เลือกพรรค

     เริ่มต้นเราต้องเลือกแผ่นดินเกิด การเลือกในครั้งนี้จะมีผลต่อพรรคที่เราจะได้ฝึกวิชากัน โดยจะมีฝั่งละ 3 พรรคให้เราเลือกเรียนคือ

• ฝั่งขวา ชื่อพันธมิตรซวี่ แบ่งออกเป็น 3 พรรคคือ
   1. พรรคบอนไซหยก
   2. พรรคพฤกษาสวรรค์
   3. พรรคเทพศาสตรา

• ฝั่งซ้าย ชื่อพันธมิตรเซี่ยยูนมี แบ่งออกเป็น 3 พรรคคือ
   1. พรรคกิเลนไฟ
   2. พรรคโล่พญาอินทรี
   3. พรรคหมื่นพิษ 

ทั้ง 6 พรรคเราสามารถเลือกเข้าได้พรรคใดพรรคหนึ่ง เพียงพรรคเดียวเท่านั้นต่อ 1 ตัวละคร เพราะฉะนั้นจะเล่นฝ่ายไหนพรรคใดก็ตัดสินใจกันให้ดี เมื่อกดเลือกฝั่งเรียบร้อยแล้วจะมาถึงหน้าจอของการสร้างตัวละคร
 
สร้างตัวละคร

เมนูต่าง ๆ จะมีดังนี้
    1. ช่องแรกจะเป็นชื่อตัวละคร ส่วนในช่องที่ 2 จะเป็นการใส่ฉายา
    2. ในส่วนนี้จะเป็นรายละเอียดของตัวละคร มี 5 ส่วนคือ
          2.1 เลือกตัวละครระหว่างชาย หรือหญิง
          2.2 กดเพื่อกลับไปเลือกแผ่นดินเกิดอีกครั้ง
          2.3 เลือกทรงผม
          2.4 เลือกสีผม
          2.5 เลือกสีผิว
    3. เลือกธาตุประจำตัว จะมีทั้งหมด 5 ธาตุ คือ ทอง, ไม้, ดิน, น้ำ, ไฟ โดยแต่ละธาตุจะมีกฎแพ้ชนะกันเองดังนี้
          3.1 การชนะธาตุ ได้แก่ ทองชนะไม้, ไม้ชนะดิน, ดินชนะน้ำ, น้ำชนะไฟ, ไฟชนะทอง
          3.2 การแพ้ธาตุ ได้แก่ ทองแพ้ไฟ, ไฟแพ้น้ำ, น้ำแพ้ดิน, ดินแพ้ไม้, ไม้แพ้ทอง
    4. เลือกอาวุธเริ่มต้น จะมีแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ถือ 2 มือกับถือมือเดียว
          4.1 อาวุธ 2 มือได้แก่ ดาบใหญ่, ทวน, กระบี่ใหญ่, กรงเล็บใหญ่
          4.2 อาวุธมือเดียว สำหรับอาวุธมือเดียวจะพิเศษตรงที่สามารถถือได้ 2 ข้าง
อาวุธให้เลือกดังต่อไปนี้ ดาบ, กริช, กระบองสั้น, สามง่าม, กระบี่, มีดสั้น, กรงเล็บ, สนับมือ
   5. ส่วนนี้จะเป็นส่วนของค่าสเตตัสของตัวละคร ซึ่งเริ่มต้นเราจะมีคะแนนความสามารถให้เราเลือกอัพได้ทั้งสิ้น 3 คะแนนเราสามารถเลือกอัพสเตตัสต่างๆ ได้ดังนี้
          พลัง มีผลต่อการโจมตีทางกายภาพ
          ว่องไว มีผลต่อพลังโจมตีทางกายภาพและความแม่นยำ
          ปัญญา มีผลต่อวิชาโจมตี
          ญาณ มีผลต่อค่าพลังเวทย์สูงสุดของตัวละคร
  6. ส่วนนี้จะมีคำสั่ง 2 อัน อันแรกจะเป็นการกลับไปที่ค่าเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด ส่วนคำสั่งที่ 2 จะเป็นการกดยืนยันสร้างตัวละคร

หลังจากที่สร้างตัวละครกันแล้วก็จะมีฉากเนื้อเรื่องมาให้เราชมกันเมื่อชมกันจนจบแล้วเราก็จะมาเกิดในเมืองฝั่งที่เราเลือก (ตรงนี้หากไม่อยากดูสามารถกด Esc เพื่อข้ามฉากดังกล่าวได้)
 

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์