OMEN by HP

OMEN by HP สนับสนุนโครงการ Gaming Development Bootcamp ซีซั่น 2 จุดประกายนักพัฒนาเกมรุ่นใหม่ ต่อยอดสู่มืออาชีพนักสร้างเกมแห่งอนาคต

ทีมซานเซอร์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คว้าตำแหน่ง The Winner of Gaming Dev Bangkok 2019 จากโครงการ Gaming Development Bootcamp ซีซั่น 2 ที่ OMEN by HP สนับสนุนซึ่งจัดโดย เอชพี อิงค์ ประเทศไทย ณ จีจีอารีน่า สยามสแควร์วัน เมื่อ 29 กันยายนที่ผ่านมา โดยมี นายศรัญย์พัจน์ เสรีวิวัฒนา รองนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย เป็นประธาน และร่วมมอบรางวัลกับ นางสาวแภทริยา ภัทรากร Country Category Manager – Personal Systems เอชพี อิงค์ ประเทศไทย

OMEN by HP - 2

โครงการ Gaming Development Bootcamp ซีซั่น 2 นี้เป็นการต่อยอดมาจากซีซั่นแรก เปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาที่ศึกษาด้านการพัฒนาเกมจากหลากหลายสถาบันในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 105 คน รวม 24 ทีม เข้ารับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Unity ในปีนี้ มีทีมตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมในการแข่งขัน

เอชพี กำลังพัฒนาความแข็งแกร่งให้กับ ecosystem ของอุตสาหกรรมเกมมิ่งผ่านผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ เพื่อให้นักเล่นเกมได้รับประสบการณ์ที่เสมือนจริงที่สุดและเชื่อมต่อกับชุมชนของพวกเขา หลักปฏิบัติในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ของเอชพี คือ การผลักดัน และขยายขอบเขตของขีดความสามารถที่เป็นอยู่ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีวิวัฒนาการและนวัตกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงผ่านนวัตกรรม ร่วมสัมผัสประสบการณ์ผลิตภัณฑ์กลุ่มเกมมิ่ง OMEN และ HP Pavilion Gaming ได้ที่ HP Experience Store ชั้น 3 สยามสแควร์ วัน และ HP Online Store

OMEN by HP จุดประกายนักพัฒนาเกมรุ่นใหม่ สนับสนุนโครงการ Gaming Development Bootcamp ซีซั่น 2

สามารถเข้าชมขอ้มูลของ HP inc. ได้ที่ hp.com

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์