[p]ใน Episode 2 นั้นต่างมีอะไรอัพเดตมากมายฉบับที่แล้วเราลงเป็นเรื่องของอาวุธเลเวล 100 ฉบับนี้เรามาดูวิธีการเปลี่ยนคลาส 5 กันดีกว่า ในตอนที่ไปเทสต์นั้นตื่นเต้นจริงๆ เลยล่ะค่ะ ซึ่งเควสต์การเปลี่ยนนั้นแบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกันพูดกันง่ายๆ ก็คือแบบหาของกับแบบจ่ายเป็นเงิน ซึ่งเชื่อว่าใครๆ ก็ชอบอันหลังอยู่แล้วช่ายมะคะ แต่สำหรับใครที่งบน้อยก็ไม่ว่ากันค่ะ แต่ยังไงก็ต้องมีบางเควสต์ที่บังคับเราจ่ายเงินอยู่แล้วเราไปดูกันค่ะ [size=4][color=blue][b][i]ตำแหน่ง NPC ในเมือง[/i][/b][/color][/size] [center][img=50487]//img.online-station.net/_news/2008/0226/14891_yg_ep2_001.jpg[/img][/center] [size=4][color=blue][b][i]ตำแหน่ง Monster[/i][/b][/color][/size] [center][img=50488]//img.online-station.net/_news/2008/0226/14891_yg_ep2_002.jpg[/img][/center] หมายเลข 1 จิ้งจอกเร้น หมายเลข 2 จิ้งจอกเงินหิมะขาว, หมีขาว หมายเลข 3 หมาป่าหิมะ, จ้าวหมาป่าหิมะ หมายเลข 4 แมวถูกคำสาป, พ่อมด หมายเลข 5 ผีดิบเหินฟ้า หมายเลข 6 ทหารสอดแนมฝ่ายอธรรม หมายเลข 7 ทหารสอดแนมฝ่ายธรรมะ หมายเลข 8 มนุษย์หิมะ, มนุษย์หิมะเล็ก หมายเลข 9 วิญญาณน้ำแข็ง, นางรำแก้วผลึก หมายเลข 10 หยินซื่อทหารวังเย็น, หมิ่นซื่อทหารวังเย็น หมายเลข 11 ยอดเลือดเหล็กนิกายเทพ [img=50489]//img.online-station.net/_news/2008/0226/14891_yg_ep2_003.jpg[/img] [color=red][b]จิ้งจอกเร้น[/b][/color] [b]Level : [/b]78 [b]HP : [/b]7,350 ~ 7,550 [b]พลังโจมตี : [/b]690 ~ 710 [b]พลังป้องกัน : [/b]465 ~ 485 [img=50490]//img.online-station.net/_news/2008/0226/14891_yg_ep2_004.jpg[/img] [color=red][b]หมาป่าหิมะ[/b][/color] [b]Level : [/b]81 [b]HP : [/b]8,000 ~ 8,300 [b]พลังโจมตี : [/b]710 ~ 730 [b]พลังป้องกัน : [/b]480 ~ 500 [img=50491]//img.online-station.net/_news/2008/0226/14891_yg_ep2_005.jpg[/img] [color=red][b]จ้าวหมาป่าหิมะ[/b][/color] [b]Level : [/b]84 [b]HP : [/b]8,850 ~ 8,950 [b]พลังโจมตี : [/b]715 ~ 735 [b]พลังป้องกัน : [/b]485 ~ 505 [img=50492]//img.online-station.net/_news/2008/0226/14891_yg_ep2_006.jpg[/img] [color=red][b]พ่อมด[/b][/color] [b]Level : [/b]86 [b]HP : [/b]8,600 ~ 8,700 [b]พลังโจมตี : [/b]745 ~ 765 [b]พลังป้องกัน : [/b]495 ~ 515 [img=50493]//img.online-station.net/_news/2008/0226/14891_yg_ep2_007.jpg[/img] [color=red][b]แมวถูกคำสาป[/b][/color] [b]Level : [/b]88 [b]HP : [/b]9,050 ~ 9,150 [b]พลังโจมตี : [/b]756 ~ 776 [b]พลังป้องกัน : [/b]505 ~ 525 [img=50494]//img.online-station.net/_news/2008/0226/14891_yg_ep2_008.jpg[/img] [color=red][b]หมีขาว[/b][/color] [b]Level : [/b]92 [b]HP : [/b]10,100 ~ 10,300 [b]พลังโจมตี : [/b]825 ~ 845 [b]พลังป้องกัน : [/b]525 ~ 545 [img=50495]//img.online-station.net/_news/2008/0226/14891_yg_ep2_009.jpg[/img] [color=red][b]จิ้งจอกเงินหิมะขาว[/b][/color] [b]Level : [/b]94 [b]HP : [/b]11,000 ~ 11,200 [b]พลังโจมตี : [/b]935 ~ 955 [b]พลังป้องกัน : [/b]545 ~ 565 [img=50496]//img.online-station.net/_news/2008/0226/14891_yg_ep2_010.jpg[/img] [color=red][b]ผีดิบเหินฟ้า[/b][/color] [b]Level : [/b]98 [b]HP : [/b]13,900 ~ 14,200 [b]พลังโจมตี : [/b]1,100 ~ 1,130 [b]พลังป้องกัน : [/b]560 ~ 580 [img=50497]//img.online-station.net/_news/2008/0226/14891_yg_ep2_011.jpg[/img] [color=red][b]ทหารสอดแนมฝ่ายธรรมะ[/b][/color] [b]Level : [/b]100 [b]HP : [/b]16,800 ~ 17,100 [b]พลังโจมตี : [/b]1,080 ~ 1,090 [b]พลังป้องกัน : [/b]600 ~ 610 [img=50498]//img.online-station.net/_news/2008/0226/14891_yg_ep2_012.jpg[/img] [color=red][b]ทหารสอดแนมฝ่ายอธรรม[/b][/color] [b]Level : [/b]100 [b]HP : [/b]16,800 ~ 17100 [b]พลังโจมตี : [/b]1,080 ~ 1,090 [b]พลังป้องกัน : [/b]600 ~ 610 [img=50499]//img.online-station.net/_news/2008/0226/14891_yg_ep2_013.jpg[/img] [color=red][b]มนุษย์หิมะเล็ก[/b][/color] [b]Level : [/b]103 [b]HP : [/b]16,800 ~ 17,100 [b]พลังโจมตี : [/b]1,160 ~ 1,170 [b]พลังป้องกัน : [/b]625 ~ 635 [img=50500]//img.online-station.net/_news/2008/0226/14891_yg_ep2_014.jpg[/img] [color=red][b]มนุษย์หิมะ[/b][/color] [b]Level : [/b]105 [b]HP : [/b]20,300 ~ 20,500 [b]พลังโจมตี : [/b]1,215 ~ 1,225 [b]พลังป้องกัน : [/b]635 ~ 645 [img=50501]//img.online-station.net/_news/2008/0226/14891_yg_ep2_015.jpg[/img] [color=red][b]วิญญาณน้ำแข็ง[/b][/color] [b]Level : [/b]115 [b]HP : [/b]24,700 ~ 24,900 [b]พลังโจมตี : [/b]1,530 ~ 1,540 [b]พลังป้องกัน : [/b]675 ~ 685 [img=50502]//img.online-station.net/_news/2008/0226/14891_yg_ep2_016.jpg[/img] [color=red][b]หยินซื่อทหารวังเย็น[/b][/color] [b]Level : [/b]110 [b]HP : [/b]21,400 ~ 21,600 [b]พลังโจมตี : [/b]1,400 ~ 1,410 [b]พลังป้องกัน : [/b]645 ~ 655 [17] [color=red][b]หมิ่นซื่อทหารวังเย็น[/b][/color] [b]Level : [/b]111 [b]HP : [/b]22,700 ~ 22,900 [b]พลังโจมตี : [/b]1,410 ~ 1,420 [b]พลังป้องกัน : [/b]655 ~ 665 [img=50503]//img.online-station.net/_news/2008/0226/14891_yg_ep2_018.jpg[/img] [color=red][b]นางรำแก้วผลึก[/b][/color] [b]Level : [/b]117 [b]HP : [/b]26,440 ~ 26,640 [b]พลังโจมตี : [/b]1,700 ~ 1,710 [b]พลังป้องกัน : [/b]705 ~ 715 [img=50504]//img.online-station.net/_news/2008/0226/14891_yg_ep2_019.jpg[/img] [color=red][b]ยอดเลือดเหล็กนิกายเทพ[/b][/color] [b]Level : [/b]120 [b]HP : [/b]29,500 ~ 29,700 [b]พลังโจมตี : [/b]1,790 ~ 1,800 [b]พลังป้องกัน : [/b]730 ~ 740

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์