Online Station หาคนร่วมรันวงการเพิ่ม 15 ตำแหน่ง อยากเข้าวงการเกมมาทางนี้!

    เพราะเรารู้ว่ามีคนจำนวนมากอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวงการเกม เพราะเรารู้ว่าเรามีความฝัน แต่บางครั้งเราก็รู้ว่าเราทำมันไม่ไหวเพราะคนเราไม่พอ เราจึงอยากหาผู้ร่วมอุดมการณ์เข้ามาร่วมกันรันวงการกับ Online Station ภายใต้บริษัท ทรู มีเดีย โซลูชั่นส์ จำกัด จะเด็กจบใหม่ หรือผู้มีประสบการณ์แล้ว เราเปิดกว้าง วุฒิการศึกษาขั้นต่ำทุกตำแหน่งปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา เพราะเราดูที่ทักษะ และความสามารถ แม้คุณจะมไม่ได้เรียนจบมาตรงสายก็ตาม ครั้งนี้เราเปิดรับแบบจัดหนัก 15 ตำแหน่งงาน รวม 21 อัตรา มีอะไรบ้างไปดูกันเลย
ตำแหน่งงานที่รับ และลักษณะงาน

1. Account Manager (Consumer Products) จำนวน 1 อัตรา

 • ทำหน้าที่บริหาร วางแผนทีมฝ่ายขายสื่อดิจิตอลต่างๆ ของบริษัทฯ (Website, Social Media, Video Content, Influencer Content) ร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
 • โฟกัสกลุ่มลูกค้าประเภท Consumer Products ทั้ง Direct Consumer และ Agency

online station

2. Account Manager (International Game Publishers) จำนวน 1 อัตรา

 • ทำหน้าที่บริหาร วางแผนทีมฝ่ายขายสื่อดิจิตอลต่างๆ ของบริษัทฯ (Website, Social Media, Video Content, Influencer Content) ร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
 • โฟกัสกลุ่มลูกค้าประเภท International Game Publishers และ International Technology Companies
 • ต้องมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศ
 • หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. Senior Account Executive / Account Executive (Consumer Product) จำนวน 2 อัตรา

 • ดูแลรับผิดชอบการขายโฆษณาออนไลน์ และงานขายประเภท Project Based
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในกลุ่มบริษัทประเภท Consumer Products ในประเทศ เพื่อนำเสนองานขายโฆษณา และอัพเดตงานต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

4. Senior Account Executive / Account Executive (Internation Game Publishers) จำนวน 2 อัตรา

 • ดูแลรับผิดชอบการขายโฆษณาออนไลน์ และงานขายประเภท Project Based
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในกลุ่มบริษัทประเภท International Game Publishers เพื่อนำเสนองานขายโฆษณา และอัพเดตงานต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

5. Senior Account Executive (Event) จำนวน 1 อัตรา

 • ดูแล และวางแผนการขายบูธ และ Sponsorship ของงาน Thailand Game Show
 • ขายพื้นที่ประเภท Exhibition-Event-Activity ผสมกับสื่อโฆษณา ให้กับบริษัทเกมในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงกลุ่ม Consumer Products

6. Senior Account Executive (IT) จำนวน 1 อัตรา

 • ดูแลรับผิดชอบการขายโฆษณาออนไลน์ และงานขายประเภท Project Based
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในกลุ่มบริษัทประเภท IT, Technology และ Gaming Gear เพื่อนำเสนองานขายโฆษณา และอัพเดตงานต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

7. Artist Management จำนวน 4 อัตรา

 • ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการขยาย และพัฒนา Influencer ภายใต้สังกัด Online Station Influencer Network
 • หา และรับสมัคร Influencer ที่จะเข้ามาในสังกัด (ทั้งในกลุ่มเกม, ไลฟ์สไตล์, บันเทิง, อาหาร, เด็กและครอบครัว, ความสวยความงาม)
 • ให้ความรู้ และคำปรึกษากับ Influencer ในการพัฒนาการทำคอนเท้นต์
 • บริหารจัดการตารางเวลาในการทำงานประเภท Sponsorship ของ Influencer ที่ดูแลรับผิดชอบ

8. Business Development จำนวน 2 อัตรา

 • ทำหน้าที่วางแผนพัฒนาสังกัด Online Station Influencer Network ทั้งในด้านการเพิ่มจำนวน Influencer ในแต่ละประเภท และการพัฒนาคุณภาพของ Influencer
 • หาโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับ Influencer ด้วยพันธมิตรทางธุรกิจ พาร์ทเนอร์ หรือ Project ต่างๆ

9. Content Creative จำนวน 1 อัตรา

 • ทำหน้าที่คิด และจัดทำ Content ออกมาในรูปแบบของบทความบนเว็บไซต์ และ Script สำหรับการผลิต Video Content รวมถึงเตรียม Meterial เช่น รูปภาพประกอบ คลิปวิดีโอประกอบ เพื่อส่งมอบให้ทีม Production นำไปผลิตต่อออกเป็น Content รูปแบบต่างๆ
 • มีความรู้เรื่องเกม และ E-Sports เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการหาข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง
 • หูตาไว เห็นอะไรเกิดเป็นไอเดียในการทำคอนเท้นต์ได้ง่าย

10. Video Editor จำนวน 1 อัตรา

 • ตัดต่อ Video Content ทุกรูปแบบ (Short Form, Long Form)
 • ใช้โปรแกรมตัดต่อและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องเป็น (Adobe Premier หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ถนัด)
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการตัดต่อผลงาน

11. Event Management จำนวน 1 อัตรา

 • ทำหน้าที่คิด และวางโครงการการจัดทำ Event ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทุกชนิดทั้ง Online Event และ Offline Event
 • ประสานงานกับ Organizer เพื่อให้ทำงาน Event ได้ตามที่คิดไว้
 • มีความรู้เรื่องการจัดสรรพื้นที่สำหรับงาน Event ให้เหมาะสม
 • ชอบเล่นเกม มีความรู้เรื่องการจัด Event เกม

12. Online Event Management (E-Sports) จำนวน 1 อัตรา

 • ทำหน้าที่คิด และวางแผนจัดทำการแข่งขัน E-Sports แบบออนไลน์
 • มีความรู้เรื่องการจัดการแข่งขัน E-Sports แบบออนไลน์ในเกมหลากหลายประเภท
 • เปิดกว้างทางความคิด และความชอบ ไม่ยึดติดอยู่กับเกมใดเกมหนึ่ง แต่สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการจัดแข่งขันไปตามเกมที่ได้รับมอบหมายได้

13. SEO Analyzer จำนวน 1 อัตรา

 • มีความรู้ และเชี่ยวชาญเรื่องการทำ SEO สำหรับเว็บไซต์
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิง SEO และสามารถสื่อสารผลการวิเคราะห์ออกมาให้ทีมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าใจ และนำไปปรับใช้ได้

14. Database Administrator จำนวน 1 อัตรา

 • ดูแล ออกแบบ เรียกข้อมูล และสามารถปรับแต่งประสิทธิภาพของฐานข้อมูล เช่น MySQL, MongoDB 
 • มีความสามารถในการจัดการระบบ และใช้ Web Server ได้
 • ชอบที่จะเรียนรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Big Data, Data Visualization Tools เป็นต้น

15. Programmer จำนวน 1 อัตรา

 • ทำหน้าที่ออกแบบบริการ (Services) สำหรับแอปพลิเคชั่น และเว็บแอปพลิเคชั่น
 • พัฒนา ทดสอบ และปรับปรุงระบบงานเก่าให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
 • สามารถพัฒนา Application Program Interface (API) ด้วยแนวคิดของสถาปัตยกรรมแบบ Microservices ได้
 • สามารถใช้ และเข้าใจ Javascript Framework/Library
 • มีความรู้ความเข้าใจการใช้งาน Nodejs และ MongoDB สามารถเขียนแบบ OOP ได้ 
 • มี Code Readability ที่ดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว

    หากใครคิดว่าอยากจะมาร่วมทางเดินกับ Online Station ก็สามารถส่งประวัติการทำงาน (Resume) พร้อมผลงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เข้ามาได้ที่ฝ่ายบุคคล คุณจริญญา อีเมล์ jarinya_jum@truecorp.co.th เรายินดีเปิดรับทุกคน!
 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์