หลังจากที่เรามีพรรคกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คราวนี้เรามาฝึกวิชาประจำพรรคกัน การที่เราจะฝึกวิชาของพรรคได้จะมีเงื่อนไขสำคัญ 4 ข้อหลักๆ ก็คือ
  - เป็นศิษย์ของพรรคที่เราจะเรียนวิชา
  - มีกำลังภายในสะสมอยู่
  - มีระดับเลเวลตรงตามเงื่อนไขวิชาที่จะเรียน
  - มีวิชาเงื่อนไขที่เป็นวิชาทางผ่านก่อนหน้าวิชาที่จะเรียนครบแล้ว

เมื่อเงื่อนไขต่างๆ มีครบแล้วก็ถึงเวลาเรียนวิชาซะที เริ่มแรกตรงไปที่พรรคของเราแล้วกด M
ขึ้นมาจะปรากฏแผนที่พรรคขึ้นมา

จากนั้นให้เรากดคุยกับ NPC ในพรรคเพื่อเรียนวิชา

เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลือกวิชาที่เราจะเรียนได้เลย
 
 
ขั้นตอนการเรียนวิชา
   - เงื่อนไขเลเวลที่สามารถเรียนได้
   - กดเพื่อเรียนวิชา
   - ช่องในกรอบสีดำจะเป็นตัวกำหนดคะแนนที่ต้องใช้ในการเรียนวิชาในเลเวลนั้นๆ

เมื่อกดเรียนวิชาที่เราเลือกแล้วจะมีแถบพลังสีเหลืองขึ้นแสดงว่ากำลังเรียนวิชานั้นๆ อยู่

เรียนวิชาเสร็จแล้วสังเกตดูที่เลเวลวิชาจะเปลี่ยนไป และกำลังภายในที่ต้องใช้เรียนในเลเวลต่อไปจะเพิ่มขึ้น
 
วิธีการหาคะแนนวิชา
สำหรับวิธีการหาคะแนนวิชามาเพื่อทำการเรียนวิชาในพรรคมี 3 วิธีคือ

1. การฆ่ามอนสเตอร์ เราจะได้คะแนนพลังภายในส่วนหนึ่งมาจากการต่อสู้เก็บเลเวลปกติของเรา

2. การนั่งสมาธิฝึกกำลังภายในในพรรค วิธีการนี้เป็นที่นิยมมากเพราะทำได้ง่าย และได้คะแนนพลังภายในเยอะกว่าวิธีอื่น

3. การทำเควสต์ในเกม จะมีเควสต์บางเควสต์ที่ให้คะแนนพลังภายในโดยเฉพาะด้วย

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์