก็ตทินเอียฟูล
เนิร์ลดาวน์
บัลโก้
ยัมสติ๊ก
คุณลักษณะเด่น: -
คุณลักษณะอื่น: เต้น, หว่านเสน่ห์, พลังชีวิต
การสร้างสิ่งมีชีวิตเพื่อเลียนแบบรูปร่างลิงขนาดใหญ่นั้นจุดสำคัญอยู่ที่การหรับขนาดรูปร่างของส่วนร่

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์