เพราะเรารู้ว่ามีคนจำนวนมากอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวงการเกม
เพราะเรารู้ว่าเรามีความฝันแต่บางครั้งเราก็รู้ว่าเราทำมันไม่ไหวเพราะคนเราไม่พอ
เราจึงอยากหาผู้ร่วมอุดมการณ์เข้ามาร่วมกันรันวงการกับ Online Station ภายใต้บริษัททรูมีเดียโซลูชั่นส์จำกัด
จะเด็กจบใหม่หรือผู้มีประสบการณ์แล้วเราเปิดกว้างวุฒิการศึกษาขั้นต่ำทุกตำแหน่งปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
เพราะเราดูที่ทักษะและความสามารถแม้คุณจะไม่ได้เรียนจบมาตรงสายก็ตามครั้งนี้เราเปิดรับแบบจัดหนัก 17ตำแหน่งงานรวม32อัตรา

สามารถส่งประวัติการทำงาน (Resume) พร้อมผลงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เข้ามาได้ที่ฝ่ายบุคคลคุณจริญญาอีเมล์ jarinya_jum@truecorp.co.th เรายินดีเปิดรับทุกคน!

ตำแหน่งงานที่รับและลักษณะงาน

1. Account Manager (Consumer Products) จำนวน 1 อัตรา                
- ทำหน้าที่บริหารวางแผนทีมฝ่ายขายสื่อดิจิตอลต่างๆของบริษัทฯ (Website, Social Media, Video Content, Influencer Content) ร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
- โฟกัสกลุ่มลูกค้าประเภท Consumer Products ทั้ง Direct Consumer และ Agency

2. Account Manager (International Game Publishers) จำนวน 1 อัตรา
- ทำหน้าที่บริหารวางแผนทีมฝ่ายขายสื่อดิจิตอลต่างๆของบริษัทฯ (Website, Social Media, Video Content, Influencer Content) ร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
- โฟกัสกลุ่มลูกค้าประเภท International Game Publishers และ International Technology Companies
- ต้องมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศ
- หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. Senior Account Executive / Account Executive (Consumer Products) จำนวน3อัตรา
- ดูแลรับผิดชอบการขายโฆษณาออนไลน์และงานขายประเภท Project Based
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในกลุ่มบริษัทประเภท Consumer Products ในประเทศเพื่อนำเสนองานขายโฆษณาและอัพเดตงานต่างๆให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

4. Senior Account Executive / Account Executive (International Game Publishers) จำนวน 2 อัตรา
- ดูแลรับผิดชอบการขายโฆษณาออนไลน์และงานขายประเภท Project Based
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในกลุ่มบริษัทประเภท International Game Publishers เพื่อนำเสนองานขายโฆษณาและอัพเดตงานต่างๆให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

5. Client Serviceจำนวน2อัตรา
- ดูแลและประสานงานด้านโฆษณาของลูกค้าที่เป็น Key Client
- ประสานงานทีมภายในสำหรับการดูแล Key Client

6. Artist Management จำนวน3อัตรา
- ทำหน้าที่ดูแลและพัฒนา Influencer ที่อยู่ในสังกัด Online Station Influencer Network (ทั้งในกลุ่มเกม, ไลฟ์สไตล์, บันเทิง, อาหาร, เด็กและครอบครัว, ความสวยความงาม)
- ให้ความรู้และคำปรึกษากับ Influencer ในการพัฒนาด้านการทำคอนเท้นต์, โซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค
- บริหารจัดการตารางเวลาในการทำงานประเภท Sponsorship ของ Influencer ที่ดูแลรับผิดชอบ

7. Business Development จำนวน 2 อัตรา
- ทำหน้าที่วางแผนพัฒนาสังกัด Online Station Influencer Network ทั้งในด้านการเพิ่มจำนวน Influencer ในแต่ละประเภทและการพัฒนาคุณภาพของ Influencer
- หาโอกาสใหม่ใน การสร้างรายได้,การทำคอนเท้นต์,การประชาสัมพันธ์ ให้กับ Influencer ด้วยพันธมิตรทางธุรกิจพาร์ทเนอร์หรือ Project ต่างๆ

8. Influencer  Recruit จำนวน 2อัตรา
- ค้นหาและเชิญชวน Influencer หน้าใหม่เข้ามาอยู่ในสังกัด Online Station Influencer Network (ทั้งในกลุ่มเกม, ไลฟ์สไตล์, บันเทิง, อาหาร, เด็กและครอบครัว, ความสวยความงาม)
- มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี
- หากมีความสนิทสนมกับ Influencer จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9. Online PR จำนวน 1 อัตรา
- สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แบรนด์ Online Station Influencer Network ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มของ Influencer และ Agency
- ดูแลข้อมูลการสื่อสารบนเว็บไซต์ Online Station Influencer Network
- ทำแคมเปญเพื่อประชาสัมพันธ์ Influencer ในสังกัดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
- มีความรู้ความเข้าใจในการทำ Digital Marketing

10. Product Developmentจำนวน 1 อัตรา
- ดูแลและพัฒนา Platform เพื่อให้ Influencer เข้าใช้งานมากที่สุด
- ประสานงานกับทีมงานเพื่อเก็บข้อมูลมาพัฒนา Platform ให้ตรงตามเป้าหมาย
- ติดต่อประสานงานกับพาร์ทเนอร์ต่างๆ เพื่อพัฒนาเครื่องมือใหม่มาอยู่ใน Platform
- วิเคราะห์พฤติกรรมและข้อมูลผู้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนา

11.Project Management จำนวน 1 อัตรา
- ทำหน้าที่ วางแผนงานของโปรเจ็คที่เกี่ยวของกับ Influencer ให้เป็นไปตามแผน ตรงตามระยะเวลา และขอบเขตที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
- ดูแลควบคุมงบประมาณของแต่ละโปรเจ็กต์ให้อยู่ในขอบเขต
- มองเห็นความเสี่ยงในอนาคตและสามารถรับมือแก้ไขปัญหาได้ก่อนที่จะเกิดขึ้น และ สามารถรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถหา Solution ในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
- รายงาน และ ติดตาม โปรเจคที่ได้รับมอบมายอย่างมีสิทธิภาพ
- มีประสบการณ์ในการทำงาน Project Management
- เป็นคนใจเย็น และรองรับแรงกดดันได้ดี

12. Strategic Planning  จำนวน 2 อัตรา
- มีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งทางการตลาดและข้อมูลขององค์กร เพื่อวางแผนจัดทำแผนการตลาดเชิงรุกผ่านสื่อ Social Media ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
- ดำเนินงานเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับสื่อตามช่องทางต่างๆ กับผู้มีส่วนร่วมในโครงการเพื่อมองหาช่องทางที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนธุรกิจ รวมถึงมองหาโอกาสในการขายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแคมเปญ
- ประสานงานกับฝ่ายการตลาด พนักงานขาย ผู้จัดการโครงการ ครีเอทีฟ เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า และนำมาปรับใช้กับการวางแผนให้มีความสอดคล้องกับตราสินค้าและโฆษณาได้ตรงตามความต้องการ
- มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ Analytics และ CRM นำไปสู่ความเข้าใจด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค และนำไปสู่พัฒนาการแคมเปญทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงความคิดเห็น
- มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ และทำงานภายใต้ความกดดันได้

13. Marketing Communication จำนวน 1 อัตรา
- วางแผนงานการตลาดด้าน Digital นำเสนอแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Social Media ต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าวัตถุประสงค์
- รับผิดชอบในการควบคุมประมาณของกิจกรรมการตลาดด้าน Digital / Online Marketing เพื่อเพิ่มยอดขายทั้ง Online และ Offline ตามเป้าหมายของบริษัท
- ควบคุมดูแลแคมเปญออนไลน์ต่างเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงจัดการทำการวัดผลในทุกกิจกรรมทาง Digital Marketing เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาต่อยอดธุรกิจ และยกระดับการรับรู้ของแบรนด์
- มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อออนไลน์และแพลตฟอร์ม โฆษณา Google, Facebook, IG, Line@, YouTube ฯลฯ
- มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดนอกกรอบ และเข้าใจในเรื่องอารมณ์ความต้องการของคน รู้ว่าความคิดสร้างสรรค์แบบไหนที่จะโดนใจกลุ่มเป้าหมายที่สุดโดยใช้ผ่านสื่อดิจิตอล
- ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

14. Online Event Management (Esports) จำนวน 1 อัตรา
    - ทำหน้าที่คิดและวางแผนจัดทำการแข่งขัน E-Sports แบบออนไลน์
    - มีความรู้เรื่องการจัดการแข่งขัน E-Sports แบบออนไลน์ในเกมหลากหลายประเภท
    - เปิดกว้างทางความคิดและความชอบไม่ยึดติดอยู่กับเกมใดเกมหนึ่งแต่สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการจัดแข่งขันไปตามเกมที่ได้รับมอบหมายได้

15. SEO Analyzer จำนวน 3 อัตรา
    - มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่องการทำ SEO สำหรับเว็บไซต์
    - มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิง SEO และสามารถสื่อสารผลการวิเคราะห์ออกมาให้ทีมอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าใจและนำไปปรับใช้ได้

16. Data Engineer & Analystจำนวน 2 อัตรา
- ดูแลออกแบบเรียกข้อมูลและสามารถปรับแต่งประสิทธิภาพของฐานข้อมูลเช่น MySQL, MongoDB 
- มีความสามารถในการจัดการระบบและใช้ Web Server ได้
- ชอบที่จะเรียนรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น Big Data, Data Visualization Tools เป็นต้น

17. Programmer จำนวน 4 อัตรา
- ทำหน้าที่ออกแบบบริการ (Services) สำหรับแอปพลิเคชั่นและเว็บแอปพลิเคชั่น
- พัฒนาทดสอบและปรับปรุงระบบงานเก่าให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
- สามารถพัฒนา Application Program Interface (API) ด้วยแนวคิดของสถาปัตยกรรมแบบ Microservices ได้
- สามารถใช้และเข้าใจ Javascript Framework/Library
- มีความรู้ความเข้าใจการใช้งาน Nodejs และ MongoDB สามารถเขียนแบบ OOP ได้
- มี Code Readability ที่ดี
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว

    หากใครคิดว่าอยากจะมาร่วมทางเดินกับ Online Station ก็สามารถส่งประวัติการทำงาน (Resume) พร้อมผลงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เข้ามาได้ที่ฝ่ายบุคคลคุณจริญญาอีเมล์ jarinya_jum@truecorp.co.th เรายินดีเปิดรับทุกคน!
 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์