มาร่วมโชว์ไอเดียสุดสร้างสรรค์ ในกิจกรรมประกวดสุดพิเศษจากเกม Lost Saga เมื่อทีมงานขอเชิญชวนเพื่อนๆ ทุกท่าน มาร่วมสนุกออกแบบปรับโฉมตัวละครให้มีสไตล์ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม โดยตัวละครที่เป็นคาแรคเตอร์ให้ทำการปรับโฉม ก็คือ ตัวละครลำดับที่ 110 นั่นเอง

    โดยตัวละครที่ผ่านการเลือกสรรจากทีมจากทีมงาน จะถูกนำมาใช้แทนตัวละครเดิม ลำดับที่ 110 พร้อมรับเงินรางวัล 5,000 บาท และทันทีที่คาแรคเตอร์ถูกพัฒนาลงเกม Lost Saga เซิร์ฟเวอร์ไทย ก็รับเพิ่ม “คาแรคเตอร์” ดังกล่าวเพิ่มอีก 1 ชุด ทันที

กำหนดเวลาเข้าประกวด
เปิดรับผลงาน:
วันที่ 31 พฤษภาคม - 16 พฤษภาคม 2562
ประกาศผล: วันที่ 26 พฤษภาคม 2562

กติการการเข้าประกวด
- ผู้เข้าประกวด ต้องออกแบบตัวละครใหม่ของเกม Lost Saga โดยแปลงโฉมจากตัวละคร ลำดับที่ 110 ของเกม Lost Saga พร้อมตั้งชื่อคาแรคเตอร์ใหม่

- ต้องออกแบบทั้งตัวละครชาย และตัวละครหญิง
- ภาพที่ส่งประกวดต้องแสดงให้เห็นภาพมุมมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังของตัวละคร และเกียร์เครื่องแต่งกายอย่างชัดเจน
- ผู้เข้าประกวดจะต้องออกแบบให้มีความแตกต่างจากตัวละครเดิม ทั้ง หน้าตา สีผม เครื่องแต่งกาย และอาวุธ อย่างชัดเจน
- ในภาพที่ส่งเข้าประกวด จะต้องออกแบบในส่วนของเครื่องแต่งกายแยกจากตัวละครออกมาต่างหาก ทั้ง ส่วนศีรษะ ชุดป้องกัน และอุปกรณ์ส่วนหลัง
- ในส่วนอาวุธของคาแรคเตอร์ใหม่ ผู้เข้าประกวด ต้องออกแบบมาทั้ง ปืนกล และปืนสไนเปอร์
- ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ออกแบบสร้างสรรค์ด้วยตนเอง โดยห้ามคัดลอก หรือดัดแปลง ทำซ้ำ จากงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
- หากทีมงานตรวจพบว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีการละเมิดลิขสิทธิ์ จะทำการตัดสิทธิ์ออกจากการประกวดทันที
- รางวัลชนะเลิศ จะถูกตัดสินโดยทีมงาน ก๊อดไลค์ เกมส์ และทีมงาน Online-Station
- ผู้ประกวดที่ได้รับรางวัล จะต้องเดินทางมารับรางวัลด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานแสดงตัวตน
- ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัล ผู้ประกวดตกลงให้ผลงานดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท ก๊อดไลค์ เกมส์ จำกัด  แต่เพียงผู้เดียว และบริษัทมีสิทธินำไปปรับเปลี่ยนรูปแบบและเผยแพร่ต่อสาธารณะชนในรูปแบบใดก็ได้ตามที่เห็นเหมาะสม
- บริษัท ก๊อดไลค์ เกมส์ จำกัด ไม่มีส่วนร่วมกับค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น จากการออกแบบผลงาน
- ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

การส่งผลงานเข้าประกวด
- ผู้เข้าประกวด ต้องส่งผลงานเป็นไฟล์ภาพแบบดิจิทัล หรือลายเส้นวาดมือ ลงสี
- ภาพที่ส่งประกวด จะต้องออกแบบและแปลงโฉม จากตัวละครลำดับที่ 110 ของเกม Lost Saga
- ผู้เข้าประกวด จำเป็นต้องตั้งชื่อให้กับคาแรคเตอร์ที่ส่งเข้ามาประกวด
- ไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi โดยส่งเป็นสกุลไฟล์ .JPEG หรือ .PNG ในขนาด A3
- ผู้ประกวด 1 คน สามารถส่งผลงาน เข้าประกวดได้เพียง 1 ผลงาน (1 ตัวละคร) เท่านั้น
- การส่งผลงาน ให้ผู้เข้าประกวด ส่งผลงานที่ลิงก์ https://f.ls/lsredesigncon พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

รางวัลการประกวด
- รางวัลชนะเลิศ: เงินสด 5,000 บาท พร้อมตัวละคร หลังจากวางจำหน่าย
- รางวัลชมเชย 10 รางวัล: กล่องทอง 1 กล่อง

***ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่ายจำนวน 5% ของมูลค่าของรางวัล
- ดาวน์โหลดเกม : https://f.ls/lsdownload
- วิธีการเติมเงิน : https://f.ls/lsh2topup

ติดตามข้อมูลเกม Lost Saga ได้ที่
- Facebook : https://f.ls/lsfanpage
- Website : https://f.ls/lssite
- กลุ่มคอมมูนิตี้ : https://f.ls/lscommu
- Youtube : https://f.ls/lsytch

ข่าวประชาสัมพันธ์จากค่ายเกม

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์