สูตร Navi Customizer Compression เลือกโปรแกรมจากลิสต์แล้วให้กดปุ่มขวาค้างไว้ จากนั้นกดสูตรเหล่านี้ลงไป หากต้องการยกเลิกสูตรให้ทำตามขั้นตอนข้างต้นอีกครั้ง B, L, B, A, B, L, B, B, A, A Air Shoes R, B, B, A, R, B, R, A, R, B Anti-Damage L, L, L, R, R, B, A, R, B, L Attack MAX R, L, R, L, R, B, B, R, A, B Auto Recover A, A, B, R, A, B, R, L, L, R Battery A, B, B, R, A, A, B, R, B, R Beat B, A, R, A, B, R, L, R, R, A Body Pack B, A, B, L, A, B, R, L, R, B Bug Stop L, L, R, A, R, L, B, L, A, R Buster Pack A, L, A, A, R, B, R, B, A, R Charge MAX R, R, B, B, R, B, R, B, A, A Chivalry B, R, A, L, A, R, B, A, A, B Collect A, A, R, L, B, A, B, A, L, B Custom+1 B, A, R, L, L, R, A, L, B, R Custom+2 R, L, A, B, B, A, R, A, L, R First Barrier

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์