การที่เราจะมีสัตว์เลี้ยงนั้น อันดับแรกเราจำเป็นต้องมีไข่ของสัตว์เลี้ยงเสียก่อน ซึ่งไข่ของสัตว์เลี้ยงนี้ตอนนี้ยังไม่ทราบที่มาที่แน่นอนว่า สามารถหาได้จากที่ใด ถ้ามีข้อมูลในส่วนนี้จะนำมาเสนอในคราวต่อไปครับ ซึ่งเมื่อเราได้ไข่สัตว์เลี้ยงมาแล้วเราก็จะเป็นที่จะต้องทำการฟักไข่เสียก่อน ซึ่งการฟักไข่นั้นจะใช้เวลา 24 ชม. ถึงจะทำการฟักเป็นตัวขั้นต้น

เมนูสัตว์เลี้ยง

การเรียกหน้าจอสัตว์เลี้ยงออกมานั้นให้เราเลือกเมนูรูปสัตว์เลี้ยงดังในรูป ซึ่งในเมนูนี้จะแสดงข้อมูลต่างๆ ของสัตว์เลี้ยงของเรา เช่น รูปของสัตว์เลี้ยงว่าตอนนี้อยู่ในขั้นที่เท่าไรแล้ว แถบแสดงธาตุของสัตว์เลี้ยง แถบแสดงความหิวและค่าต่างๆ รวมถึงคำอธิบายเกี่ยวกับธาตุ และการโจมตีของสัตว์เลี้ยง พร้อมทั้งยังสามารถให้อาหารสัตว์เลี้ยงของเราได้ที่เมนูนี้ได้ทันที

การให้อาหารสัตว์เลี้ยง

ก่อนที่เราจะให้อาหารสัตว์เลี้ยง เราจำเป็นต้องมีหาหารของสัตว์เลี้ยงเสียก่อน ซึ่งหาหารของสัตว์เลี้ยงนั้นสามารถหาได้จากร้านขายของสัตว์เลี้ยงภายในเกมหรือภายใน Item Mall ซึ่งเมื่อได้อาหารสัตว์เลี้ยงให้เราเปิดเมนูของสัตว์เลี้ยง (รูปนก) ขึ้นมา หลังจากนั้นให้เราลากอาหารสัตว์เลี้ยงในช่องสัมภาระของเรา ไปใส่ไว้ในช่องว่างทางขวาบนของหน้าจอสัตว์เลี้ยงของเรา (ดังรูป) จากนั้นให้กดคำสั่งที่อยู่ใต้รูปช่องที่เราใส่อาหารสัตว์เลี้ยง เท่านี้ก็จะเป็นการให้อาหารสัตว์เลี้ยงแล้ว


ข้อมูลอาหารของสัตว์เลี้ยง
อาหารสัตว์เลี้ยงนี้จะเป็นไอเทมแบบสุ่มธาตุ เมื่อเราให้สัตว์เลี้ยงเรากินแล้วจะทำการสุ่มธาตุให้สัตว์เลี้ยงของเราแบบไม่แน่นอน และจะเพิ่มค่าประสบการณ์ให้กับสัตว์เลี้ยงของเราด้วย ซึ่งเมื่อสัตว์เลี้ยงของเรากินอาหารจนอิ่มแล้วจะไม่สามารถป้อนต่อได้ การเพิ่มเลเวลของสัตว์เลี้ยงนั้น เราไม่สามารถช่วยสัตว์เลี้ยงเก็บเลเวล หรือให้สัตว์เลี้ยงของเราโจมตีเพื่อเก็บเลเวลได้ หากแต่สัตว์เลี้ยงของเราจะสามารถเพิ่มเลเวลได้นั้นจะสามารถทำได้แค่ทางเดียวนั่นก็คือการป้อนอาหารให้สัตว์เลี้ยงของเราเท่านั้นสัตว์เลี้ยงของเราจึงจะสามารถเพิ่มเลเวลได้

ประเภทของอาหารสัตว์เลี้ยง จะแบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้
   - ขนมสัตว์ธรรมดา            เพิ่มธาตุ 1   อิ่ม 1 เพิ่มประสบการณ์ 1
   - ขนมสัตว์เลี้ยงระดับสูง     เพิ่มธาตุ 4   อิ่ม 1 เพิ่มประสบการณ์ 1
   - ขนมสัตว์เลี้ยงแบบพิเศษ  เพิ่มธาตุ 10 อิ่ม 1 เพิ่มประสบการณ์ 4

ระบบการวิวัฒนาการทั้ง 3 ร่างของสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิด
> >
> >
> >
> >
> >

รู้หรือไม่
     เมื่อสัตว์เลี้ยงของเราเพิ่มเลเวลแล้วจะสามารถสุ่มเพิ่มค่าสเตตัสอื่นๆเพิ่มขึ้นมาได้อีกด้วย ซึ่งธาตุของสัตว์เลี้ยงนี้จะสามารถมาช่วยเพิ่มค่าสเตตัสของเจ้าของสัตว์เลี้ยงให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพราะถ้ายิ่งเจ้าของสัตว์เลี้ยงมีค่าบวกธาตุต่างๆ อยู่ในระดับที่สูงแล้ว จะทำให้สามารถโจมตีธาตุที่แพ้ทางได้แรงยิ่งขึ้น จึงไม่ควรมองข้ามในจุดนี้ไปได้เลย

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์