1.ก่อนอื่นเช็คความต้องการทางด้านเทคนิกของตัวเกมก่อนเด้อ

ถ้าสเปคเครื่องผ่านแล้วก็ไปที่การติดตั้งได้เลย

1. ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ Setup.exe เพื่อทำการเรียกโปรแกรมติดตั้ง Zone4 Client ให้ทำงาน

 2. คลิกที่ปุ่มถัดไป เพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป

 3. ทำการอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ หากยอมรับในข้อตกลงให้คลิกที่ "ข้าพเจ้ายอมรับในเงื่อไขในข้อตกลงใบอนุญาต" และคลิกที่ปุ่ม ถัดไป

 4. กรอกชื่อผู้ใช้, องค์กร และคลิกที่ปุ่มถัดไป

 5. คลิกที่ปุ่มถัดไป

 6. คลิกที่ปุ่มติดตั้งเพื่อทำการติดตั้ง Zone4 Client ลงเครื่อง

 

7. รอโปรแกรมทำการติดตั้งลงเครื่องสักครู่จนเสร็จ

 8. คลิกที่ปุ่ม สิ้นสุด เพื่อจบขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม


 

เรียบร้อย !!!

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์