Best Beartai Awards 2019 สุดยอดรางวัลทรงคุณค่าแห่งวงการไอทีไทยประกาศผลแล้ว ณ TGS2019!

Best Beartai Awards 2019 รางวัลทรงคุณค่าแห่งวงการไอทีไทย ซึ่งประกาศกันเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้ก็ได้ประกาศผลกันแล้ว ณ งาน Thailand Game Show 2019 ครับ โดยปีนี้ค่ายฮาร์ดแวร์เจ้าใดจะได้รางวัลอะไรบ้าง ผลก็อยู่ด้านล่างแล้วครับ

Best Beartai Awards Best Beartai Awards Best Beartai Awards

รางวัล  Best CPU for Gaming
ผู้ชนะ AMD 

Best Beartai Awards

รางวัล  Best Motherboard for Gaming
ผู้ชนะ Asus

Best Beartai Awards

รางวัล  Best Gaming Graphics Card
ผู้ชนะ Nvidia

Best Beartai Awards

รางวัล  Best Memory for Gaming
ผู้ชนะ Kingston Hyper X

Best Beartai Awards

รางวัล  Best Gaming SSD
ผู้ชนะ Western Digital

Best Beartai Awards

รางวัล  Best Gaming Monitor
ผู้ชนะ BenQ ZOWIE

Best Beartai Awards

รางวัล  Best Gaming Keyboard
ผู้ชนะ Corsair

Best Beartai Awards

รางวัล  Best Gaming Mouse
ผู้ชนะ Logitech

Best Beartai Awards

รางวัล  Best Gaming Headset
ผู้ชนะ SENHEISER

Best Beartai Awards

รางวัล  Best Gaming Desktop
ผู้ชนะ HP OMEN

Best Beartai Awards

รางวัล  Best Gaming Notebook
ผู้ชนะ Asus ROG

Best Beartai Awards

รางวัล  Best Gaming Smartphone
ผู้ชนะ Asus ROG

Best Beartai Awards

รางวัล  Best Gaming Brand
ผู้ชนะ INTEL

Best Beartai Awards

Best Beartai Awards

Best Beartai Awards 2019 สุดยอดรางวัลทรงคุณค่าแห่งวงการไอทีไทยประกาศผลแล้ว ณ TGS2019!

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์